361-0302/03 – Sdílení tepla (Sdíle)

Garantující katedraKatedra energetikyKredity5
Garant předmětudoc. Ing. Zdeněk Kadlec, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Zbyszek Szeliga, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduální
Jazyk výukyangličtina
Rok zavedení2016/2017Rok zrušení
Určeno pro fakultyHGF, FSUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
KAD15 doc. Ing. Zdeněk Kadlec, Ph.D.
KOL40 prof. Ing. Pavel Kolat, DrSc.
SZE75 doc. Ing. Zbyszek Szeliga, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Klasifikovaný zápočet 3+2
kombinovaná Klasifikovaný zápočet 12+4

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Studenti se podrobněji seznámí s přenosem tepla vedením, prouděním a sáláním. Získané znalosti jsou nezbytné pro provádění základních energetických výpočtů, ale uplatní se i v některých dalších strojních oborech.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Předmět Sdílení tepla navazuje na znalosti získané v předmětu Termomechanika. Podrobněji jsou popsány jednotlivé druhy přenosu tepelné energie. - Jedná se o stacionární a nestacionární vedení tepla v jedno a vícerozměrné soustavě. - Je popsán a procvičen výpočet volné a vynucené konvekce u jednofázových látek, ale také látek v oblasi varu a kondenzace. - Zvláštní pozornost je věnována přenosu tepla radiací. Uvedené znalosti se uplatní ve všech oblastech energetiky, při studiu výměníku, kotlů, při výpočtu tepelných ztrát apod.

Povinná literatura:

BLAHOŽ,V.,KADLEC,Z.:Základy sdílení tepla. 2.vyd.Ostrava:SPBI,2000.110 s. ISBN 80-902001-1-7. KADLEC,Z.: Průvodce sdílenim tepla pro požární specialisty. 1.vyd.Ostrava:SPBI, 2009.100 s. ISBN 978-80-7385-061-6

Doporučená literatura:

ŠORIN, S., N., Sdílení tepla. 1. vyd. Praha: SNTL/ALFA, 1968. 398 s. SAZIMA, M., KMONÍČEK, V., SCHNELLER, J. A KOL.: Teplo. 1. vyd. Praha: SNTL,1989. 592 s. ISBN 80-03-00043-2.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Další požadavky na studenta nejsou.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

- Druhy sdílení tepla, stručná charakteristika, základní zákony. - Diferenciální rovnice vedení tepla, podmínky jednoznačnosti a metody řešení. - Stacionární vedení a prostup tepla homogenní neomezenou stěnou rovinnou. - Stacionární vedení a prostup tepla homogenní neomezenou válcovou stěnou. - Určování povrchových teplot a teplot mezi vrstvami. - Zvyšování hodnoty součinitele prostupu tepla žebrováním. - Tepelná izolace. Druhy izolačních materiálů a požadavky na ně kladené. - Nestacionární vedení tepla numerickou metodou konečných rozdílů. - Teorie podobnosti v tepelné konvekci. Odvození kritériálních rovnic. Přestupy tepla při volné a vynuceném konvekci. - Určení součinitele přestupu tepla při změně skupenství. - Sdílení tepla zářením - absolutně černé těleso, šedé těleso, skutečná tělesa. - Přenos tepla mezi pevnými tělesy v uzavřené soustavě. - Přenos tepla mezi tělesy libovolně umístěnými v prostoru. Součinitel ozáření. - Tepelném záření plynů a plamene. - Výměníky tepla - tepelný výpočet rekuperativních výměníků tepla.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2016/2017 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Klasifikovaný zápočet Klasifikovaný zápočet 100  51 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii
Kombinovaná forma (platnost od: 2016/2017 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Klasifikovaný zápočet Klasifikovaný zápočet 100  51 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku
ECTS - MechEng - Bachelor Studies 2024/2025 prezenční angličtina povinně volitelný 301 - Studijní oddělení a International Office stu. blok
ECTS - MechEng - Bachelor Studies 2023/2024 prezenční angličtina povinně volitelný 301 - Studijní oddělení a International Office stu. blok
ECTS - MechEng - Bachelor Studies 2022/2023 prezenční angličtina povinně volitelný 301 - Studijní oddělení a International Office stu. blok
ECTS - MechEng - Bachelor Studies 2021/2022 prezenční angličtina povinně volitelný 301 - Studijní oddělení a International Office stu. blok
ECTS - MechEng - Bachelor Studies 2020/2021 prezenční angličtina povinně volitelný 301 - Studijní oddělení a International Office stu. blok
ECTS - MechEng - Bachelor Studies 2019/2020 prezenční angličtina povinně volitelný 301 - Studijní oddělení a International Office stu. blok
ECTS - MechEng - Bachelor Studies 2018/2019 prezenční angličtina povinně volitelný 301 - Studijní oddělení a International Office stu. blok
ECTS - MechEng - Bachelor Studies 2017/2018 prezenční angličtina povinně volitelný 301 - Studijní oddělení a International Office stu. blok
ECTS - MechEng - Bachelor Studies 2016/2017 prezenční angličtina povinně volitelný 301 - Studijní oddělení a International Office stu. blok

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.