361-0303/02 – Základy spalování (Spal)

Garantující katedraKatedra energetikyKredity4
Garant předmětuIng. Jiří Horák, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Jiří Horák, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduální
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2012/2013Rok zrušení
Určeno pro fakultyFSUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
HOR72 Ing. Jiří Horák, Ph.D.
KRP76 Ing. Kamil Krpec, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 12+4

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Seznámení se s charakteristikou paliv, statikou spalování, typy spalovacích zařízení a znečišťujícími látkami, které se tvoří při vlastním spalování paliv.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Experimentální práce v laboratoři
Projekt

Anotace

Palivo, druhy, palivové zdroje a jejich spotřeba. Tuhá paliva jejich vlastnosti a charakteristiky. Charakteristika kapalných a plynných paliv. Energetická hodnota paliva, výhřevnost, spalné teplo. Statika spalování tuhých a kapalných paliv. Statika spalování plynných paliv. Součinitel přebytku spalovacího vzduchu. Nedokonalé spalování, Ostwaldův trojúhelník. Tvorba znečišťujících látek při spalování. Tvorba a snižování emisí NOX. Tvorba a snižování emisí SO2, CO a tuhých látek. Tvorba a snižování emisí CO2. Základní typy spalovacích zařízení. Účinnost spalování a spalovacích zařízení.

Povinná literatura:

NOSKIEVIČ P., Spalování uhlí, Ostrava 2002, ISBN 80-248-0204-X

Doporučená literatura:

ostatní podklady naleznete zde: http://vec.vsb.cz/cz/vzdelavani/vyuka.html HÄBERLE G., a kol. Technika životního prostředí pro školu i praxi, Praha 2003, ISBN 80-86706-05-2 Edited by Loo and Jaap Koppejan, The Handbook of Biomass Combustion and Co-firing, UK 2008, ISBN 978-7-84407-249-1. WILLIAMS A., POURKASHANIAN M.,JONES M., Combustion and gasification of coal, New Yeark 2000, ISBN 1-56032-549-6 PRABIR B., Combustion and gasification in fluidized beds, New Yeark 2006, ISBN 0-8493-3396-2

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

cvičení (40b) - písemný test přepočty stavů 10b, písemný test spalování 20b, program 10 b, možnost jen jedné opravy písemného testu (počítá se poslední dva testy), min. počet bodů 15b; - v případě nepřítomnosti u testu nutnost dodání dokladu od doktora, náhradní termín ihned po uzdravení. Přistižení při opisování = nula bodů z písemky; - odevzdání programu je k vyhlášenému termínu, každý den zpoždění = mínus jeden bod.

E-learning

Další požadavky na studenta

U písemných testů (cvičení a zkouška) je možné mít kalkulačku a periodickou tabulka prvků, min. 15b z písemné části zkoušky je podmínkou pro připuštění k ústní části zkoušky.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Racionální hospodaření s energií. Energetické zásoby a jejich využití. Charakteristiky paliv. Postavení fosilních paliv v energetice. Uhlí - význam, složení, vlastnosti. Kapalná a plynná paliva. Ostatní druhy paliv. Statika spalování. Dokonalé a nedokonalé spalování. Hodnocení kvality spalovacího procesu, spalování s přebytkem vzduchu. Spalování tuhých paliv, způsoby spalování. Spalování kapalných a plynných paliv. Kinetika spalování. Koncentrace látek, zákon chemické rovnováhy, disociace produktů hoření, rychlost chemických reakcí.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2012/2013 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 40  15
        Zkouška Zkouška 60  36
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii
Kombinovaná forma (platnost od: 2012/2013 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 20  10
        Zkouška Zkouška 80  40
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2012/2013 (B2341) Strojírenství (3904R016) Technika tvorby a ochrany životního prostředí P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2012/2013 (B2341) Strojírenství (3907R009) Provoz energetických zařízení P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2012/2013 (B2341) Strojírenství (3904R016) Technika tvorby a ochrany životního prostředí K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2012/2013 (B2341) Strojírenství (3907R009) Provoz energetických zařízení K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku
ECTS - MechEng - Bachelor Studies 2020/2021 prezenční angličtina povinně volitelný 301 - Studijní oddělení a International Office stu. blok
ECTS - MechEng - Bachelor Studies 2019/2020 prezenční angličtina povinně volitelný 301 - Studijní oddělení a International Office stu. blok
ECTS - MechEng - Bachelor Studies 2018/2019 prezenční angličtina povinně volitelný 301 - Studijní oddělení a International Office stu. blok
ECTS - MechEng - Bachelor Studies 2017/2018 prezenční angličtina povinně volitelný 301 - Studijní oddělení a International Office stu. blok
ECTS - MechEng - Bachelor Studies 2016/2017 prezenční angličtina povinně volitelný 301 - Studijní oddělení a International Office stu. blok
ECTS - MechEng - Bachelor Studies 2015/2016 prezenční angličtina povinně volitelný 301 - Studijní oddělení a International Office stu. blok
ECTS - MechEng 2014/2015 prezenční čeština povinně volitelný 301 - Studijní oddělení a International Office stu. blok
ECTS - MechEng 2013/2014 prezenční čeština povinně volitelný 301 - Studijní oddělení a International Office stu. blok
ECTS - MechEng 2012/2013 prezenční čeština povinně volitelný 301 - Studijní oddělení a International Office stu. blok