361-0303/02 – Základy spalování (Spal)

Garantující katedraKatedra energetikyKredity4
Garant předmětuIng. Jiří Horák, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Jiří Horák, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduální
Jazyk výukyangličtina
Rok zavedení2012/2013Rok zrušení2023/2024
Určeno pro fakultyFSUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
HOR72 Ing. Jiří Horák, Ph.D.
KRP76 Ing. Kamil Krpec, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 12+4

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Seznámení se s charakteristikou paliv, statikou spalování, typy spalovacích zařízení a znečišťujícími látkami, které se tvoří při vlastním spalování paliv.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Experimentální práce v laboratoři
Projekt

Anotace

!!! Tento předmět 361-0303/02 je nahrazen předmětem 9340-0303/01. Vyberte si prosím předmět s novým číslem!!! Palivo, druhy, palivové zdroje a jejich spotřeba. Tuhá paliva jejich vlastnosti a charakteristiky. Charakteristika kapalných a plynných paliv. Energetická hodnota paliva, výhřevnost, spalné teplo. Statika spalování tuhých a kapalných paliv. Statika spalování plynných paliv. Součinitel přebytku spalovacího vzduchu. Nedokonalé spalování, Ostwaldův trojúhelník. Tvorba znečišťujících látek při spalování. Tvorba a snižování emisí NOX. Tvorba a snižování emisí SO2, CO a tuhých látek. Tvorba a snižování emisí CO2. Základní typy spalovacích zařízení. Účinnost spalování a spalovacích zařízení.

Povinná literatura:

NOSKIEVIČ P., Spalování uhlí, Ostrava 2002, ISBN 80-248-0204-X

Doporučená literatura:

ostatní podklady naleznete zde: http://vec.vsb.cz/cz/vzdelavani/vyuka.html HÄBERLE G., a kol. Technika životního prostředí pro školu i praxi, Praha 2003, ISBN 80-86706-05-2 Edited by Loo and Jaap Koppejan, The Handbook of Biomass Combustion and Co-firing, UK 2008, ISBN 978-7-84407-249-1. WILLIAMS A., POURKASHANIAN M.,JONES M., Combustion and gasification of coal, New Yeark 2000, ISBN 1-56032-549-6 PRABIR B., Combustion and gasification in fluidized beds, New Yeark 2006, ISBN 0-8493-3396-2

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

cvičení (40b) - písemný test přepočty stavů 10b, písemný test spalování 20b, program 10 b, možnost jen jedné opravy písemného testu (počítá se poslední dva testy), min. počet bodů 15b; - v případě nepřítomnosti u testu nutnost dodání dokladu od doktora, náhradní termín ihned po uzdravení. Přistižení při opisování = nula bodů z písemky; - odevzdání programu je k vyhlášenému termínu, každý den zpoždění = mínus jeden bod.

E-learning

Další požadavky na studenta

U písemných testů (cvičení a zkouška) je možné mít kalkulačku a periodickou tabulka prvků, min. 15b z písemné části zkoušky je podmínkou pro připuštění k ústní části zkoušky.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Racionální hospodaření s energií. Energetické zásoby a jejich využití. Charakteristiky paliv. Postavení fosilních paliv v energetice. Uhlí - význam, složení, vlastnosti. Kapalná a plynná paliva. Ostatní druhy paliv. Statika spalování. Dokonalé a nedokonalé spalování. Hodnocení kvality spalovacího procesu, spalování s přebytkem vzduchu. Spalování tuhých paliv, způsoby spalování. Spalování kapalných a plynných paliv. Kinetika spalování. Koncentrace látek, zákon chemické rovnováhy, disociace produktů hoření, rychlost chemických reakcí.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2012/2013 zimní semestr, platnost do: 2023/2024 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 40  15
        Zkouška Zkouška 60  36 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii
Kombinovaná forma (platnost od: 2012/2013 zimní semestr, platnost do: 2023/2024 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 20  10
        Zkouška Zkouška 80  40 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2012/2013 (B2341) Strojírenství (3904R016) Technika tvorby a ochrany životního prostředí P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2012/2013 (B2341) Strojírenství (3907R009) Provoz energetických zařízení P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2012/2013 (B2341) Strojírenství (3904R016) Technika tvorby a ochrany životního prostředí K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2012/2013 (B2341) Strojírenství (3907R009) Provoz energetických zařízení K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku
ECTS - MechEng - Bachelor Studies 2023/2024 prezenční angličtina povinně volitelný 301 - Studijní oddělení a International Office stu. blok
ECTS - MechEng - Bachelor Studies 2022/2023 prezenční angličtina povinně volitelný 301 - Studijní oddělení a International Office stu. blok
ECTS - MechEng - Bachelor Studies 2021/2022 prezenční angličtina povinně volitelný 301 - Studijní oddělení a International Office stu. blok
ECTS - MechEng - Bachelor Studies 2020/2021 prezenční angličtina povinně volitelný 301 - Studijní oddělení a International Office stu. blok
ECTS - MechEng - Bachelor Studies 2019/2020 prezenční angličtina povinně volitelný 301 - Studijní oddělení a International Office stu. blok
ECTS - MechEng - Bachelor Studies 2018/2019 prezenční angličtina povinně volitelný 301 - Studijní oddělení a International Office stu. blok
ECTS - MechEng - Bachelor Studies 2017/2018 prezenční angličtina povinně volitelný 301 - Studijní oddělení a International Office stu. blok
ECTS - MechEng - Bachelor Studies 2016/2017 prezenční angličtina povinně volitelný 301 - Studijní oddělení a International Office stu. blok
ECTS - MechEng - Bachelor Studies 2015/2016 prezenční angličtina povinně volitelný 301 - Studijní oddělení a International Office stu. blok
ECTS - MechEng 2014/2015 prezenční čeština povinně volitelný 301 - Studijní oddělení a International Office stu. blok
ECTS - MechEng 2013/2014 prezenční čeština povinně volitelný 301 - Studijní oddělení a International Office stu. blok
ECTS - MechEng 2012/2013 prezenční čeština povinně volitelný 301 - Studijní oddělení a International Office stu. blok

Hodnocení Výuky2012/2013 zimní