361-0305/01 – Primary Energy Sources (PEZ)

Gurantor departmentDepartment of Power EngineeringCredits4
Subject guarantorIng. Jan Koloničný, Ph.D.Subject version guarantorprof. Ing. Pavel Noskievič, CSc.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year2Semestersummer
Study languageCzech
Year of introduction1999/2000Year of cancellation2010/2011
Intended for the facultiesFSIntended for study typesBachelor
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
KOL73 Ing. Jan Koloničný, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 2+2
Part-time Credit and Examination 14+2

Subject aims expressed by acquired skills and competences

prohloubení znalostí

Teaching methods

Lectures
Tutorials
Experimental work in labs

Summary

Studenti si osvojí své základní znalosti o vědomosti týkající se významu energie pro lidstvo, způsobu získávání, využívání a transformování různých druhů energií. Získají znalosti o nejvíce využívaných zdrojích energie v současnosti a o možnostech v budoucnosti. Důraz je kladen na účinnost a ekologické aspekty provozu těchto energetických zařízení, ale zároveň také na spojitou oblast ekonomické rentability. Cílem předmětu je formování odborného profilu absolventa, který bude pracovat v podnicích energetického strojírenství, v řízení provozu energetiky, ve státní správě, ve výzkumu a vývoji, apod.

Compulsory literature:

[1] NOSKIEVIČ P., KAMINSKÝ J. Využití energetických zdrojů. 1.vydání, VŠB Ostrava [2] 1996. KUBÍN M. Energetika na prahu 21.slotetí. Jihomoravská energetika a.s., 2000. [3] DVOŘÁK L. Zdroje a přeměny energie. Praha : ČVUT, 1990. [4] LIBICH V. Zdroje a přeměna energie. Brno : VUT, 1983. [5] ČERNÝ V a kol. Parní kotle. 1.vydání. Praha : SNTL, 1983. [6] KADRNOŽKA, J. Tepelné elektrárny a teplárny. Praha : SNTL, 1984. [7] Motlík, J. a kol.: Obnovitelné zdroje energie v České republice. ČEZ Praha 2003 [8] www.wikipedia.org

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Verze ukončena k 2010/2011.

Conditions for subject completion

Part-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of pointsMax. počet pokusů
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (145) 51 3
        Examination Examination 100  0 3
        Exercises evaluation Credit 45  0 3
Mandatory attendence participation:

Show history

Conditions for subject completion and attendance at the exercises within ISP:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeBranch/spec.Spec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2010/2011 (B2341) Engineering (3904R016) Environmental Engineering (70) Environmental Engineering P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2010/2011 (B2341) Engineering (3907R004) Energy Management K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2010/2011 (B2341) Engineering (3907R009) Operation of Energy Equipment K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2010/2011 (B2341) Engineering (3904R016) Environmental Engineering (70) Environmental Engineering K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2009/2010 (B2341) Engineering (3904R016) Environmental Engineering (70) Environmental Engineering P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2009/2010 (B2341) Engineering (3907R004) Energy Management K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2009/2010 (B2341) Engineering (3904R016) Environmental Engineering (70) Environmental Engineering K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2008/2009 (B2341) Engineering (3904R016) Environmental Engineering (70) Environmental Engineering P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2008/2009 (B2341) Engineering (3907R004) Energy Management K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2008/2009 (B2341) Engineering (3907R004) Energy Management K Czech Třinec 2 Compulsory study plan
2008/2009 (B2341) Engineering (3904R016) Environmental Engineering (70) Environmental Engineering K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2007/2008 (B2341) Engineering (3904R016) Environmental Engineering (70) Environmental Engineering P Czech Šumperk 2 Compulsory study plan
2007/2008 (B2341) Engineering (3904R016) Environmental Engineering (70) Environmental Engineering P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2007/2008 (B2341) Engineering (3907R004) Energy Management K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2007/2008 (B2341) Engineering (3907R004) Energy Management K Czech Třinec 2 Compulsory study plan
2007/2008 (B2341) Engineering (3904R016) Environmental Engineering (70) Environmental Engineering K Czech Šumperk 2 Compulsory study plan
2007/2008 (B2341) Engineering (3904R016) Environmental Engineering (70) Environmental Engineering K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2006/2007 (B2341) Engineering (3904R016) Environmental Engineering (70) Environmental Engineering P Czech Šumperk 2 Compulsory study plan
2006/2007 (B2341) Engineering (3904R016) Environmental Engineering (70) Environmental Engineering P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2006/2007 (B2341) Engineering (3907R004) Energy Management K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2006/2007 (B2341) Engineering (3907R004) Energy Management K Czech Třinec 2 Compulsory study plan
2006/2007 (B2341) Engineering (3904R016) Environmental Engineering (70) Environmental Engineering K Czech Šumperk 2 Compulsory study plan
2006/2007 (B2341) Engineering (3904R016) Environmental Engineering (70) Environmental Engineering K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2005/2006 (B2341) Engineering (3904R016) Environmental Engineering (70) Environmental Engineering P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2005/2006 (B2341) Engineering (3907R004) Energy Management K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2005/2006 (B2341) Engineering (3907R004) Energy Management K Czech Třinec 2 Compulsory study plan
2005/2006 (B2341) Engineering (3904R016) Environmental Engineering (70) Environmental Engineering K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2002/2003 (B2341) Engineering (3907R004) Energy Management P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2002/2003 (B2341) Engineering (3904R016) Environmental Engineering (70) Environmental Engineering P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2002/2003 (B2341) Engineering (3904R016) Environmental Engineering (70) Environmental Engineering K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner

Assessment of instruction

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.