361-0305/02 – Primární energetické zdroje (PEZ)

Garantující katedraKatedra energetikyKredity3
Garant předmětuIng. Jan Koloničný, Ph.D.Garant verze předmětuFiktivní Uživatel
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník3Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2002/2003Rok zrušení2002/2003
Určeno pro fakultyFSUrčeno pro typy studiabakalářské
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 8+4

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

prohloubení znalostí

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Experimentální práce v laboratoři

Anotace

Studenti si osvojí své základní znalosti o vědomosti týkající se významu energie pro lidstvo, způsobu získávání, využívání a transformování různých druhů energií. Získají znalosti o nejvíce využívaných zdrojích energie v současnosti a o možnostech v budoucnosti. Důraz je kladen na účinnost a ekologické aspekty provozu těchto energetických zařízení, ale zároveň také na spojitou oblast ekonomické rentability. Cílem předmětu je formování odborného profilu absolventa, který bude pracovat v podnicích energetického strojírenství, v řízení provozu energetiky, ve státní správě, ve výzkumu a vývoji, apod.

Povinná literatura:

[1] NOSKIEVIČ P., KAMINSKÝ J. Využití energetických zdrojů. 1.vydání, VŠB Ostrava [2] 1996. KUBÍN M. Energetika na prahu 21.slotetí. Jihomoravská energetika a.s., 2000. [3] DVOŘÁK L. Zdroje a přeměny energie. Praha : ČVUT, 1990. [4] LIBICH V. Zdroje a přeměna energie. Brno : VUT, 1983. [5] ČERNÝ V a kol. Parní kotle. 1.vydání. Praha : SNTL, 1983. [6] KADRNOŽKA, J. Tepelné elektrárny a teplárny. Praha : SNTL, 1984. [7] Motlík, J. a kol.: Obnovitelné zdroje energie v České republice. ČEZ Praha 2003 [8] www.wikipedia.org

Doporučená literatura:

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Verze ukončena k 2002/2003.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (145) 51 3
        Zkouška Zkouška 100  0 3
        Zápočet Zápočet 45  0 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2002/2003 (B2341) Strojírenství (3907R004) Provoz a řízení v energetice P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2002/2003 (B2341) Strojírenství (3907R004) Provoz a řízení v energetice K čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.