361-0306/01 – Ročníkový projekt (RočPr)

Garantující katedraKatedra energetikyKredity3
Garant předmětuIng. Radim Janalík, CSc.Garant verze předmětuIng. Radim Janalík, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník3Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení1999/2000Rok zrušení2009/2010
Určeno pro fakultyFSUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
JAN13 Ing. Radim Janalík, CSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Klasifikovaný zápočet 0+2
kombinovaná Klasifikovaný zápočet 0+8

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je: - zlepšení dovedností studenta v psaní technické zprávy - zkvalitnění práce s technickou literaturou - rozšíření znalostí v oblasti související s bakalařskou diplomovou prací

Vyučovací metody

Individuální konzultace
Cvičení (v učebně)
Projekt

Anotace

Rešeršní činnost spojená se zadáním bakalářské práce případně výpočty pro bakalářskou práci, zajištění literatury, schéma řešení. Rozsah práce je cca 15-20 stran ve formě technické zprávy. Práce obsahuje: úvod, vlastní popisnou část práce, závěr, obsah, seznam použitých symbolů, označení a zkratek, seznam použité literatury. Cíl předmětu je : zlepšení dovedností studenta v psaní technické zprávy, seznámení se s technickými výkresy v energetice, kreslením energetických a hydraulických schémat, seznámení se s měřením a měřicími přístroji v energetice. Ve cvičení bude student konzultovat svůj projekt s vedoucím projektu a samostatně pracovat na tomto projektu.

Povinná literatura:

Individuálně zadávaná vedoucím projektu a školitelem bakalářské práce.

Doporučená literatura:

Literatura v souladu se zaměřením tématu a zadáním Ročníkového projektu, vždy specialní, zadávána školitelem obecná: http://www.tzb-info.cz http://www.biom.cz http://www.energetik.cz http://www.env.cz http://www.ceacr.cz PAVLOK, B., Kreslení schémat energetických a hydraulických obvodů. učební opora, 2013. 57s. ČECH, Bohumír, KADLEC, Zdeněk. Měření teplot v energetice. Skriptum VŠB-TU Ostrava, FS, 2005. RAJNIAK, Ivan, a kolektiv. Tepelno-energetické a emisné merania. Vydalo: Ister Science Bratislava 1997. KREIDL, Marcel. Měření teploty. Vydal BEN-technická literatura, Praha 2005. ČECH, B. Měření průtoků. sylabus, 2005.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Rešeržní činnost spojená se zadáním bakalářské práce, zajištění literatury 2. Výpočty pro bakalářskou práci 3. Struktura práce 4. Konečná práce v rozsahu cca 15-20 stran textu

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Klasifikovaný zápočet Klasifikovaný zápočet 100 (100) 0
        Jiný typ úlohy Jiný typ úlohy 100  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2005/2006 (B2341) Strojírenství (3904R016) Technika tvorby a ochrany životního prostředí P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2005/2006 (B2341) Strojírenství (3904R016) Technika tvorby a ochrany životního prostředí K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2004/2005 (B2341) Strojírenství (3907R004) Provoz a řízení v energetice P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2004/2005 (B2341) Strojírenství (3904R016) Technika tvorby a ochrany životního prostředí (70) Technika tvorby a ochrany životního prostředí P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2004/2005 (B2341) Strojírenství (3907R004) Provoz a řízení v energetice K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2004/2005 (B2341) Strojírenství (3904R016) Technika tvorby a ochrany životního prostředí (70) Technika tvorby a ochrany životního prostředí K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2003/2004 (B2341) Strojírenství (3907R004) Provoz a řízení v energetice P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2003/2004 (B2341) Strojírenství (3904R016) Technika tvorby a ochrany životního prostředí (70) Technika tvorby a ochrany životního prostředí P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2003/2004 (B2341) Strojírenství (3907R004) Provoz a řízení v energetice K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2003/2004 (B2341) Strojírenství (3904R016) Technika tvorby a ochrany životního prostředí (70) Technika tvorby a ochrany životního prostředí K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2002/2003 (B2341) Strojírenství (3907R004) Provoz a řízení v energetice P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2002/2003 (B2341) Strojírenství (3904R016) Technika tvorby a ochrany životního prostředí (70) Technika tvorby a ochrany životního prostředí P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2002/2003 (B2341) Strojírenství (3907R004) Provoz a řízení v energetice K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2002/2003 (B2341) Strojírenství (3904R016) Technika tvorby a ochrany životního prostředí (70) Technika tvorby a ochrany životního prostředí K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku