361-0308/02 – Ekonomika a management v energetice (EMvE)

Garantující katedraKatedra energetikyKredity3
Garant předmětuIng. Veronika Sassmanová, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Veronika Sassmanová, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduální
Jazyk výukyangličtina
Rok zavedení2012/2013Rok zrušení
Určeno pro fakultyFS, FEI, FAST, EKF, HGF, USP, FMT, FBIUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
JUH20 prof. Ing. Dagmar Juchelková, Ph.D.
SAS027 Ing. Veronika Sassmanová, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Klasifikovaný zápočet 2+1
kombinovaná Klasifikovaný zápočet 8+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Předmět je zaměřen na efektivní nakládání se zdroji v oblasti ekonomiky a managementu v energetice v rámci předmětu je požadováno samostatné kritické myšlení a schopnost samostatného zpracování projektu.

Vyučovací metody

Přednášky
Semináře
Individuální konzultace
Cvičení (v učebně)
Projekt
Ostatní aktivity

Anotace

Studenti si osvojí své základní znalosti o ekonomice a řízení podniku, rozdělení průmyslových procesů, jejich specifik, cest ke snižování škodlivého vlivu na životní prostředí. Tvůrčí myšlení je dále komplexně rozvíjeno při teoretických výpočtech možných opatření. Důraz je kladen na ekonomické a ekologické aspekty provozu energetických zařízení. Speciální pozornost bude věnována řízení procesů v energetice z hlediska hospodárného nakládání se zdroji

Povinná literatura:

Kysela, Tomčala: Ekonomika v energetice. VŠB . Technická univerzita Ostrava, 2000. Salaba: Hospodaření energiemi v průmyslových závodech. ČVUT Praha 1982. Schulz:Základy ekonomiky energetického odvětví. ČSAV Praha 1962. Duchoň: Ekonomika a ekologie průmyslové energetiky.Energetický institut Praha 1999. Jaan S. Islam, M. R. Islam, Meltem Islam, M. A. H. Mughal.Economics of Sustainable Energy.Wiley 2018, 644 p. ISBN: 978-1-119-52592-9. Energetika: zásadní změny od roku 2022: energetický zákon, zákon o podporovaných zdrojích energie, zákon o hospodaření energií, nový zákon o opatřeních k přechodu k nízkouhlíkové energetice : 26 prováděcích vyhlášek ke všem zákonům : redakční uzávěrka. Ostrava: Sagit, 2022. ÚZ. ISBN 9788074885242. OSIČKA, J., ČERNOCH, F., OCELÍK, P. a T. VLČEK. Technicko - ekonomické aspekty energetiky. Masarykova univerzita Brno, 256 s, vyd.1, Brno 2014. ISBN 978-210-80-6650-2. Synek, M. a kol.: Ekonomika a řízení podniku,VŠE Praha 1997 Holman, R.: Ekonomie - Řešení otázek a příkladů. Ekonomické učebnice, 1998

Doporučená literatura:

aktuální články v odborném energeticko-ekonomickém tisku

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

student musí zvládnout řešení samostatného úkolu v komplexní podobě, lze řešit i úkol přímo s praxí

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Ekonomika a management v energetice - řízení na straně spotřeby - řízení na straně produkce - měření spotřeby - energetické zdroje a efektivní nakládání s nimi

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2015/2016 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Klasifikovaný zápočet Klasifikovaný zápočet 100  51 3
Rozsah povinné účasti: Jsou povoleny max. 2 absence za semestr. V rámci tohoto předmětu budou zpracovány 2 semestrální projekty, které budou zohledňovat 3E(ekonomiku, energetiku a envirmnentální prostředí a podmínky). Projekt bude odevzdán jak v dokumentu word o minimálním rozsahu 15 stran, tak jeho obhajoba proběhne na základě prezentace formou ppt. max. 15minut.

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: Přímá účast ve výuce není vyžadována. V rámci tohoto předmětu budou zpracovány 2 semestrální projekty, které budou zohledňovat 3E(ekonomiku, energetiku a envirmnentální prostředí a podmínky). Projekt bude odevzdán jak v dokumentu word o minimálním rozsahu 15 stran, tak jeho obhajoba proběhne na základě prezentace formou ppt. max. 15minut.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku
ECTS - MechEng - Bachelor Studies 2024/2025 prezenční angličtina povinně volitelný 301 - Studijní oddělení a International Office stu. blok
ECTS - MechEng - Bachelor Studies 2023/2024 prezenční angličtina povinně volitelný 301 - Studijní oddělení a International Office stu. blok
ECTS - MechEng - Bachelor Studies 2022/2023 prezenční angličtina povinně volitelný 301 - Studijní oddělení a International Office stu. blok
ECTS - MechEng - Bachelor Studies 2021/2022 prezenční angličtina povinně volitelný 301 - Studijní oddělení a International Office stu. blok
ECTS - MechEng - Bachelor Studies 2020/2021 prezenční angličtina povinně volitelný 301 - Studijní oddělení a International Office stu. blok
ECTS - MechEng - Bachelor Studies 2019/2020 prezenční angličtina povinně volitelný 301 - Studijní oddělení a International Office stu. blok
ECTS - MechEng - Bachelor Studies 2018/2019 prezenční angličtina povinně volitelný 301 - Studijní oddělení a International Office stu. blok
ECTS - MechEng - Bachelor Studies 2017/2018 prezenční angličtina povinně volitelný 301 - Studijní oddělení a International Office stu. blok
ECTS - MechEng - Bachelor Studies 2016/2017 prezenční angličtina povinně volitelný 301 - Studijní oddělení a International Office stu. blok

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.