361-0309/04 – Základy sdílení tepla a spalování (Sd+Sp)

Garantující katedraKatedra energetikyKredity5
Garant předmětudoc. Ing. Zdeněk Kadlec, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Zdeněk Kadlec, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník3Semestrzimní
Jazyk výukyangličtina
Rok zavedení2019/2020Rok zrušení
Určeno pro fakultyFSUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
HOR72 Ing. Jiří Horák, Ph.D.
KAD15 doc. Ing. Zdeněk Kadlec, Ph.D.
KRP76 Ing. Kamil Krpec, Ph.D.
SZE75 Ing. Zbyszek Szeliga, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Studenti se podrobněji seznámí s přenosem tepla vedením, prouděním a sáláním. Seznámení se s charakteristikou paliv, statikou spalování, typy spalovacích zařízení a znečišťujícími látkami, které se tvoří při vlastním spalování paliv. Získané znalosti jsou nezbytné pro provádění základních energetických výpočtů, ale uplatní se i v některých dalších strojních oborech.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Předmět Sdílení tepla navazuje na znalosti získané v předmětu Termomechanika. Podrobněji jsou popsány jednotlivé druhy přenosu tepelné energie-vedením, prouděním a zářením. Stacionární vedení a prostup tepla homogenní neomezenou stěnou rovinnou a válcovou. Tepelné izolace. Záření v uzavřené soustavě. Výměníky tepla. Seznámení se s charakteristikou paliv, statikou spalování a typy spalovacích zařízení. Účinnost spalování a spalovacích zařízení.

Povinná literatura:

BLAHOŽ,V.,KADLEC,Z.:Základy sdílení tepla. 2.vyd.Ostrava:SPBI,2000.110 s. ISBN 80-902001-1-7. KADLEC,Z.: Průvodce sdílenim tepla pro požární specialisty. 1.vyd. Ostrava:SPBI, 2009.100 s. ISBN 978-80-7385-061-6 NOSKIEVIČ, P., Spalování uhlí, Ostrava 2002, ISBN 80-248-0204-X

Doporučená literatura:

ŠORIN, S., N., Sdílení tepla. 1. vyd. Praha: SNTL/ALFA, 1968. 398 s. SAZIMA, M., KMONÍČEK, V., SCHNELLER, J. A KOL.: Teplo. 1. vyd. Praha: SNTL,1989. 592 s. ISBN 80-03-00043-2

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

zápočet a zkouška

E-learning

Další požadavky na studenta

žádné speciální požadavky nejsou.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Druhy sdílení tepla, stručná charakteristika, základní zákony. 2. Fourierova diferenciální rovnice. Stacionární vedení a prostup tepla homogenní neomezenou stěnou rovinnou a válcovou. 3. Určování povrchových teplot a teplot mezi vrstvami. 4. Zvyšování hodnoty součinitele prostupu tepla žebrováním. Tepelná izolace. Druhy izolačních materiálů a požadavky na ně kladené. 5. Nestacionární vedení tepla. 6. Teorie podobnosti v tepelné konvekci. Přestupy tepla při volné a vynuceném konvekci. 7. Sdílení tepla zářením v uzavřené soustavě. 8. Absolutně černé těleso, šedé těleso, skutečná tělesa. 9. Výměníky tepla – rozdělení, tepelný výpočet, typy výměníků a použití. 10. Statika spalování. Dokonalé a nedokonalé spalování. 11. Hodnocení kvality spalovacího procesu, spalování s přebytkem vzduchu. 12 Spalování tuhých paliv, způsoby spalování. 13. Spalování kapalných a plynných paliv. 14. Účinnost spalování.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2019/2020 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 35  17
        Zkouška Zkouška 65  18
Rozsah povinné účasti: min. 80% účast ve cvičeních

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2021/2022 (B0713A070003) Energetika a životní prostředí TAS P angličtina Ostrava 3 povinný stu. plán
2020/2021 (B0713A070003) Energetika a životní prostředí TAS P angličtina Ostrava 3 povinný stu. plán
2019/2020 (B0713A070003) Energetika a životní prostředí TAS P angličtina Ostrava 3 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku