361-0311/02 – Provoz energetických strojů (PES)

Garantující katedraKatedra energetikyKredity4
Garant předmětuIng. Tomáš Výtisk, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Kamil Kolarčík, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník3Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2003/2004Rok zrušení2011/2012
Určeno pro fakultyFSUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
KOL10 doc. Ing. Kamil Kolarčík, CSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 3+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Orientovat se v systému vědního oboru "Energetika". Identifikovat a popsat základní transformační děje a zákony termomechaniky. Popsat procesy, které charakterizují transformaci energie v energetických strojích. Porovnat výhodnost energetických transformací pro jednotlivé stroje. Popsat základní ekonomická kriteria hodnocení energetických přeměn.

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace
Cvičení (v učebně)
Experimentální práce v laboratoři

Anotace

Předmět patří do skupiny oborových předmětů, který velmi úzce navazuje na předměty termomechanika, fyzika a hydromechanika. Studenti si osvojí své základní znalosti o vědomosti z oblasti transformací energie ve spalovacích zařízeních, kompresorech, čerpadlech, turbínách, spalovacích zařízeních či výměnících. Tvůrčí myšlení je dále komplexně rozvíjeno při teoretických výpočtech jednotlivých součástí těchto energetických strojů. Nedílnou součástí výuky jsou praktická měření energetických veličin na měřících laboratorních tratích. Cílem předmětu je formování odborného profilu absolventa, který bude pracovat jako provozovatel těchto energetických zařízení se znalostí jak technických tak i ekonomických kategorií a minimálním narušení životního prostředí.

Povinná literatura:

KALČÍK, J. Technická termodynamika. Nakladatelství Československé akademie věd. Praha, 1963. ŠTROFFEK, E. a kol. Čerpacie a vzduchotechnická zariadenia. Bratislava, ALFA, 1991. KAMINSKÝ, J., KOLARČÍK, K., PUMPRLA, O. Kompresory. 1.vyd. Ostrava, VŠB-TU Ostrava, 2004.122 s. ISBN 80-248-0704-1.

Doporučená literatura:

KADRNOŽKA, J. Lopatkové stroje. Akademické nakladatelství CERM, s. r. o. Brno, 2003. ISBN 80-7204-297-1. KADRNOŽKA, J. Tepelné turbíny a turbokompresory. Akademické nakladatelství CERM, s. r. o. Brno, 2004. ISBN 80-7204-346-3. KADRNOŽKA, J. Tepelné elektrárny a teplárny. Praha, SNTL, 1984. ŠČEGLAJEV, V. Parní turbíny. Praha, SNTL, 1983. BEČVÁŘ, J. Tepelné turbíny. Praha, SNTL, 1968.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Dotazy během přednášky. Kontrola znalostí písemnou formou na cvičeních. Výsledky experimentálních cvičení v laboratořích. Prezentace na semináři.

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

• Úvod, opakování termomechaniky a hydromechaniky, energie, zdroje, energetika, dělení energetikých strojů a jejich použití. • Spalovací zařízení a parní generátory, paliva a spalování, tepelná bilance generátorů, ztráty a účinnosti, kotle na odpadní teplo (spalinové), ... • Objemové kompresory Pístové kompresory - schema, popis činnosti, rozdělení, typy, hlavní parametry, teoretické základy přeměny energií v ideálním a skutečného kompresoru. Šroubové, kompresory rotační,schema, popis činnosti. Měření výkonnosti a energetických charakteristik. Regulace. • Proudové kompresory, schema, popis činnosti, hlavní parametry, teoretické základy přeměny energií v ideálním a skutečném kompresoru. Základy proudění plynů a par dýzami, výpočet hlavních rozměrů dýz, • Dynamické kompresory Radiální turbokompresory, popis, transformace energií, tvary lopatek rotoru a jejich vliv na stavbu strojů, účinnosti, kompresní křivka v i-s diagramu, Axiální turbokompresory, transformace energie, trojúhelníky rychlostí., transformace energie v i-s diagramu. • Dynamické kompresory - ventilátory, transformace energiíe. • Praktický provoz kompresorových stanic, měrné spotřeby energiíe, • Čerpadla, teorie,transformace energie, geodetické výšky, celková dopravní výška, manometr. výška, mezná sací výška. • Paralelní a seriová spolupráce dynamických strojů, pracovní bod, ... • Rankin - Clausiův parní oběh, i-s a T-s diagram, účinnosti přímé a porovnávací, zlepšování účinností, • Tepelné turbíny - axiální, elementární stupeň, princip činností, transformace energií, druhy stupňů - rovnotlaký, přetlakový, rychlostní a jejich použití. • Tepelné turbíny - radiální, princip činností, transformace energie. • Příslušenství, kondenzace, vývěvy, chladící věže. • Spalovací turbíny, tepelné oběhy, princip, části zařízení, ... Paroplynové cykly.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr, platnost do: 2010/2011 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (145) 51 3
        Zkouška Zkouška 100  0 3
        Zápočet Zápočet 45  0 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2011/2012 (B2341) Strojírenství (3907R009) Provoz energetických zařízení P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2010/2011 (B2341) Strojírenství (3907R004) Provoz a řízení v energetice P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2010/2011 (B2341) Strojírenství (3907R009) Provoz energetických zařízení P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2009/2010 (B2341) Strojírenství (3907R004) Provoz a řízení v energetice P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2008/2009 (B2341) Strojírenství (3907R004) Provoz a řízení v energetice P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2007/2008 (B2341) Strojírenství (3907R004) Provoz a řízení v energetice P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2006/2007 (B2341) Strojírenství (3907R004) Provoz a řízení v energetice P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2005/2006 (B2341) Strojírenství (3907R004) Provoz a řízení v energetice P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2011/2012 zimní
2009/2010 zimní