361-0312/04 – Ekonomika v energetice (EE)

Garantující katedraKatedra energetikyKredity5
Garant předmětudoc. Ing. Kamil Kolarčík, CSc.Garant verze předmětuprof. Ing. Dagmar Juchelková, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduální
Jazyk výukyangličtina
Rok zavedení2016/2017Rok zrušení2018/2019
Určeno pro fakultyFS, HGFUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
JUH20 prof. Ing. Dagmar Juchelková, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Klasifikovaný zápočet 2+2
kombinovaná Klasifikovaný zápočet 8+4

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Studenti si osvojí své základní znalosti o ekonomice podniku, rozdělení průmyslových procesů, jejich specifik, cest ke snižování škodlivého vlivu na životní prostředí. Tvůrčí myšlení je dále komplexně rozvíjeno při teoretických výpočtech možných opatření. Důraz je kladen na ekonomické a ekologické aspekty provozu energetických zařízení.

Vyučovací metody

Přednášky
Semináře
Individuální konzultace
Cvičení (v učebně)
Projekt
Ostatní aktivity

Anotace

Předmět patří do skupiny odborných předmětů, které navazují na předměty hydromechanika, termomechanika, základy ekonomiky a energetické stroje. Student si osvojí základní znalosti a zásady hospodaření energiemi obesně a ve vztahu k energetickým i výrobním zařízením. V návaznosti ne obecnou ekonomiku si upevní základní poznatky s uplatněním ekonomiky v energetice, tj. projektování a provoz energetických zařízení včetně nákladů nutných na provoz a vyhodnocení ekonomické efektivnosti investic v energetice. V předmětu bude kladen důraz na ekonomiku a hospodárné využití energií. Cílem předmětu je formování odborného profilu absolventa,který bude pracovat jako projektant, resp.provozovatel energetických zařízení, příp. jako energetik ve výrobních závodech, příp. komunální sféře.

Povinná literatura:

Kysela, Tomčala: Ekonomika v energetice. VŠB . Technická univerzita Ostrava, 2000. Salaba: Hospodaření energiemi v průmyslových závodech. ČVUT Praha 1982. Schulz:Základy ekonomiky energetického odvětví. ČSAV Praha 1962. Duchoň: Ekonomika a ekologie průmyslové energetiky.Energetický institut Praha 1999. Synek, M. a kol.: Ekonomika a řízení podniku,VŠE Praha 1997 Holman, R.: Ekonomie - Řešení otázek a příkladů. Ekonomické učebnice, 1998

Doporučená literatura:

různé aktuální informace, zejména z Hospodářských novin

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Další požadavky na studenta nejsou.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Předmět patří do skupiny odborných předmětů, které navazují na předměty hydromechanika, termomechanika, základy ekonomiky a energetické stroje. Student si osvojí základní znalosti a zásady hospodaření energiemi obesně a ve vztahu k energetickým i výrobním zařízením. V návaznosti ne obecnou ekonomiku si upevní základní poznatky s uplatněním ekonomiky v energetice, tj. projektování a provoz energetických zařízení včetně nákladů nutných na provoz a vyhodnocení ekonomické efektivnosti investic v energetice. V předmětu bude kladen důraz na ekonomiku a hospodárné využití energií. Cílem předmětu je formování odborného profilu absolventa,který bude pracovat jako projektant, resp.provozovatel energetických zařízení, příp. jako energetik ve výrobních závodech, příp. komunální sféře. 1.Základy ekonomiky v energetice. 2.Bilance energie, struktura využívání, toky energií. 3.Suroviny, klasifikace, využití, efektivita. 4.Využití energie na místu spotřeby a akumulace. 5.Transport energie. 6.Hospodaření s energiemi (energetický audit, energetické charakteristiky, energetická bilance). 7.Investování a strategie hospodárného užití energie I., II. ČEA. 8.Výrobní náklady a cena energie, tarifní systémy, efektivnost investic. 9.Ekonomika životního prostředí. Legislativa.

Podmínky absolvování předmětu

Podmínky absolvování jsou definovány pouze pro konkrétní verzi předmětu a formu studia

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku
ECTS - MechEng - Bachelor Studies 2017/2018 prezenční angličtina povinně volitelný 301 - Studijní oddělení a International Office stu. blok
ECTS - MechEng - Bachelor Studies 2016/2017 prezenční angličtina povinně volitelný 301 - Studijní oddělení a International Office stu. blok

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.