361-0314/05 – Provozní měření v energetice (PME)

Garantující katedraKatedra energetikyKredity4
Garant předmětudoc. Dr. Ing. Bohumír ČechGarant verze předmětudoc. Dr. Ing. Bohumír Čech
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník3Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2017/2018Rok zrušení
Určeno pro fakultyUSP, FSUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
C1E05 doc. Dr. Ing. Bohumír Čech
STA19 Ing. Michal Stáňa, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Klasifikovaný zápočet 2+1
kombinovaná Klasifikovaný zápočet 6+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Seznámit studenty se základy provozních a výzkumných měření na tepelně energetických zařízeních typu kotel, turbína a souvisejících zařízení. Doplnit znalosti z fyziky v oblasti měřicích metod a postupů se zaměřením na energetiku

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Ostatní aktivity

Anotace

Měření teplot, tlaků, průtoku a analýza plynných složek spalin. Pro výuku jsou využity měřicí přístroje a vybavení katedry energetiky používané v technické praxi. V průběhu přednášek a cvičení se studenti seznámí s obsluhou měřicích přístrojů a osvojí si základy pro správnou aplikaci měřicích přístrojů. Součástí výuky je odborné exkurze na energetická zařízení v Ostravském regionu, zpravidla Elektrárna Dětmarovice.

Povinná literatura:

ČECH, Bohumír, KADLEC, Zdeněk. Měření teplot v energetice. Skriptum VŠB-TU Ostrava, FS. RAJNIAK, Ivan, a kolektiv. Tepelno-energetické a emisné merania. Vydalo: Ister Science Bratislava 1997. KREIDL, Marcel. Měření teploty. Vydal BEN-technická literatura, Praha 2005.

Doporučená literatura:

ĎAĎO, Stanislav, a kolektiv. Měření průtoku a výšky hladiny. Vydalo Technická literatura BEN Praha 2005. BOHL, W., MATHIEU, W., Laborversuche an Kraft und Arbeitsmaschinen. Vydalo: Hanser Verlag Munchen, Wien 1995. HARRISON, R., M., PERRY, R. Handbook of Air Pollution Analysis. Vydalo: Chapmann and Hall. London. New York 1986.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Další požadavky na studenta nejsou.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Význam měření a diagnostiky v energetice. Zásady pro zprávy z měření. 2. Měření teploty – přístroje na principu roztažnosti kapalin a plynů. 3. Měření teploty- přístroje na principu roztažnosti pevných látek. 4. Měření teploty – odporové teploměry. 5. Měření teploty – termočlánky. 6. Měření teploty – zásady pro správné měření, instalace teploměrů,siťová měření. 7. Měření teploty – bezkontaktní přístroje, pyrometry, termovize. 8. Měření tlaku, základní pojmy a jednotky, podtlak, přetlak, atmosférický tlak a jeho měření. 9. Měření tlaku – kapalinové přístroje,kapaliny. 10. Měření tlaku – deformační přístroje. 11. Měření tlaku – piezoelektrické, kapacitní a tenzometrické měření. 12. Měření tlaku – zásady pro správnou instalaci tlakoměrů, měření hladiny. 13. Měření průtoku kapalin. Základní pojmy,vrtulové, turbínové,objemové měřidla. 14. Měření průtoku vzdušin. Základní pojmy, objemová měřidla. 15. Měření průtoku škrtícími orgány. 16. Měření průtoku rychlostními sondami, víceotvorové rychlostní sondy. 17. Měření průtoku – indukční průtokoměry, ultrazvukové průtokoměry, vírové průtokoměry. 18. Připojování snímačů tlaku a diferenčního tlaku, měření hladiny v kotlovém tělese, nátoková výška. 19. Výpočet hustoty směsí plynů z chemického složení a objemové koncentrace. Hmotnostní a objemové koncentrace a jejich přepočet. 20. Složení spalin na výstupu ze spalovacích zařízení. Přibližné koncentrace jednotlivých složek v závislosti na palivu a typu spalovacího zařízení. Respektování emisních limitů. 21.Měření koncentrace kyslíku ve spalinách pro regulaci spalovacího procesu. Stanovení vody ve spalinách. Přepočet na suché a vlhké spaliny 22.Měření plynných složek spalin pro emisní měření. Přístroje, výpočtové vztahy.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2017/2018 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Klasifikovaný zápočet Klasifikovaný zápočet 100  51 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2022/2023 (B2341) Strojírenství (3907R009) Provoz energetických zařízení P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2022/2023 (B2341) Strojírenství (3907R009) Provoz energetických zařízení K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2021/2022 (B2341) Strojírenství (3907R009) Provoz energetických zařízení P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2021/2022 (B2341) Strojírenství (3907R009) Provoz energetických zařízení K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2020/2021 (B2341) Strojírenství (3907R009) Provoz energetických zařízení P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2020/2021 (B2341) Strojírenství (3907R009) Provoz energetických zařízení K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2019/2020 (B2341) Strojírenství (3907R009) Provoz energetických zařízení P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2019/2020 (B2341) Strojírenství (3907R009) Provoz energetických zařízení K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2018/2019 (B2341) Strojírenství (3907R009) Provoz energetických zařízení P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2018/2019 (B2341) Strojírenství (3907R009) Provoz energetických zařízení K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2017/2018 (B2341) Strojírenství (3907R009) Provoz energetických zařízení P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2017/2018 (B2341) Strojírenství (3907R009) Provoz energetických zařízení K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2021/2022 zimní
2020/2021 zimní
2019/2020 zimní
2018/2019 zimní
2017/2018 zimní