361-0314/10 – Provozní měření v energetice (PME)

Garantující katedraKatedra energetikyKredity4
Garant předmětudoc. Dr. Ing. Bohumír ČechGarant verze předmětudoc. Dr. Ing. Bohumír Čech
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný typu A
Ročník3Semestrzimní
Jazyk výukyangličtina
Rok zavedení2019/2020Rok zrušení
Určeno pro fakultyFS, USPUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
C1E05 doc. Dr. Ing. Bohumír Čech
STA19 Ing. Michal Stáňa, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Klasifikovaný zápočet 2+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Seznámit studenty se základy provozních a výzkumných měření na tepelně energetických zařízeních typu kotel, turbína a souvisejících zařízení. Doplnit znalosti z fyziky v oblasti měřicích metod a postupů se zaměřením na energetiku

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Ostatní aktivity

Anotace

Měření teplot, tlaků, průtoku a analýza plynných složek spalin. Pro výuku jsou využity měřicí přístroje a vybavení katedry energetiky používané v technické praxi. V průběhu přednášek a cvičení se studenti seznámí s obsluhou měřicích přístrojů a osvojí si základy pro správnou aplikaci měřicích přístrojů. Součástí výuky je odborné exkurze na energetická zařízení v Ostravském regionu, zpravidla Elektrárna Dětmarovice.

Povinná literatura:

ČECH, Bohumír, KADLEC, Zdeněk. Měření teplot v energetice. Skriptum VŠB-TU Ostrava, FS. RAJNIAK, Ivan, a kolektiv. Tepelno-energetické a emisné merania. Vydalo: Ister Science Bratislava 1997. KREIDL, Marcel. Měření teploty. Vydal BEN-technická literatura, Praha 2005.

Doporučená literatura:

ĎAĎO, Stanislav, a kolektiv. Měření průtoku a výšky hladiny. Vydalo Technická literatura BEN Praha 2005. BOHL, W., MATHIEU, W., Laborversuche an Kraft und Arbeitsmaschinen. Vydalo: Hanser Verlag Munchen, Wien 1995. HARRISON, R., M., PERRY, R. Handbook of Air Pollution Analysis. Vydalo: Chapmann and Hall. London. New York 1986.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Zápočtová písemka

E-learning

Další požadavky na studenta

Další požadavky na studenta nejsou.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Význam měření a diagnostiky v energetice. Zásady pro zprávy z měření. 2. Měření teploty – přístroje na principu roztažnosti kapalin a plynů. Přístroje na principu roztažnosti pevných látek. Odporové teploměry. Termočlánky. 3. Měření teploty – zásady pro správné měření, instalace teploměrů, síťová měření. Bezkontaktní přístroje, pyrometry, termovize. 4. Měření tlaku, základní pojmy a jednotky, podtlak, přetlak, atmosférický tlak a jeho měření. 5. Měření tlaku – kapalinové přístroje, kapaliny. Deformační přístroje. Piezoelektrické, kapacitní a tenzometrické měření. 6. Měření tlaku – zásady pro správnou instalaci tlakoměrů, měření hladiny. 7. Měření průtoku kapalin. Základní pojmy, vrtulové, turbínové, objemové měřidla. 8. Měření průtoku vzdušin. Základní pojmy, objemová měřidla. Měření průtoku škrtícími orgány. Měření průtoku rychlostními sondami, víceotvorové rychlostní sondy. 9. Měření průtoku – indukční průtokoměry, ultrazvukové průtokoměry, vírové průtokoměry. 10. Připojování snímačů tlaku a diferenčního tlaku, měření hladiny v kotlovém tělese, nátoková výška. 11. Výpočet hustoty směsí plynů z chemického složení a objemové koncentrace. Hmotnostní a objemové koncentrace a jejich přepočet. 12. Složení spalin na výstupu ze spalovacích zařízení. Přibližné koncentrace jednotlivých složek v závislosti na palivu a typu spalovacího zařízení. Respektování emisních limitů. 13. Měření koncentrace kyslíku ve spalinách pro regulaci spalovacího procesu. Stanovení vody ve spalinách. Přepočet na suché a vlhké spaliny 14. Měření plynných složek spalin pro emisní měření. Přístroje, výpočtové vztahy.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2019/2020 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Klasifikovaný zápočet Klasifikovaný zápočet 100  51
Rozsah povinné účasti: min. 80% účast ve cvičeních

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2021/2022 (B0713A070003) Energetika a životní prostředí PEZ P angličtina Ostrava 3 povinně volitelný typu A stu. plán
2021/2022 (B0713A070003) Energetika a životní prostředí TOP P angličtina Ostrava 3 povinně volitelný typu B stu. plán
2020/2021 (B0713A070003) Energetika a životní prostředí PEZ P angličtina Ostrava 3 povinně volitelný typu A stu. plán
2020/2021 (B0713A070003) Energetika a životní prostředí TOP P angličtina Ostrava 3 povinně volitelný typu B stu. plán
2019/2020 (B0713A070003) Energetika a životní prostředí PEZ P angličtina Ostrava 3 povinně volitelný typu A stu. plán
2019/2020 (B0713A070003) Energetika a životní prostředí TOP P angličtina Ostrava 3 povinně volitelný typu B stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku