361-0321/06 – Alternativní a obnovitelné zdroje energie (AOZE1)

Garantující katedraKatedra energetikyKredity4
Garant předmětudoc. Ing. Mojmír Vrtek, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Mojmír Vrtek, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník3Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2017/2018Rok zrušení
Určeno pro fakultyFSUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
NEM239 Ing. Ondřej Němček, Ph.D.
SAS027 Ing. Veronika Sassmanová, Ph.D.
VRT20 doc. Ing. Mojmír Vrtek, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+1
kombinovaná Zápočet a zkouška 14+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Studenti získají základní informace v oblasti využívání sluneční, vodní a větrné energie, biomasy a využívání nízkopotenciálního tepla pomocí tepelných čerpadel. V rámci předmětu je také věnována pozornost alternativním zdrojům energie jako jsou palivové články, termoelektrické generátory ap.

Vyučovací metody

Přednášky
Semináře
Individuální konzultace
Cvičení (v učebně)

Anotace

Předmět se zabývá vlastnostmi a způsoby využívání obnovitelných a alternativních zdrojů energie. Studenti získají základní informace v oblasti využívání sluneční, vodní a větrné energie, biomasy a využívání nízkopotenciálního tepla pomocí tepelných čerpadel. V rámci předmětu je také věnována pozornost alternativním zdrojům energie jako jsou palivové články, termoelektrické generátory ap.

Povinná literatura:

KAMINSKÝ, J., VRTEK, M. Obnovitelné zdroje energie. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 1998. 102 s. ISBN 80-7078-445-8. Alternativně: KAMINSKÝ, J., VRTEK, M. Obnovitelné a alternativní zdroje energie. Interní učební texty [online]. Ostrava : VŠB-TU, 2002. 141 s. Portable Document Format. Dostupný na WWW: . (neveřejný přístup) MATUŠKA, T. Solární zařízení v příkladech. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2013. ISBN 978-80-247-3525-2. NOSKIEVIČ, P., JUCHELKOVÁ, D., a kol. Biomasa a její energetické využití. PHARE, 1996. ISBN 80-7078-367-2. GODFREY, B., et al. Renewable energy. Oxford: Oxford University Press, 2004. 452 p. ISBN 0-19-926178-4.

Doporučená literatura:

CIHELKA, J. Solární tepelná technika. Praha: Malina, 1994. 203 s. ISBN 80-900759-5-9. ŠTOLL, Č., KRATOCHVÍL, S., HOLATA, M. Využití vodní energie. Praha: SNTL, 1977. 612 s. RYCHETNÍK, V. Větrné motory. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 1996. 61 s. ISBN 80-7078-281-1. MATUŠKA, T. Solární tepelné soustavy. Praha: Společnost pro techniku prostředí, 2009. 194 s. ISBN 978-80-02-02186-5. MOTLÍK, J. a kol. Obnovitelné zdroje energie a možnosti jejich uplatnění v ČR. Praha: ČEZ, a.s., 2007. ISBN 978-80-239-8823-9. Další podpůrné studijní materiály: http://fs1.vsb.cz/361/vyuka/vrt/AOZE/ - neveřejný přístup

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Další požadavky na studenta nejsou.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1 Energie: druhy, zdroje, přeměny, posuzování. 2) Exergie a anergie. Vyhodnocovací diagramy. 3) Energetika, spotřeba a zásoby energie, odpadní energie.Odpadní teplo. 4) Sdružená a oddělená výroba tepla a elektřiny. 5) Využívání nízkopotenciálního tepla přírodních hmot pomocí tepelných čerpadel. 6) Sluneční energie. 7) Fototermická a fotovoltaická konverze. 8) Vodní energie, vodní elektrárny. 9) Vodní turbíny. Slapové elektrárny. 10) Větrná energie. 11) Geotermální energie. 12) Energetické využívání biomasy. 13) Palivové články. Vodíková energetika. 14) Magnetodynamická přeměna energie. Termoemisní a termoelektrické generátory.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2017/2018 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 20  5
        Zkouška Zkouška 80  31 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2022/2023 (B2341) Strojírenství (3904R016) Technika tvorby a ochrany životního prostředí P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2022/2023 (B2341) Strojírenství (3904R016) Technika tvorby a ochrany životního prostředí K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2021/2022 (B2341) Strojírenství (3904R016) Technika tvorby a ochrany životního prostředí P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2021/2022 (B2341) Strojírenství (3904R016) Technika tvorby a ochrany životního prostředí K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2020/2021 (B2341) Strojírenství (3904R016) Technika tvorby a ochrany životního prostředí P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2020/2021 (B2341) Strojírenství (3904R016) Technika tvorby a ochrany životního prostředí K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2019/2020 (B2341) Strojírenství (3904R016) Technika tvorby a ochrany životního prostředí P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2019/2020 (B2341) Strojírenství (3904R016) Technika tvorby a ochrany životního prostředí K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2018/2019 (B2341) Strojírenství (3904R016) Technika tvorby a ochrany životního prostředí P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2018/2019 (B2341) Strojírenství (3904R016) Technika tvorby a ochrany životního prostředí K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2017/2018 (B2341) Strojírenství (3904R016) Technika tvorby a ochrany životního prostředí P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2017/2018 (B2341) Strojírenství (3904R016) Technika tvorby a ochrany životního prostředí K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2021/2022 zimní
2019/2020 zimní