361-0325/01 – Jaderná energetika (JE)

Garantující katedraKatedra energetikyKredity4
Garant předmětudoc. Ing. Stanislav Honus, Ph.D.Garant verze předmětuprof. Ing. Pavel Kolat, DrSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník3Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2008/2009Rok zrušení2011/2012
Určeno pro fakultyFSUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
KOL40 prof. Ing. Pavel Kolat, DrSc.
TOM293 Ing. David Tomášek
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Klasifikovaný zápočet 2+2
kombinovaná Klasifikovaný zápočet 8+4

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Předmět seznamuje se základními zákonitostmi přeměny jaderné energie ze štěpení jader v tepelnou, mechanickou a elektrickou energii a s principiálními a konkrétními řešeními reaktorů a strojních zařízení jaderných elektráren, v nichž se tyto přeměny energií uskutečňují. Dále radioaktivním odpadům v souvislosti s Atomovým zákonem. Otázky bezpečnosti jaderných elektráren, technických prostředků k jejímu dosažení a ochrany okolí jaderné elektrárny. Jsou probírány cesty zdokonalení jaderné elektrárny pomocí systémů s pasivní bezpečností u III a IV generace.

Vyučovací metody

Přednášky
Semináře
Individuální konzultace
Projekt

Anotace

Studenti se seznámí se základy jaderné energetiky a vývinu tepla v jaderných reaktorech. Dále budou probrány základy koncepce jaderné elektrárny, primární a sekundární okruh. Cílem je získání základní poznatků z oboru jaderně energetických zařízení, tak aby získal absolvent ucelenou představu o tomto oboru energetiky.

Povinná literatura:

J.Bečvář a kol.: Jaderné elektrárny. SNTL/ALFA Praha 1988, 634 s.; F.Dubšek: Jaderná energetika. VUT Brno. 1994. ISBN 80-214-0833-2. 216 s.; J.Ambrož: Jaderné elektrárny. ČVUT Praha. 1985. 252 s.; F.Klik: Jaderná energetika. ČVUT Praha.1995. ISBN 80-01-01280-8. 189 s.; R.Hejzlar: Stroje a zařízení jaderných elektráren. ČVUT Praha. 1994.ISBN 80-01-00164-4. 166s.; http://www.fs.vsb.cz/KE

Doporučená literatura:

www.vsb.cz/KE/vyuka - nuclear power

Způsob průběžné kontroly znalostí během semestru

písemka

E-learning

Další požadavky na studenta

.Bečvář a kol.: Jaderné elektrárny. SNTL/ALFA Praha 1988, 634 s.; F.Dubšek: Jaderná energetika. VUT Brno. 1994. ISBN 80-214-0833-2. 216 s.; J.Ambrož: Jaderné elektrárny. ČVUT Praha. 1985. 252 s.; F.Klik: Jaderná energetika. ČVUT Praha.1995. ISBN 80-01-01280-8. 189 s.; R.Hejzlar: Stroje a zařízení jaderných elektráren. ČVUT Praha. 1994.ISBN 80-01-00164-4. 166s.; http://www.fs.vsb.cz/KE

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Fyzikální základy jaderné energetiky, radioaktivní přeměny, neutronové jaderné reakce, bilance neutronů v jaderném reaktoru.Fyzikální výpočet jaderného reaktoru, difuze neutronů, kritická rovnice jaderného reaktoru, neutronový tok.Vývin tepla v jaderném reaktoru, rozdělení tepelného toku, průběh teplotního pole v palivovém elementu a aktivní zóně.Regulace jaderného reaktoru, otrava reaktoru, jodová jáma. Typy jaderných energetických, lehkovodní, těžkovodní, vysokoteplotní, rychlé a plynem chlazené.Jaderný energetický cyklu, paliva a palivové články, výroba, uskladňování a likvidace jaderných odpadů.Tepelná schémata jaderných elektráren, tepelná účinnost a cesty jejího zvyšování.Technologické okruhy, čištění chladiva a záchytné systémy kompenzace chladiva, nouzové chlazení reaktoru, kontejmenty.Parní generátory v jaderných elektrárnách, konstrukce svislých a ležatých PG, výpočet hlavních rozměrů, dynamické vlastnosti.Primární oběhová a napájecí čerpadla, armatury, záchytné systémy, klimatizace, větrání.Turbíny jaderných elektráren na sytou páru, kondenzace a chladící oběhy, regenerativní ohřev napájecí vody, regulace a najíždění.Jaderné teplárenství a základy termonukleární energetiky, jaderná energetika a životní prostředí, ekonomika provozu.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2008/2009 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Klasifikovaný zápočet Klasifikovaný zápočet 100  51
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramOborSpec.FormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2011/2012 (B2341) Strojírenství (3907R009) Provoz energetických zařízení P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2011/2012 (B2341) Strojírenství (3907R009) Provoz energetických zařízení K čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2010/2011 (B2341) Strojírenství (3907R004) Provoz a řízení v energetice P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2010/2011 (B2341) Strojírenství (3907R009) Provoz energetických zařízení P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2010/2011 (B2341) Strojírenství (3907R004) Provoz a řízení v energetice K čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2010/2011 (B2341) Strojírenství (3907R009) Provoz energetických zařízení K čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2009/2010 (B2341) Strojírenství (3907R004) Provoz a řízení v energetice P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2009/2010 (B2341) Strojírenství (3907R004) Provoz a řízení v energetice K čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2008/2009 (B2341) Strojírenství (3907R004) Provoz a řízení v energetice P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2008/2009 (B2341) Strojírenství (3907R004) Provoz a řízení v energetice K čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2008/2009 (B2341) Strojírenství (3907R004) Provoz a řízení v energetice K čeština Třinec 3 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku