361-0325/02 – Jaderná energetika (JE)

Garantující katedraKatedra energetikyKredity4
Garant předmětuprof. Ing. Stanislav Honus, Ph.D.Garant verze předmětuprof. Ing. Stanislav Honus, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduální
Jazyk výukyangličtina
Rok zavedení2012/2013Rok zrušení
Určeno pro fakultyFSUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
HON106 prof. Ing. Stanislav Honus, Ph.D.
KOL40 prof. Ing. Pavel Kolat, DrSc.
NEM239 Ing. Ondřej Němček, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Klasifikovaný zápočet 2+1
kombinovaná Klasifikovaný zápočet 12+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Předmět seznamuje se základními zákonitostmi přeměny jaderné energie ze štěpení jader v tepelnou, mechanickou a elektrickou energii a s principiálními a konkrétními řešeními reaktorů a strojních zařízení jaderných elektráren, v nichž se tyto přeměny energií uskutečňují. Dále radioaktivním odpadům v souvislosti s Atomovým zákonem. Otázky bezpečnosti jaderných elektráren, technických prostředků k jejímu dosažení a ochrany okolí jaderné elektrárny. Jsou probírány cesty zdokonalení jaderné elektrárny pomocí systémů s pasivní bezpečností u III a IV generace.

Vyučovací metody

Přednášky
Semináře
Individuální konzultace
Projekt

Anotace

Studenti se seznámí se základy jaderné energetiky a vývinu tepla v jaderných reaktorech. Dále budou probrány základy koncepce jaderné elektrárny, primární a sekundární okruh. Cílem je získání základní poznatků z oboru jaderně energetických zařízení, tak aby získal absolvent ucelenou představu o tomto oboru energetiky.

Povinná literatura:

J.Bečvář a kol.: Jaderné elektrárny. SNTL/ALFA Praha 1988, 634 s.; F.Dubšek: Jaderná energetika. VUT Brno. 1994. ISBN 80-214-0833-2. 216 s.; J.Ambrož: Jaderné elektrárny. ČVUT Praha. 1985. 252 s.; F.Klik: Jaderná energetika. ČVUT Praha.1995. ISBN 80-01-01280-8. 189 s.; R.Hejzlar: Stroje a zařízení jaderných elektráren. ČVUT Praha. 1994.ISBN 80-01-00164-4. 166s.; http://www.fs.vsb.cz/KE

Doporučená literatura:

www.vsb.cz/KE/vyuka - nuclear power

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

písemka

E-learning

Další požadavky na studenta

Bečvář a kol.: Jaderné elektrárny. SNTL/ALFA Praha 1988, 634 s.; F.Dubšek: Jaderná energetika. VUT Brno. 1994. ISBN 80-214-0833-2. 216 s.; J.Ambrož: Jaderné elektrárny. ČVUT Praha. 1985. 252 s.; F.Klik: Jaderná energetika. ČVUT Praha.1995. ISBN 80-01-01280-8. 189 s.; R.Hejzlar: Stroje a zařízení jaderných elektráren. ČVUT Praha. 1994.ISBN 80-01-00164-4. 166s.; http://www.fs.vsb.cz/KE

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Fyzikální základy jaderné energetiky, radioaktivní přeměny, neutronové jaderné reakce, bilance neutronů v jaderném reaktoru.Fyzikální výpočet jaderného reaktoru, difuze neutronů, kritická rovnice jaderného reaktoru, neutronový tok.Vývin tepla v jaderném reaktoru, rozdělení tepelného toku, průběh teplotního pole v palivovém elementu a aktivní zóně.Regulace jaderného reaktoru, otrava reaktoru, jodová jáma. Typy jaderných energetických, lehkovodní, těžkovodní, vysokoteplotní, rychlé a plynem chlazené.Jaderný energetický cyklu, paliva a palivové články, výroba, uskladňování a likvidace jaderných odpadů.Tepelná schémata jaderných elektráren, tepelná účinnost a cesty jejího zvyšování.Technologické okruhy, čištění chladiva a záchytné systémy kompenzace chladiva, nouzové chlazení reaktoru, kontejmenty.Parní generátory v jaderných elektrárnách, konstrukce svislých a ležatých PG, výpočet hlavních rozměrů, dynamické vlastnosti.Primární oběhová a napájecí čerpadla, armatury, záchytné systémy, klimatizace, větrání.Turbíny jaderných elektráren na sytou páru, kondenzace a chladící oběhy, regenerativní ohřev napájecí vody, regulace a najíždění.Jaderné teplárenství a základy termonukleární energetiky, jaderná energetika a životní prostředí, ekonomika provozu.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2012/2013 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Klasifikovaný zápočet Klasifikovaný zápočet 100  51 3
Rozsah povinné účasti: min. 80% účast ve výuce

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: Bez povinné účasti. Zápočet dle obecných podmínek.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2012/2013 (B2341) Strojírenství (3904R016) Technika tvorby a ochrany životního prostředí P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2012/2013 (B2341) Strojírenství (3907R009) Provoz energetických zařízení P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2012/2013 (B2341) Strojírenství (3904R016) Technika tvorby a ochrany životního prostředí K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2012/2013 (B2341) Strojírenství (3907R009) Provoz energetických zařízení K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku
ECTS - MechEng - Bachelor Studies 2024/2025 prezenční angličtina povinně volitelný 301 - Studijní oddělení a International Office stu. blok
ECTS - MechEng - Bachelor Studies 2023/2024 prezenční angličtina povinně volitelný 301 - Studijní oddělení a International Office stu. blok
ECTS - MechEng - Bachelor Studies 2022/2023 prezenční angličtina povinně volitelný 301 - Studijní oddělení a International Office stu. blok
ECTS - MechEng - Bachelor Studies 2021/2022 prezenční angličtina povinně volitelný 301 - Studijní oddělení a International Office stu. blok
ECTS - MechEng - Bachelor Studies 2020/2021 prezenční angličtina povinně volitelný 301 - Studijní oddělení a International Office stu. blok
ECTS - MechEng - Bachelor Studies 2019/2020 prezenční angličtina povinně volitelný 301 - Studijní oddělení a International Office stu. blok
ECTS - MechEng - Bachelor Studies 2018/2019 prezenční angličtina povinně volitelný 301 - Studijní oddělení a International Office stu. blok
ECTS - MechEng - Bachelor Studies 2017/2018 prezenční angličtina povinně volitelný 301 - Studijní oddělení a International Office stu. blok
ECTS - MechEng - Bachelor Studies 2016/2017 prezenční angličtina povinně volitelný 301 - Studijní oddělení a International Office stu. blok
ECTS - MechEng - Bachelor Studies 2015/2016 prezenční angličtina povinně volitelný 301 - Studijní oddělení a International Office stu. blok

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.