361-0325/05 – Jaderná energetika (JE)

Garantující katedraKatedra energetikyKredity4
Garant předmětudoc. Ing. Stanislav Honus, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Stanislav Honus, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník1Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2017/2018Rok zrušení
Určeno pro fakultyFSUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
HON106 doc. Ing. Stanislav Honus, Ph.D.
KOL40 prof. Ing. Pavel Kolat, DrSc.
NEM239 Ing. Ondřej Němček, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Klasifikovaný zápočet 2+2
kombinovaná Klasifikovaný zápočet 12+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Předmět seznamuje se základními zákonitostmi přeměny jaderné energie ze štěpení jader v tepelnou, mechanickou a elektrickou energii a s principiálními a konkrétními řešeními reaktorů a strojních zařízení jaderných elektráren, v nichž se tyto přeměny energií uskutečňují. Dále radioaktivním odpadům v souvislosti s Atomovým zákonem. Otázky bezpečnosti jaderných elektráren, technických prostředků k jejímu dosažení a ochrany okolí jaderné elektrárny. Jsou probírány cesty zdokonalení jaderné elektrárny pomocí systémů s pasivní bezpečností u III a IV generace.

Vyučovací metody

Přednášky
Semináře
Individuální konzultace
Projekt

Anotace

Studenti se seznámí se základy jaderné energetiky a vývinu tepla v jaderných reaktorech. Dále budou probrány základy koncepce jaderné elektrárny, primární a sekundární okruh. Cílem je získání základní poznatků z oboru jaderně energetických zařízení, tak aby získal absolvent ucelenou představu o tomto oboru energetiky.

Povinná literatura:

J.Bečvář a kol.: Jaderné elektrárny. SNTL/ALFA Praha 1988, 634 s.; F.Dubšek: Jaderná energetika. VUT Brno. 1994. ISBN 80-214-0833-2. 216 s.; J.Ambrož: Jaderné elektrárny. ČVUT Praha. 1985. 252 s.; F.Klik: Jaderná energetika. ČVUT Praha.1995. ISBN 80-01-01280-8. 189 s.; R.Hejzlar: Stroje a zařízení jaderných elektráren. ČVUT Praha. 1994.ISBN 80-01-00164-4. 166s.; http://www.fs.vsb.cz/KE

Doporučená literatura:

www.vsb.cz/KE/vyuka - nuclear power

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

písemka

E-learning

Další požadavky na studenta

Bečvář a kol.: Jaderné elektrárny. SNTL/ALFA Praha 1988, 634 s.; F.Dubšek: Jaderná energetika. VUT Brno. 1994. ISBN 80-214-0833-2. 216 s.; J.Ambrož: Jaderné elektrárny. ČVUT Praha. 1985. 252 s.; F.Klik: Jaderná energetika. ČVUT Praha.1995. ISBN 80-01-01280-8. 189 s.; R.Hejzlar: Stroje a zařízení jaderných elektráren. ČVUT Praha. 1994.ISBN 80-01-00164-4. 166s.; http://www.fs.vsb.cz/KE

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Fyzikální základy jaderné energetiky, radioaktivní přeměny, neutronové jaderné reakce, bilance neutronů v jaderném reaktoru.Fyzikální výpočet jaderného reaktoru, difuze neutronů, kritická rovnice jaderného reaktoru, neutronový tok.Vývin tepla v jaderném reaktoru, rozdělení tepelného toku, průběh teplotního pole v palivovém elementu a aktivní zóně.Regulace jaderného reaktoru, otrava reaktoru, jodová jáma. Typy jaderných energetických, lehkovodní, těžkovodní, vysokoteplotní, rychlé a plynem chlazené.Jaderný energetický cyklu, paliva a palivové články, výroba, uskladňování a likvidace jaderných odpadů.Tepelná schémata jaderných elektráren, tepelná účinnost a cesty jejího zvyšování.Technologické okruhy, čištění chladiva a záchytné systémy kompenzace chladiva, nouzové chlazení reaktoru, kontejmenty.Parní generátory v jaderných elektrárnách, konstrukce svislých a ležatých PG, výpočet hlavních rozměrů, dynamické vlastnosti.Primární oběhová a napájecí čerpadla, armatury, záchytné systémy, klimatizace, větrání.Turbíny jaderných elektráren na sytou páru, kondenzace a chladící oběhy, regenerativní ohřev napájecí vody, regulace a najíždění.Jaderné teplárenství a základy termonukleární energetiky, jaderná energetika a životní prostředí, ekonomika provozu.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2017/2018 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Klasifikovaný zápočet Klasifikovaný zápočet 100 (100) 51
        Zápočtová písemka Písemka 100  51
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2017/2018 (N2301) Strojní inženýrství (2302T006) Energetické stroje a zařízení P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (N2301) Strojní inženýrství (2302T006) Energetické stroje a zařízení K čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku