361-0332/01 – Heating Plants (TC)

Gurantor departmentDepartment of Power EngineeringCredits4
Subject guarantordoc. Ing. Jiří Míka, CSc.Subject version guarantordoc. Ing. Jiří Míka, CSc.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year3Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction2002/2003Year of cancellation2009/2010
Intended for the facultiesFSIntended for study typesBachelor
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 2+2
Combined Credit and Examination 16+2

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Introduce students with basic types of power central and their component.

Teaching methods

Summary

Energy, energy sources, consumption and utilisation, Basic theory machines of energy, efficiency, power and regulation, thermal cycles, piston compressors and turbocompressors, fans pumps, combustion’s equipment, boilers and its equipment, steam end gas turbines (radial and axial), combustion engines. Power plants, scheme and efficacy, combine cycle plants, heating plants, co- generation units, nuclear power plant. Technical gases, production, distribution and using. Basic problems with ecology end emissions

Compulsory literature:

[1] http://www.spiraxsarco.com/resources/steam-engineering-tutorials.asp [2] http://en.wikipedia.org/wiki/Boiler [3] http://www.pottswelding.com/ [4] http://www.claytonindustries.com/1.6.jsp

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

1 Principy přeměny energie, zdroje a přeměny energie. Základní pojmy a názvosloví. Základy teorie energetických strojů. 2 Tepelné oběhy, možnosti zvyšování účinnosti Clausius- Rankinova cyklu, regenerační ohřev a meziohřev páry. 3 Tepelně energetické výrobny, elektrárny kondenzační a odběrové, teplárny a výtopny. 4 Parní kotle, rozdělení, funkční celky, spalovací zařízení, příprava a úprava paliva, 5 Teplosměnné plochy, odpopelňovací a odstruskovací zařízení, úprava vody, regulace a armatury. 6 Účinnost kotle, přímá a nepřímá metoda, spalovací výpočty 7 Parní turbíny, Základy teorie, porovnání s parním strojem, základní stupně, pracovní proces turbíny, 8 Princip transformace energie v turbíně, konstrukční provedení. 9 Spalovací turbíny. Základy teorie. Uplatnění u tepelných centrál, plynoparní cykly. 10 Spalovací motory. Základy teorie, teoretické oběhy, konstrukce, použití, provozní vlastnosti. 11 Jaderné elektrárny, princip, základní schémata. JE s parními a plynovými turbínami. 12 Kompresory, základy teorie, turbokompresory, kompresní stranice 13 Základy energetického hospodářství, energetické charakteristiky, spotřeba energie, náklady na výrobu. 14 Minimalizace spotřeby energie, řízení provozu, energetické dispečinky Program cvičení a seminářů + individuální práce studentů Týden Náplň cvičení a seminářů 1 - 3 Opakování vybraných kapitol z termomechaniky 4 - 7 Zpracování programu: Účinnost roštového parního kotle 8 - 10 Zpracování programu: Účinnost plynového parního kotle 11 - 13 Zpracování programu: Návrh spalovacího zařízení 14 Zápočet

Conditions for subject completion

Combined form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (100) 51
        Exercises evaluation Credit 25 (25) 0
                Project Project 20  0
                Other task type Other task type 5  0
        Examination Examination 75 (75) 0
                Oral Oral examination 75  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2004/2005 (B2341) Engineering (3904R016) Environmental Engineering (70) Environmental Engineering K Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2003/2004 (B2341) Engineering (3904R016) Environmental Engineering (70) Environmental Engineering K Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2002/2003 (B2341) Engineering (3904R016) Environmental Engineering (70) Environmental Engineering P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2002/2003 (B2341) Engineering (3904R016) Environmental Engineering (70) Environmental Engineering K Czech Ostrava 3 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner