361-0334/01 – Operating Measurement of Energy Machines (PME)

Gurantor departmentDepartment of Power EngineeringCredits4
Subject guarantordoc. Dr. Ing. Bohumír ČechSubject version guarantordoc. Dr. Ing. Bohumír Čech
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year3Semestersummer
Study languageCzech
Year of introduction2002/2003Year of cancellation2009/2010
Intended for the facultiesFSIntended for study typesBachelor
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
C1E05 doc. Dr. Ing. Bohumír Čech
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 2+3
Part-time Credit and Examination 16+8

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Doplnit

Teaching methods

Summary

Operating of energy machines, ways of control, basics of automatized control systems. Basics of regulation and basic control loops of energy machines.

Compulsory literature:

AMBROS, F. Experimentální metody a technika. Praha : ČVUT, 1993. JIROUŠ F.,MARVAN J. Texperimentální cvičení,Měření v tepelníé energetice Praha : ČVUT, 1981. ČERNÝ V. Parní kotle. Praha : SNTL, 1975. RAJNIAK I.Tepelno ennergetické a emisní merania,. Bratislava : Ister Science, 1997.

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Typy kotlů, parametry, rozdělení kotlů. Tepelná bilance. Vliv parametrů paliva a páry na koncepci kotle. Ohniště roštová, prášková, fluidní.Ohniště na plynná a kapalná paliva. Výparník kotle s přirozenou a nucenou cirkulací, řazení ploch, výpočet cirkulace, funkce bubnu, separace páry, návrh napáječky

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (145) 51
        Examination Examination 100  0
        Exercises evaluation Credit 45  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2004/2005 (B2341) Engineering (3904R016) Environmental Engineering (70) Environmental Engineering P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2004/2005 (B2341) Engineering (3904R016) Environmental Engineering (70) Environmental Engineering K Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2003/2004 (B2341) Engineering (3904R016) Environmental Engineering (70) Environmental Engineering P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2003/2004 (B2341) Engineering (3904R016) Environmental Engineering (70) Environmental Engineering K Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2002/2003 (B2341) Engineering (3904R016) Environmental Engineering (70) Environmental Engineering P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2002/2003 (B2341) Engineering (3904R016) Environmental Engineering (70) Environmental Engineering K Czech Ostrava 3 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner