361-0342/02 – Chladicí zařízení a tepelná čerpadla I (CHZ1)

Garantující katedraKatedra energetikyKredity3
Garant předmětudoc. Ing. Mojmír Vrtek, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Mojmír Vrtek, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2013/2014Rok zrušení2021/2022
Určeno pro fakultyFS, FASTUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
VRT20 doc. Ing. Mojmír Vrtek, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+1
kombinovaná Zkouška 14+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Předmět se zabývá chladicí technikou a tepelnými čerpadly. Studenti získají základní znalosti z oblasti teorie kompresorových a sorpčních chladicích oběhů, ekologických aspektů používaných chladiv. Dále jsou v předmětu probírány možnosti nasazení tepelných čerpadel pro využívání nízkopotenciálního tepla k ohřevu topných látek.

Vyučovací metody

Přednášky
Semináře
Individuální konzultace
Cvičení (v učebně)

Anotace

Předmět se zabývá chladicí technikou a tepelnými čerpadly. Studenti získají základní znalosti v oblasti teorie kompresorových a sorpčních chladicích oběhů, ekologických aspektů používaných chladiv. Dále jsou v předmětu probírány možnosti nasazení tepelných čerpadel pro využívání nízkopotenciálního tepla.

Povinná literatura:

DVOŘÁK, Z. Základy chladicí techniky. Vyd. 1. Praha : SNTL - Nakladatelství technické literatury, 1986. 247 s. alternativně DVOŘÁK, Z. Základy chladicí techniky. Praha : ČVUT, 1982. 218 s. KAMINSKÝ, J.; VRTEK, M. Základy chladicí techniky : interní učební texty [online]. Ostrava : VŠB-TU Ostrava, 2002. Portable Document Format. Dostupný na WWW: <http://fs1.vsb.cz/361/vyuka/vrt/CHZ&TC/CHLADICI1.pdf.> (neveřejný přístup) PETRÁK, J., PETRÁK, M. Tepelná čerpadla. Praha: ČVUT, 2004. 245 s. ISBN 80-01-03126-8.

Doporučená literatura:

SRDEČNÝ, K., TRUXA, J. Tepelná čerpadla. 1. vydání. Praha : EkoWATT, 2009. 71 s. ISBN 978-80-87333-02-0. HAVELSKÝ, V., FÜRI, B. Chladiaca technika : základy techniky chladenia a tepelných čerpadiel. 3. přeprac. vyd. Bratislava : Slovenská technická univerzita, 2006. 168 s. ISBN 80-227-2349-5

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Další požadavky na studenta nejsou.

Prerekvizity

Kód předmětuZkratkaNázevPovinnost
361-0301 Termo Termomechanika Doporučená

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1) Úvod, účel a význam chladicí techniky a tepelných čerpadel 2) Způsoby dosahování nízkých teplot, základní teorie chladicích oběhů. 3) Parní oběh jednostupňový. 4) Binární směsi, teplonosné látky. 5) Chladiva - výpočtové podklady. Vlastnosti hlavních druhů chladiv. 6) Parní oběh dvoustupňový, kaskádový. 7) Plynové oběhy. 8) Oběh absorpční – čpavek – voda. 9) Oběh absorpční – voda – bromid lithný 10) Oběhy adsorpční 11) Základní prvky chladicích oběhů – kompresory, tepelné výměníky, regulace, izolace 12) Tepelná čerpadla - druhy. 13) Zapojení do topných systémů. Návrh bivalentního bodu a provozního režimu. 14) Hodnocení přínosu tepelných čerpadel z hlediska energetického, exergetického, ekonomického a ekologického

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2013/2014 zimní semestr, platnost do: 2021/2022 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 35  18
        Zkouška Zkouška 65  33 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2020/2021 (N3607) Stavební inženýrství (3607T040) Prostředí staveb (01) Technická zařízení budov P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2019/2020 (N3607) Stavební inženýrství (3607T040) Prostředí staveb (01) Technická zařízení budov P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2019/2020 (N3607) Stavební inženýrství (3607T040) Prostředí staveb (01) Technická zařízení budov K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2018/2019 (N3607) Stavební inženýrství (3607T040) Prostředí staveb (01) Technická zařízení budov K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2018/2019 (N3607) Stavební inženýrství (3607T040) Prostředí staveb (01) Technická zařízení budov P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2017/2018 (N3607) Stavební inženýrství (3607T040) Prostředí staveb (01) Technická zařízení budov P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2017/2018 (N3607) Stavební inženýrství (3607T040) Prostředí staveb (01) Technická zařízení budov K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2016/2017 (N3607) Stavební inženýrství (3607T040) Prostředí staveb (01) Technická zařízení budov P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2016/2017 (N3607) Stavební inženýrství (3607T040) Prostředí staveb (01) Technická zařízení budov K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2015/2016 (N3607) Stavební inženýrství (3607T040) Prostředí staveb (01) Technická zařízení budov P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2015/2016 (N3607) Stavební inženýrství (3607T040) Prostředí staveb (01) Technická zařízení budov K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2014/2015 (N3607) Stavební inženýrství (3607T040) Prostředí staveb (01) Technická zařízení budov P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2014/2015 (N3607) Stavební inženýrství (3607T040) Prostředí staveb (01) Technická zařízení budov K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2013/2014 (N3607) Stavební inženýrství (3607T040) Prostředí staveb (01) Technická zařízení budov P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2013/2014 (N3607) Stavební inženýrství (3607T040) Prostředí staveb (01) Technická zařízení budov K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2018/2019 letní
2017/2018 letní
2015/2016 letní
2014/2015 letní
2013/2014 letní