361-0342/03 – Chladicí zařízení a tepelná čerpadla I (CHZ1)

Garantující katedraKatedra energetikyKredity3
Garant předmětudoc. Ing. Mojmír Vrtek, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Ondřej Němček, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrletní
Jazyk výukyangličtina
Rok zavedení2013/2014Rok zrušení2020/2021
Určeno pro fakultyFAST, FSUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
NEM239 Ing. Ondřej Němček, Ph.D.
VRT20 doc. Ing. Mojmír Vrtek, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+1
kombinovaná Zkouška 14+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Předmět se zabývá chladicí technikou a tepelnými čerpadly. Studenti získají základní znalosti z oblasti teorie kompresorových a sorpčních chladicích oběhů, ekologických aspektů používaných chladiv. Dále jsou v předmětu probírány možnosti nasazení tepelných čerpadel pro využívání nízkopotenciálního tepla k ohřevu topných látek.

Vyučovací metody

Přednášky
Semináře
Individuální konzultace
Cvičení (v učebně)

Anotace

Předmět se zabývá chladicí technikou a tepelnými čerpadly. Studenti získají základní znalosti v oblasti teorie kompresorových a sorpčních chladicích oběhů, ekologických aspektů používaných chladiv. Dále jsou v předmětu probírány možnosti nasazení tepelných čerpadel pro využívání nízkopotenciálního tepla.

Povinná literatura:

DVOŘÁK, Z. Základy chladicí techniky. Vyd. 1. Praha : SNTL - Nakladatelství technické literatury, 1986. 247 s. alternativně DVOŘÁK, Z. Základy chladicí techniky. Praha : ČVUT, 1982. 218 s. KAMINSKÝ, J.; VRTEK, M. Základy chladicí techniky : interní učební texty [online]. Ostrava : VŠB-TU Ostrava, 2002. Portable Document Format. Dostupný na WWW: <http://fs1.vsb.cz/361/vyuka/vrt/CHZ&TC/CHLADICI1.pdf.> (neveřejný přístup) PETRÁK, J., PETRÁK, M. Tepelná čerpadla. Praha: ČVUT, 2004. 245 s. ISBN 80-01-03126-8.

Doporučená literatura:

SRDEČNÝ, K., TRUXA, J. Tepelná čerpadla. 1. vydání. Praha : EkoWATT, 2009. 71 s. ISBN 978-80-87333-02-0. HAVELSKÝ, V., FÜRI, B. Chladiaca technika : základy techniky chladenia a tepelných čerpadiel. 3. přeprac. vyd. Bratislava : Slovenská technická univerzita, 2006. 168 s. ISBN 80-227-2349-5

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Další požadavky na studenta nejsou.

Prerekvizity

Kód předmětuZkratkaNázevPovinnost
361-0301 Termo Termomechanika Doporučená

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1) Úvod, účel a význam chladicí techniky a tepelných čerpadel 2) Způsoby dosahování nízkých teplot, základní teorie chladicích oběhů. 3) Parní oběh jednostupňový. 4) Binární směsi, teplonosné látky. 5) Chladiva - výpočtové podklady. Vlastnosti hlavních druhů chladiv. 6) Parní oběh dvoustupňový, kaskádový. 7) Plynové oběhy. 8) Oběh absorpční – čpavek – voda. 9) Oběh absorpční – voda – bromid lithný 10) Oběhy adsorpční 11) Základní prvky chladicích oběhů – kompresory, tepelné výměníky, regulace, izolace 12) Tepelná čerpadla - druhy. 13) Zapojení do topných systémů. Návrh bivalentního bodu a provozního režimu. 14) Hodnocení přínosu tepelných čerpadel z hlediska energetického, exergetického, ekonomického a ekologického

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2015/2016 letní semestr, platnost do: 2020/2021 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 35  18
        Zkouška Zkouška 65  33 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2018/2019 (N3607) Stavební inženýrství (3607T040) Prostředí staveb (01) Technická zařízení budov K angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2018/2019 (N3607) Stavební inženýrství (3607T040) Prostředí staveb (01) Technická zařízení budov P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2017/2018 (N3607) Stavební inženýrství (3607T040) Prostředí staveb (01) Technická zařízení budov P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2017/2018 (N3607) Stavební inženýrství (3607T040) Prostředí staveb (01) Technická zařízení budov K angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2016/2017 (N3607) Stavební inženýrství (3607T040) Prostředí staveb (01) Technická zařízení budov P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2015/2016 (N3607) Stavební inženýrství (3607T040) Prostředí staveb (01) Technická zařízení budov P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.