361-0344/09 – Ekologie průmyslových podniků (EPP)

Garantující katedraKatedra energetikyKredity5
Garant předmětuprof. Ing. Dagmar Juchelková, Ph.D.Garant verze předmětuprof. Ing. Dagmar Juchelková, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník3Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2019/2020Rok zrušení
Určeno pro fakultyHGF, FS, FMTUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
JUH20 prof. Ing. Dagmar Juchelková, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 7+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Studenti si osvojí své základní znalosti o rozdělení průmyslových podniků, jejich specifik, cest ke snižování škodlivého vlivu na životní prostředí. Tvůrčí myšlení je dále komplexně rozvíjeno při teoretických výpočtech možných opatření. Důraz je kladen na ekonomické a ekologické aspekty provozu průmyslových podniků.

Vyučovací metody

Přednášky
Semináře
Individuální konzultace
Cvičení (v učebně)
Projekt
Ostatní aktivity

Anotace

Předmět představuje aplikaci znalostí na oblasti energetiky. Sdružuje poznatky z různých odvětví a jejich využití na praktických příkladech. Součástí předmětu je i navštívení zařízení v praxi. Cílem předmětu je formování odborného profilu absolventa, který bude pracovat jako projektant resp. jako provozovatel energetických zařízení.

Povinná literatura:

HERČÍK, M., LAPČÍK, V.: Ochrana životního prostředí. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 1993. TÖLGYESSY, J., PIATRIK, M.: Ochrana prostredia v priemysle. Bratislava: VTEL, 1989. SMOLÍK, J.: Technika prostředí. Praha: SNTL, 1985. JUCHELKOVÁ, D.: Likvidace a využití odpadů. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2000. Ročenky Ministerstva životního prostředí České republiky Aktuální internetové informace http://www.env.cz, http://www.topinfo.cz, http://biom.ecn.cz

Doporučená literatura:

různá odborná literatura vhodná k tématu

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Student musí v průběhu studia splnit požadované programy, prezentace, absolvovat exkurze

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Jakost prostředí. Vnější prostředí. mikroklima. Škodliviny v ovzduší. Hodnocení znečištění ovzduší. Tepelné vlastnosti průmyslových hal.Základní rozdělení průmyslových podniků, jejich specifika, rizika výroby.Hodnocení zátěže průmyslových podniků, dle obecně známých škodlivin (hluk, emise, kvalita pracovního prostředí, aj.).Odpadové hospodářství průmyslových podniků. Posudky EIA (Environmental Impact Assessment). Podmínky pro provoz a stavbu průmyslových podniků. Využívání obnovitelných zdrojů energie v průmyslových podnicích. Stanovování prioritních cílů a jejich sledování. Legislativa v oblasti ochrany životního prostředí.

Podmínky absolvování předmětu

Podmínky absolvování jsou definovány pouze pro konkrétní verzi předmětu a formu studia

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.FormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2019/2020 (B0713A070002) Energetika a životní prostředí P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2019/2020 (B0713A070002) Energetika a životní prostředí K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku