361-0344/10 – Ekologie průmyslových podniků (EPP)

Garantující katedraKatedra energetikyKredity5
Garant předmětudoc. Ing. Jiří Míka, CSc.Garant verze předmětudoc. Ing. Jiří Míka, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník3Semestrletní
Jazyk výukyangličtina
Rok zavedení2019/2020Rok zrušení
Určeno pro fakultyHGF, FAST, FMT, FS, FEIUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
JUH20 prof. Ing. Dagmar Juchelková, Ph.D.
MIK08 doc. Ing. Jiří Míka, CSc.
SAS027 Ing. Veronika Sassmanová, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Studenti si osvojí své základní znalosti o rozdělení průmyslových podniků, jejich specifik, cest ke snižování škodlivého vlivu na životní prostředí. Tvůrčí myšlení je dále komplexně rozvíjeno při teoretických výpočtech možných opatření. Důraz je kladen na ekonomické a ekologické aspekty provozu průmyslových podniků.

Vyučovací metody

Přednášky
Semináře
Individuální konzultace
Cvičení (v učebně)
Projekt
Ostatní aktivity

Anotace

Předmět představuje aplikaci znalostí na oblasti energetiky. Sdružuje poznatky z různých odvětví a jejich využití na praktických příkladech. Součástí předmětu je i navštívení zařízení v praxi. Cílem předmětu je formování odborného profilu absolventa, který bude pracovat jako projektant resp. jako provozovatel energetických zařízení.

Povinná literatura:

HERČÍK, M., LAPČÍK, V.: Ochrana životního prostředí. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 1993. TÖLGYESSY, J., PIATRIK, M.: Ochrana prostredia v priemysle. Bratislava: VTEL, 1989. SMOLÍK, J.: Technika prostředí. Praha: SNTL, 1985. JUCHELKOVÁ, D.: Likvidace a využití odpadů. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2000. Ročenky Ministerstva životního prostředí České republiky Aktuální internetové informace http://www.env.cz, http://www.topinfo.cz, http://biom.ecn.cz

Doporučená literatura:

různá odborná literatura vhodná k tématu

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

konzultace

E-learning

Další požadavky na studenta

Energy, Economics and the Environment, 3d (University Casebook) (University Casebook Series) 3rd Edition by Fred Bosselman (Author), Joel Eisen (Author), Jim Rossi (Author), David Spence (Author), Jacqueline Weaver (Author)

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Jakost prostředí. Vnější prostředí. mikroklima. Škodliviny v ovzduší. Hodnocení znečištění ovzduší. Tepelné vlastnosti průmyslových hal. Základní rozdělení průmyslových podniků, jejich specifika, rizika výroby. Hodnocení zátěže průmyslových podniků, dle obecně známých škodlivin (hluk, emise, kvalita pracovního prostředí, aj.). Odpadové hospodářství průmyslových podniků. Posudky EIA (Environmental Impact Assessment). Podmínky pro provoz a stavbu průmyslových podniků. Využívání obnovitelných zdrojů energie v průmyslových podnicích. Stanovování prioritních cílů a jejich sledování. Legislativa v oblasti ochrany životního prostředí. Speciální pozornost bude věnována biotechnologiím a jejich uplatněnní v průmyslu.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2019/2020 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 40  10
        Zkouška Zkouška 60  41
Rozsah povinné účasti: min. 80% účast ve cvičeních

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2021/2022 (B0713A070003) Energetika a životní prostředí P angličtina Ostrava 3 povinný stu. plán
2020/2021 (B0713A070003) Energetika a životní prostředí P angličtina Ostrava 3 povinný stu. plán
2019/2020 (B0713A070003) Energetika a životní prostředí P angličtina Ostrava 3 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku