361-0351/10 – Ochrana životního prostředí (OZP)

Garantující katedraKatedra energetikyKredity3
Garant předmětuIng. Tomáš Výtisk, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Tomáš Výtisk, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník3Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2017/2018Rok zrušení
Určeno pro fakultyFSUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
MAT61 Ing. Jan Matoušek, Ph.D.
VYT20 Ing. Tomáš Výtisk, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet 2+1
kombinovaná Zápočet 14+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Pochopení základních principů činností v ochraně životního prostředí, analýza znečištění ovzduší a vod, aplikace metod pro minimalizaci škodlivin.

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace
Cvičení (v učebně)
Ostatní aktivity

Anotace

Předmět podává základní informace o ochraně životního prostředí v oblasti ovzduší a vod.

Povinná literatura:

DIRNER, V.: Ochrana životního prostředí. Praha: MŽP ČR a VŠB – TU Ostrava.1997; HERČÍK, M.,LAPČÍK, V.: Ochrana životního prostředí. VŠB Ostrava. 1993. KYSELA, L. TOMČALA, J.: Vodní hospodářství v energetice. VŠB Ostrava. 2000. ISBN 80-7078-752-X.

Doporučená literatura:

RAJNIAK, I.: Tepelno-energetické a emisné merania. Bratislava. 1997. ISBN 80-88683-20-3

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Další požadavky na studenta nejsou.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Ochrana životního prostředí, základní pojmy, legislativa. Základní pojmy v ochraně ovzduší, škodliviny v ovzduší. Přípustná úroveň znečišťování ovzduší. Základy technického řešení odlučovacích zařízení. Omezování koncentrace tuhých znečišťujících látek. Produkce plynných škodlivin a jejich monitoring. Princip měření koncentrace plynných škodlivin. Základní pojmy v ochraně vod, znečištění vodního recipientu. Vlastnosti vody a principy úpravy odpadních vod. Základy technického řešení úpravy vod. Kanalizace a čištění odpadních vod. Čistírny odpadních vod. Exkurze do čistírny odpadních vod.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2017/2018 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet Zápočet  
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2021/2022 (B2341) Strojírenství (3907R009) Provoz energetických zařízení P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2021/2022 (B2341) Strojírenství (3907R009) Provoz energetických zařízení K čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2020/2021 (B2341) Strojírenství (3907R009) Provoz energetických zařízení P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2020/2021 (B2341) Strojírenství (3907R009) Provoz energetických zařízení K čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2019/2020 (B2341) Strojírenství (3907R009) Provoz energetických zařízení P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2019/2020 (B2341) Strojírenství (3907R009) Provoz energetických zařízení K čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (B2341) Strojírenství (3907R009) Provoz energetických zařízení P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (B2341) Strojírenství (3907R009) Provoz energetických zařízení K čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (B2341) Strojírenství (3907R009) Provoz energetických zařízení P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (B2341) Strojírenství (3907R009) Provoz energetických zařízení K čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku