361-0356/01 – Legislativa a monitoring v ochraně ovzduší (LeMon)

Garantující katedraKatedra energetikyKredity3
Garant předmětuIng. Tomáš Výtisk, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Tomáš Výtisk, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník3Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2003/2004Rok zrušení2012/2013
Určeno pro fakultyFSUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
VYT20 Ing. Tomáš Výtisk, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 16+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Znalost platné legislativy v ochraně ovzduší. Aplikace legislativy do oblasti monitorování emisí. Znalost měřicích metod a výpočtů množství emisí.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Projekt

Anotace

Předmět shrnuje a představuje platné legislativní předpisy v ochraně ovzduší a uvádí je do souvislosti se základními způsoby sledování a zjišťování emisí látek ze zdrojů znečišťování, včetně způsobu jejich výpočtu.

Povinná literatura:

[1] MŽP ČR: Zákon č.201/2012 Sb. O ochraně ovzduší, včetně prováděcích předpisů [2] RAJNIAK I.: Tepelno energetické a emisné merania. Bratislava, 1997, ISBN 80-88683-20-3. [3] BARTOVSKÝ T.: Analyzátory emisí. VUSTE servis s.p., Praha, 1994.

Doporučená literatura:

[1] MŽP ČR: Vyhláška č. 415/2012 Sb. o přípustné úrovni znečišťování a jejím zjišťování.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Další požadavky na studenta nejsou.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Rozdělení oblastí v legislativě, zákon o životním prostředí, vysvětlení základních pojmů a definování rozsahu požadovaných znalostí. 2. Zákon o ochraně ovzduší, výklad, základní pojmy, rozdělění zdrojů znečištění, povinnosti jejich provozovatelů, přípustná úroveň znečištění. 3. Státní správa na úseku ochrany ovzduší, rozsah pravomocí, registr zdrojů znečištění, zpoplatnění emisí škodlivin, výpočet poplatků. 4. Měření u elektráren, tepláren a výtopen, emisní limity a další podmínky provozu zdrojů znečištění, ekonomické a technické nástroje kontroly dodržení emisních limitů. 5. Monitorování úrovně škodlivin z hlediska požadavků legislativy, základní pojmy v oblasti měření, rozdělení měřicích principů. 6. Způsoby zjišťování množství emisí plynných znečišťujících látek. 7. Výpočet množství emisí plynných škodlivin, přepočty na referenční stav a prokazování dodržení emisních limitů. 8. Zpracování výsledků měření plynných škodlivin ze zdroje znečišťování jako podklad pro státní správu v ochraně ovzduší a pro výpočet poplatku za znečišťování ovzduší, ověřování kontinuálního monitoringu. 9. Kontinuální emisní monitoring, vyhodnocení dodržení emisních limitů, princip využití mobilních laboratoří pro monitorování emisí a imisí škodlivin, význam autorizovaného měření emisí. OTÁZKY KE ZKOUŠCE: 1. Zákon o ovzduší, výklad, základní pojmy, rozdělení zdrojů znečištění,ČIŽP 2.Povinnosti provozovatelů zdrojů znečišťování 3.Přípustná úroveň znečištění ovzduší, limity, poplatky, smogová situace 4.Poplatky za znečištění ovzduší, sazby, způsob výpočtu, oznamovací povinnost, rozdělení hlavních zpoplatněných látek 5. Nařízení vlády 146/2009 Sb., rozdělení spalovacích zdrojů, termíny a způsob měření, prokazování dodržení emisního limitu 6. Vyhláška č.205/2009 Sb., výklad, základní pojmy 7. Emisní limity, referenční stav, kategorizace zdrojů a škodlivin 8. Způsoby zjišťování množství vypouštěných škodlivin, metody, termíny, měřicí technika 9. Autorizované měření emisí - princip, způsoby, podmínky 10. Prokazování dodržení emisních limitů, referenční stav, podmínky pro spalování více druhů paliva 11. Základní pojmy v oblasti měření, rozdělění měřicích principů v oblasti analýz, vlastnosti analyzátorů 12. Způsob zjišťování emisí škodlivin - měření koncentrace plynných složek spalin 13. Výpočet množství emisí plynných škodlivin, přepočet na referenční stav, stanovení měrné výrobní emise 14. Ověřování kontinuálního monitoringu plynných emisí

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr, platnost do: 2012/2013 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 35 (35) 0
                Projekt Projekt 5  0
                Písemka Písemka 30  0
        Zkouška Zkouška 65 (65) 0
                Písemná zkouška Písemná zkouška 55  0
                Ústní zkouška Ústní zkouška 10  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2011/2012 (B2341) Strojírenství (3904R016) Technika tvorby a ochrany životního prostředí (70) Technika tvorby a ochrany životního prostředí P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2011/2012 (B2341) Strojírenství (3904R016) Technika tvorby a ochrany životního prostředí (70) Technika tvorby a ochrany životního prostředí K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2010/2011 (B2341) Strojírenství (3904R016) Technika tvorby a ochrany životního prostředí (70) Technika tvorby a ochrany životního prostředí P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2010/2011 (B2341) Strojírenství (3904R016) Technika tvorby a ochrany životního prostředí (70) Technika tvorby a ochrany životního prostředí K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2009/2010 (B2341) Strojírenství (3904R016) Technika tvorby a ochrany životního prostředí (70) Technika tvorby a ochrany životního prostředí P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2009/2010 (B2341) Strojírenství (3904R016) Technika tvorby a ochrany životního prostředí (70) Technika tvorby a ochrany životního prostředí K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2008/2009 (B2341) Strojírenství (3904R016) Technika tvorby a ochrany životního prostředí (70) Technika tvorby a ochrany životního prostředí P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2008/2009 (B2341) Strojírenství (3904R016) Technika tvorby a ochrany životního prostředí (70) Technika tvorby a ochrany životního prostředí K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2007/2008 (B2341) Strojírenství (3904R016) Technika tvorby a ochrany životního prostředí (70) Technika tvorby a ochrany životního prostředí P čeština Šumperk 3 povinný stu. plán
2007/2008 (B2341) Strojírenství (3904R016) Technika tvorby a ochrany životního prostředí (70) Technika tvorby a ochrany životního prostředí P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2007/2008 (B2341) Strojírenství (3904R016) Technika tvorby a ochrany životního prostředí (70) Technika tvorby a ochrany životního prostředí K čeština Šumperk 3 povinný stu. plán
2007/2008 (B2341) Strojírenství (3904R016) Technika tvorby a ochrany životního prostředí (70) Technika tvorby a ochrany životního prostředí K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2006/2007 (B2341) Strojírenství (3904R016) Technika tvorby a ochrany životního prostředí (70) Technika tvorby a ochrany životního prostředí P čeština Šumperk 3 povinný stu. plán
2006/2007 (B2341) Strojírenství (3904R016) Technika tvorby a ochrany životního prostředí (70) Technika tvorby a ochrany životního prostředí P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2006/2007 (B2341) Strojírenství (3904R016) Technika tvorby a ochrany životního prostředí (70) Technika tvorby a ochrany životního prostředí K čeština Šumperk 3 povinný stu. plán
2006/2007 (B2341) Strojírenství (3904R016) Technika tvorby a ochrany životního prostředí (70) Technika tvorby a ochrany životního prostředí K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2005/2006 (B2341) Strojírenství (3904R016) Technika tvorby a ochrany životního prostředí (70) Technika tvorby a ochrany životního prostředí P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2005/2006 (B2341) Strojírenství (3904R016) Technika tvorby a ochrany životního prostředí (70) Technika tvorby a ochrany životního prostředí K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2005/2006 (B2341) Strojírenství (3904R016) Technika tvorby a ochrany životního prostředí P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2005/2006 (B2341) Strojírenství (3904R016) Technika tvorby a ochrany životního prostředí K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2004/2005 (B2341) Strojírenství (3904R016) Technika tvorby a ochrany životního prostředí (70) Technika tvorby a ochrany životního prostředí P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2004/2005 (B2341) Strojírenství (3904R016) Technika tvorby a ochrany životního prostředí (70) Technika tvorby a ochrany životního prostředí K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2003/2004 (B2341) Strojírenství (3904R016) Technika tvorby a ochrany životního prostředí (70) Technika tvorby a ochrany životního prostředí P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2003/2004 (B2341) Strojírenství (3904R016) Technika tvorby a ochrany životního prostředí (70) Technika tvorby a ochrany životního prostředí K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku