361-0357/01 – Spalovací motory (Spalmot)

Garantující katedraKatedra energetikyKredity4
Garant předmětuIng. Petr Pavlík, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Jiří Míka, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník3Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2002/2003Rok zrušení2014/2015
Určeno pro fakultyFSUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
MIK08 doc. Ing. Jiří Míka, CSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 12+4

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

V předmětu Spalovací motory se studenti seznámí se základy teorie,konstrukce a provozem spalovacích motorů pro silniční a železniční dopravu a stacionárních agregátů pro energetiku.

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace
Cvičení (v učebně)
Ostatní aktivity

Anotace

Pístové spalovací motory. Princip práce. Ideální pracovní oběhy, p-v a T-s diagram, výpočet výkonu, tepelné a termodynamické účinnosti. Skutečné oběhy. Čtyřdobý a dvoudobý motor. Indikátorový diagram. Výkon a účinnosti. Konstrukce spalovacích motorů. Paliva a spalování. Příprava směsi paliva. Karburátory, směšovače, vstřikovací zařízení. Konstrukce válce, pístu, klikového mechanizmu. Silové poměry. Rozvody. Kruhový diagram. Zapalovací zařízení. Chlazení. Olejové hospodářství. Konstrukce mobilních a stacionárních motorů. Jiné druhy motorů. Provozní vlastnosti. Charakteristiky rychlostní, zatěžovací, naprázdno, seřizovací. Regulace. Zkušebnictví a seřizování motorů. Tepelná bilance.Energetická náročnost provozu. Zlepšování účinnosti a snižování měrné spotřeby paliva. Využití odpadního tepla. Plnící dmychadla. Ekologie provozu a emise. Katalyzátory. Spalovací turbiny. Základní teoretické a skutečné oběhy spalovacích turbin. Výkon a účinnosti. Konstrukce a využití v průmyslu a dopravě.

Povinná literatura:

[1]Trnka, Urban: Spalovacie motory I. Vydavatelství Alfa Bratislava , 1992. [2]Kysela,Tomčala:: Spalovací motory I. Skripta. Katedra energetiky VŠB. 2003. [3]Kysela,Tomčala:: Spalovací motory II. Skripta. Katedra energetiky VŠB. 2004.

Doporučená literatura:

[1]Macek, Suk: Spalovací motory I.: Skripta ČVUT Praha 2000..

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Další požadavky na studenta nejsou.

Prerekvizity

Kód předmětuZkratkaNázevPovinnost
361-0301 Termo Termomechanika Povinná

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Paliva a spalování. Paliva pro spalovací motory. Vlastnosti paliv. Antidetonační prostředky. Základy spalování. Statika spalovacího procesu. 2. Kinetika spalovacího procesu. Průběh spalování v motorech zážehových a vznětových. Princip práce spalovacího motoru. Ideální oběhy, p-v a T-s diagram. Teoretický výkon, tepelná účinnost ideálních oběhů. 3. Idealizované oběhy. Průběh a postup výpočtu. 4. Pokračování. 5. Skutečné oběhy. Indikátorové diagramy. Popis průběhu. Skutečný výkon a účinnosti. Měrné parametry motorů. Tepelná bilance motoru.Využití odpadního tepla. 6. Motory s přeplňováním. Způsoby . Indikátorový diagram a porovnání. 7. Provozní vlastnosti spalovacího motoru a hnaného agregátu. Provozní charakteristiky, rychlostní, zatěžovací. Charakteristiky stacionárních motorů. Rychlostní charakteristiky motorů pro mobilní motory. 8. Souvislost mezi točivým momentem motoru a zatěžovacím momentem hnaného stroje. Trakční charakteristiky motorových lokomotiv. Hospodárnost provozu. Snižování spotřeby paliva 9. Konstrukce bloku, válce, pístu, klikový mechanizmus. Rozbor silových a dynamických účinků na klikový mechanizmu.. 10. Příprava paliva. Karburátory, vstřikovací zařízení u zážehových a vznětových motorů. Směšovače u plynových motorů Zapalování směsi paliva se vzduchem. Zapalovací zařízení, seřizování. 11. Rozvody spalovacích motorů. Kruhový diagram.Regulace výkonu, požadavky, způsoby, hospodárnost provozu. Pomocná zařízení. Chlazení a mazání. 12. Konstrukce automobilových a železničních motorů. Konstrukce stacionárních motorů v energetice. Kogenerační jednotky. Údržba motorů. Wankelův motor. Motory s vnějším spalováním. 13. Zkušebnictví a seřizování motorů..Emise spalovacího motoru, vliv na životní prostředí. Tvorba CO, NOx a HC. Těžké kovy. Snižování emisí. Katalyzátory. Legislativa.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr, platnost do: 2011/2012 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (145) 51 3
        Zkouška Zkouška 100  0 3
        Zápočet Zápočet 45  0 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2012/2013 (B2341) Strojírenství (2302R003) Dopravní stroje a manipulace s materiálem P čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2012/2013 (B2341) Strojírenství (2302R003) Dopravní stroje a manipulace s materiálem K čeština Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán
2011/2012 (B2341) Strojírenství (2302R003) Dopravní stroje a manipulace s materiálem P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2011/2012 (B2341) Strojírenství (2302R003) Dopravní stroje a manipulace s materiálem K čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2010/2011 (B2341) Strojírenství (2302R003) Dopravní stroje a manipulace s materiálem P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2010/2011 (B2341) Strojírenství (2302R003) Dopravní stroje a manipulace s materiálem K čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2009/2010 (B2341) Strojírenství (2302R003) Dopravní stroje a manipulace s materiálem P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2009/2010 (B2341) Strojírenství (2302R003) Dopravní stroje a manipulace s materiálem K čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2008/2009 (B2341) Strojírenství (2302R003) Dopravní stroje a manipulace s materiálem P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2008/2009 (B2341) Strojírenství (2302R003) Dopravní stroje a manipulace s materiálem K čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2007/2008 (B2341) Strojírenství (2302R003) Dopravní stroje a manipulace s materiálem P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2007/2008 (B2341) Strojírenství (2302R003) Dopravní stroje a manipulace s materiálem K čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2006/2007 (B2341) Strojírenství (2302R003) Dopravní stroje a manipulace s materiálem P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2006/2007 (B2341) Strojírenství (2302R003) Dopravní stroje a manipulace s materiálem K čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2005/2006 (B2341) Strojírenství (2302R003) Dopravní stroje a manipulace s materiálem P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2005/2006 (B2341) Strojírenství (2302R003) Dopravní stroje a manipulace s materiálem K čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2004/2005 (B2341) Strojírenství (2302R003) Dopravní stroje a manipulace s materiálem P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2004/2005 (B2341) Strojírenství (2302R003) Dopravní stroje a manipulace s materiálem K čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2003/2004 (B2341) Strojírenství (2302R003) Dopravní stroje a manipulace s materiálem P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2003/2004 (B2341) Strojírenství (2302R003) Dopravní stroje a manipulace s materiálem K čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.