361-0358/02 – Využití energetických zdrojů (VyuZd)

Garantující katedraKatedra energetikyKredity4
Garant předmětuIng. Radim Janalík, CSc.Garant verze předmětuIng. Radim Janalík, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduální
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2012/2013Rok zrušení2013/2014
Určeno pro fakultyFSUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
JAN13 Ing. Radim Janalík, CSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Klasifikovaný zápočet 2+2
kombinovaná Klasifikovaný zápočet 12+4

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Rozšíření znalostí : - význam a potřeby energie pro lidstvo - spotřeby energie ve světě a v ČR (aktuální, historický vývoj a výhled do budoucnosti) - způsoby a možnosti zajištění energetických potřeb ve světě a v ČR - Charakteristické znaky ruzných druhů energie

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Ostatní aktivity

Anotace

Předmět patří do skupiny oborových předmětů, který navazuje na předměty termomechanika, fyzika, hydromechanika a energetické zdroje. Studenti si osvojí své základní znalosti o vědomosti týkající se významu energie pro lidstvo, způsobu získávání, využívání a transformování různých druhů energií. Získají znalosti o nejvíce využívaných zdrojích energie v současnosti, o možnostech budoucnosti a o spotřebách energetických zdrojů ve světě a v ČR.

Povinná literatura:

Aktualizace státní energetické koncepce ČR, prosinec 2014 www.mpo.cz/cz/energetika-a-suroviny/ www.cez.cz www.eia.gov www.iea.org

Doporučená literatura:

IEA - Key World Energy Statistics 2016 IEA - International Energy outlook, 2010 European Commission - World Energy Technology Outlook - 2050 IEA - World Energy Outlook, 2008

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Další požadavky na studenta nejsou.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1.Seznámení s předmětem, používané veličiny a jednotky v energetice, pojem energie, druhy energií 2.Energie a společnost, energie a města, ekologická revoluce, trvale udržitelný rozvoj, scénář do r.2050. 3.Přeměny energií (druhy, účinnosti přeměn, přeměny využívané) 4.Druhy fosilních paliv, charakteristiky (tuhá, kapalná, plynná). Zdroje a využívaní fosilních paliv v ČR a ve světě 5.Zušlechťování fosilních paliv (karbonizace, zplyňování, destilace a hydrogenace ropy) 6.Spalovací zařízení, rozdělení kotlů. Roštové, granulační a fluidní kotle. Ekologické důsledky využití fosilních paliv. 7.Technické směry uhelných technologií (zvyšování účinnosti, paroplynové zařízení, vícenásobné parní cykly, nadkritické jednotky, tlakové fluidní spalování) 8.Jaderná energie 9. Obnovitelné a netradiční zdroje energie 10. Primární energeitické zdroje (současnost, historie, budoucnost v ČR a ve světě, směry vývoje) 11. Elektrická energie (zdroje a možnosti transformace v ČR a ve světě)

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2012/2013 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Klasifikovaný zápočet Klasifikovaný zápočet 100 (100) 51
        Výpočet spotřeby tepla Projekt 10  5
        Výpočet příkonu PVE Projekt 10  4
        Zápočtový test Písemka 80  42
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii
Kombinovaná forma (platnost od: 2012/2013 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Klasifikovaný zápočet Klasifikovaný zápočet 100 (100) 51
        Výpočet spotřeby tepla Projekt 10  5
        Výpočet příkonu PVE Projekt 10  4
        Zápočtový test Písemka 80  42
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2012/2013 (B2341) Strojírenství (3904R016) Technika tvorby a ochrany životního prostředí P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2012/2013 (B2341) Strojírenství (3907R009) Provoz energetických zařízení P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2012/2013 (B2341) Strojírenství (3904R016) Technika tvorby a ochrany životního prostředí K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2012/2013 (B2341) Strojírenství (3907R009) Provoz energetických zařízení K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku
ECTS - MechEng 2013/2014 prezenční čeština povinně volitelný 301 - Studijní oddělení a International Office stu. blok
ECTS - MechEng 2012/2013 prezenční čeština povinně volitelný 301 - Studijní oddělení a International Office stu. blok