361-0358/03 – Využití energetických zdrojů (VyuZd)

Garantující katedraKatedra energetikyKredity5
Garant předmětuIng. Radim Janalík, CSc.Garant verze předmětuIng. Radim Janalík, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduální
Jazyk výukyangličtina
Rok zavedení2013/2014Rok zrušení
Určeno pro fakultyFSUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
JAN13 Ing. Radim Janalík, CSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 14+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Rozšíření znalostí : - význam a potřeby energie pro lidstvo - spotřeby energie ve světě a v ČR (aktuální, historický vývoj a výhled do budoucnosti) - způsoby a možnosti zajištění energetických potřeb ve světě a v ČR - Charakteristické znaky ruzných druhů energie

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Ostatní aktivity

Anotace

Předmět patří do skupiny oborových předmětů, který navazuje na předměty termomechanika, fyzika, hydromechanika a energetické zdroje. Studenti si osvojí své základní znalosti o vědomosti týkající se významu energie pro lidstvo, způsobu získávání, využívání a transformování různých druhů energií. Získají znalosti o nejvíce využívaných zdrojích energie v současnosti, o možnostech budoucnosti a o spotřebách energetických zdrojů ve světě a v ČR.

Povinná literatura:

Aktualizace státní energetické koncepce ČR, prosinec 2014 www.mpo.cz/cz/energetika-a-suroviny/ www.cez.cz www.eia.gov www.iea.org

Doporučená literatura:

IEA - Key World Energy Statistics 2016 IEA - International Energy outlook, 2010 European Commission - World Energy Technology Outlook - 2050 IEA - World Energy Outlook, 2008

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Nejsou další požadavky na studenta.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Seznámení s předmětem, používané veličiny a jednotky v energetice, pojem energie 2. Druhy energií a jejich transformace (přeměny využívané, účinnosti přeměn), transformace využívané v energetice, možnosti zvýšení účinnosti těchto transformací 3. Energie a společnost, energie a města, ekologická revoluce, trvale udržitelný rozvoj, scénář do r.2050. 4. Primární energetické zdroje (současnost, historie, budoucnost v ČR a ve světě, směry vývoje) 5. Elektrická energie v ČR 6. Druhy paliv, charakteristiky (tuhá, kapalná, plynná). Zdroje a využívaní fosilních paliv v ČR a ve světě. 7. Zušlechťování fosilních paliv (karbonizace, zplyňování, destilace a hydrogenace ropy) 8. Kapalná a plynná paliva (světové zásoby, spotřeba, doprava, zpracování pro energetické využití) 9. Spalovací zařízení, rozdělení kotlů. Roštové, granulační a fluidní kotle. Ekologické důsledky využití fosilních paliv. 10. Technické směry uhelných technologií (zvyšování účinnosti, paroplynové zařízení, vícenásobné parní cykly, nadkritické jednotky, tlakové fluidní spalování) 11. Obnovitelné a netradiční zdroje energie 12. Elektrická energie (zdroje a možnosti transformace v ČR a ve světě) 13. Základy jaderná energetiky (vývoj a využití ve světě v ČR) 14. Vodíková energetika (možnosti získávání vodíku, energetické využití)

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2013/2014 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 30  15
        Zkouška Zkouška 70  35 3
Rozsah povinné účasti: Cvičení: - 80% účast na cvičeních - odevzdání a uznání 3 výpočetních programů Zkouška: Na základě úspěšného splnění zápočtu mohou složit zkoušku, která se bude skládat z písemné teoretické části (test).

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: Pro splnění zápočtu musí studenti odevzdat 3 výpočtové programy u ty musí být uznány. Na základě úspěšného splnění zápočtu mohou složit zkoušku, která se bude skládat z písemné teoretické části (test).

Zobrazit historii
Kombinovaná forma (platnost od: 2013/2014 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 30  15
        Zkouška Zkouška 70  35 3
Rozsah povinné účasti: Cvičení: - 80% účast na cvičeních - odevzdání a uznání 3 výpočetních programů Zkouška: Na základě úspěšného splnění zápočtu mohou složit zkoušku, která se bude skládat z písemné teoretické části (test).

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: Pro splnění zápočtu musí studenti odevzdat 3 výpočtové programy u ty musí být uznány. Na základě úspěšného splnění zápočtu mohou složit zkoušku, která se bude skládat z písemné teoretické části (test).

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2016/2017 (B2341) Strojírenství (3907R009) Provoz energetických zařízení P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2016/2017 (B2341) Strojírenství (3904R016) Technika tvorby a ochrany životního prostředí K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2016/2017 (B2341) Strojírenství (3907R009) Provoz energetických zařízení K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2016/2017 (B2341) Strojírenství (3904R016) Technika tvorby a ochrany životního prostředí P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2015/2016 (B2341) Strojírenství (3907R009) Provoz energetických zařízení P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2015/2016 (B2341) Strojírenství (3904R016) Technika tvorby a ochrany životního prostředí P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2015/2016 (B2341) Strojírenství (3907R009) Provoz energetických zařízení K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2015/2016 (B2341) Strojírenství (3904R016) Technika tvorby a ochrany životního prostředí K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2014/2015 (B2341) Strojírenství (3907R009) Provoz energetických zařízení P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2014/2015 (B2341) Strojírenství (3907R009) Provoz energetických zařízení K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2014/2015 (B2341) Strojírenství (3904R016) Technika tvorby a ochrany životního prostředí P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2014/2015 (B2341) Strojírenství (3904R016) Technika tvorby a ochrany životního prostředí K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2013/2014 (B2341) Strojírenství (3907R009) Provoz energetických zařízení P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2013/2014 (B2341) Strojírenství (3904R016) Technika tvorby a ochrany životního prostředí P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2013/2014 (B2341) Strojírenství (3907R009) Provoz energetických zařízení K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2013/2014 (B2341) Strojírenství (3904R016) Technika tvorby a ochrany životního prostředí K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku
ECTS - MechEng - Bachelor Studies 2023/2024 prezenční angličtina povinně volitelný 301 - Studijní oddělení a International Office stu. blok
ECTS - MechEng - Bachelor Studies 2022/2023 prezenční angličtina povinně volitelný 301 - Studijní oddělení a International Office stu. blok
ECTS - MechEng - Bachelor Studies 2021/2022 prezenční angličtina povinně volitelný 301 - Studijní oddělení a International Office stu. blok
ECTS - MechEng - Bachelor Studies 2020/2021 prezenční angličtina povinně volitelný 301 - Studijní oddělení a International Office stu. blok
ECTS - MechEng - Bachelor Studies 2019/2020 prezenční angličtina povinně volitelný 301 - Studijní oddělení a International Office stu. blok
ECTS - MechEng - Bachelor Studies 2018/2019 prezenční angličtina povinně volitelný 301 - Studijní oddělení a International Office stu. blok
ECTS - MechEng - Bachelor Studies 2017/2018 prezenční angličtina povinně volitelný 301 - Studijní oddělení a International Office stu. blok
ECTS - MechEng - Bachelor Studies 2016/2017 prezenční angličtina povinně volitelný 301 - Studijní oddělení a International Office stu. blok
ECTS - MechEng - Bachelor Studies 2015/2016 prezenční angličtina povinně volitelný 301 - Studijní oddělení a International Office stu. blok
ECTS - MechEng 2014/2015 prezenční čeština povinně volitelný 301 - Studijní oddělení a International Office stu. blok

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.