361-0358/09 – Využití energetických zdrojů (VyuZd)

Garantující katedraKatedra energetikyKredity4
Garant předmětuIng. Radim Janalík, CSc.Garant verze předmětuIng. Radim Janalík, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník3Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2017/2018Rok zrušení
Určeno pro fakultyFSUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
JAN13 Ing. Radim Janalík, CSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+1
kombinovaná Zápočet a zkouška 6+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Rozšíření znalostí : - význam a potřeby energie pro lidstvo - spotřeby energie ve světě a v ČR (aktuální, historický vývoj a výhled do budoucnosti) - způsoby a možnosti zajištění energetických potřeb ve světě a v ČR - Charakteristické znaky ruzných druhů energie

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Ostatní aktivity

Anotace

Předmět patří do skupiny oborových předmětů, který navazuje na předměty termomechanika, fyzika, hydromechanika a energetické zdroje. Studenti si osvojí své základní znalosti o vědomosti týkající se významu energie pro lidstvo, způsobu získávání, využívání a transformování různých druhů energií. Získají znalosti o nejvíce využívaných zdrojích energie v současnosti, o možnostech budoucnosti a o spotřebách energetických zdrojů ve světě a v ČR.

Povinná literatura:

Aktualizace státní energetické koncepce ČR, prosinec 2014 www.mpo.cz/cz/energetika-a-suroviny/ www.cez.cz www.eia.gov www.iea.org

Doporučená literatura:

IEA - Key World Energy Statistics 2016 IEA - International Energy outlook, 2010 European Commission - World Energy Technology Outlook - 2050 IEA - World Energy Outlook, 2008

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Nejsou další požadavky na studenta.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Seznámení s předmětem, používané veličiny a jednotky v energetice, pojem energie 2. Druhy energií a jejich transformace (přeměny využívané, účinnosti přeměn), transformace využívané v energetice, možnosti zvýšení účinnosti těchto transformací 3. Energie a společnost, energie a města, ekologická revoluce, trvale udržitelný rozvoj, scénář do r.2050. 4. Primární energetické zdroje (současnost, historie, budoucnost v ČR a ve světě, směry vývoje) 5. Elektrická energie v ČR 6. Druhy paliv, charakteristiky (tuhá, kapalná, plynná). Zdroje a využívaní fosilních paliv v ČR a ve světě. 7. Zušlechťování fosilních paliv (karbonizace, zplyňování, destilace a hydrogenace ropy) 8. Kapalná a plynná paliva (světové zásoby, spotřeba, doprava, zpracování pro energetické využití) 9. Spalovací zařízení, rozdělení kotlů. Roštové, granulační a fluidní kotle. Ekologické důsledky využití fosilních paliv. 10. Technické směry uhelných technologií (zvyšování účinnosti, paroplynové zařízení, vícenásobné parní cykly, nadkritické jednotky, tlakové fluidní spalování) 11. Obnovitelné a netradiční zdroje energie 12. Elektrická energie (zdroje a možnosti transformace v ČR a ve světě) 13. Základy jaderná energetiky (vývoj a využití ve světě v ČR) 14. Vodíková energetika (možnosti získávání vodíku, energetické využití)

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2017/2018 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 30  16
        Zkouška Zkouška 70  35 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2022/2023 (B2341) Strojírenství (3907R009) Provoz energetických zařízení P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2022/2023 (B2341) Strojírenství (3907R009) Provoz energetických zařízení K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2021/2022 (B2341) Strojírenství (3907R009) Provoz energetických zařízení P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2021/2022 (B2341) Strojírenství (3907R009) Provoz energetických zařízení K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2020/2021 (B2341) Strojírenství (3907R009) Provoz energetických zařízení P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2020/2021 (B2341) Strojírenství (3907R009) Provoz energetických zařízení K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2019/2020 (B2341) Strojírenství (3907R009) Provoz energetických zařízení P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2019/2020 (B2341) Strojírenství (3907R009) Provoz energetických zařízení K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2018/2019 (B2341) Strojírenství (3907R009) Provoz energetických zařízení P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2018/2019 (B2341) Strojírenství (3907R009) Provoz energetických zařízení K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2017/2018 (B2341) Strojírenství (3907R009) Provoz energetických zařízení P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2017/2018 (B2341) Strojírenství (3907R009) Provoz energetických zařízení K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2021/2022 zimní
2020/2021 zimní
2019/2020 zimní
2018/2019 zimní
2017/2018 zimní