361-0358/12 – Využití energetických zdrojů (VyuZd)

Garantující katedraKatedra energetikyKredity4
Garant předmětuIng. Radim Janalík, CSc.Garant verze předmětuIng. Radim Janalík, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný typu A
Ročník3Semestrzimní
Jazyk výukyangličtina
Rok zavedení2019/2020Rok zrušení
Určeno pro fakultyFSUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
JAN13 Ing. Radim Janalík, CSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Rozšíření znalostí : - význam a potřeby energie pro lidstvo - spotřeby energie ve světě a v ČR (aktuální, historický vývoj a výhled do budoucnosti) - způsoby a možnosti zajištění energetických potřeb ve světě a v ČR - Charakteristické znaky ruzných druhů energie

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Ostatní aktivity

Anotace

Předmět patří do skupiny oborových předmětů, který navazuje na předměty termomechanika, fyzika, hydromechanika a energetické zdroje. Studenti si osvojí své základní znalosti o vědomosti týkající se významu energie pro lidstvo, způsobu získávání, využívání a transformování různých druhů energií. Získají znalosti o nejvíce využívaných zdrojích energie v současnosti, o možnostech budoucnosti a o spotřebách energetických zdrojů ve světě a v ČR.

Povinná literatura:

Aktualizace státní energetické koncepce ČR, prosinec 2014 www.mpo.cz/cz/energetika-a-suroviny/ www.cez.cz www.eia.gov www.iea.org

Doporučená literatura:

IEA - Key World Energy Statistics 2016 IEA - International Energy outlook, 2010 European Commission - World Energy Technology Outlook - 2050 IEA - World Energy Outlook, 2008

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Zápočtový program - 2x Ústní zkouška (výpočtová část + test teoretických znalostí)

E-learning

Další požadavky na studenta

Nejsou další požadavky na studenta.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Seznámení s předmětem, používané veličiny a jednotky v energetice, pojem energie 2. Druhy energií a transformace energii (přeměny využívané, účinnosti přeměn), transformace využívané v energetice, možnosti zvýšení účinnosti těchto transformací 3. Energie a společnost, vývoj spotřeb energii ve světě do r. 2050 4. Primární energetické zdroje (současnost, historie, budoucnost v ČR a ve světě, směry vývoje) 5. Elektrická energie v světě a v ČR 6. Druhy paliv, charakteristiky (tuhá, kapalná, plynná). Zdroje a využívaní fosilních paliv v ČR a ve světě. 7. Tuhá fosilní paliva (rozdělení, světové zásoby, spotřeba, doprava, zpracování pro energetické využití) 8. Zušlechťování fosilních paliv (karbonizace, zplyňování, zkapalňování uhlí) 9. Kapalná paliva (světové zásoby, spotřeba, doprava, zpracování pro energetické využití) 10. Plynná paliva (světové zásoby, spotřeba, doprava, zpracování pro energetické využití) 11. Spalovací zařízení, základní rozdělení kotlů. Roštové, granulační a fluidní kotle. Ekologické důsledky využití fosilních paliv. 12. Technické směry uhelných technologií (zvyšování účinnosti, paroplynové zařízení, vícenásobné parní cykly, nadkritické jednotky, tlakové fluidní spalování) 13. Obnovitelné a netradiční zdroje energie 14. Základy jaderná energetiky (vývoj a využití ve světě v ČR)

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2019/2020 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 30  15
        Zkouška Zkouška 70  21
Rozsah povinné účasti: 80% účast na cvičení Uznání 2 početních programů

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2021/2022 (B0713A070003) Energetika a životní prostředí PEZ P angličtina Ostrava 3 povinně volitelný typu A stu. plán
2021/2022 (B0713A070003) Energetika a životní prostředí TOP P angličtina Ostrava 3 povinně volitelný typu B stu. plán
2020/2021 (B0713A070003) Energetika a životní prostředí PEZ P angličtina Ostrava 3 povinně volitelný typu A stu. plán
2020/2021 (B0713A070003) Energetika a životní prostředí TOP P angličtina Ostrava 3 povinně volitelný typu B stu. plán
2019/2020 (B0713A070003) Energetika a životní prostředí PEZ P angličtina Ostrava 3 povinně volitelný typu A stu. plán
2019/2020 (B0713A070003) Energetika a životní prostředí TOP P angličtina Ostrava 3 povinně volitelný typu B stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku