361-0378/01 – Bakalářský projekt (BP)

Garantující katedraKatedra energetikyKredity14
Garant předmětuIng. Veronika Sassmanová, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Veronika Sassmanová, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník3Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2019/2020Rok zrušení
Určeno pro fakultyFSUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
JUH20 prof. Ing. Dagmar Juchelková, Ph.D.
SAS027 Ing. Veronika Sassmanová, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Klasifikovaný zápočet 0+8
kombinovaná Klasifikovaný zápočet 0+22

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Projekt je zaměřena na zpracování finální verze bakalářského projektu. Studenti se seznámí se zásadami zpracování závěrečné práce i prezentace.

Vyučovací metody

Přednášky
Semináře
Individuální konzultace
Cvičení (v učebně)
Projekt
Ostatní aktivity

Anotace

Zpracování bakalářského projektu v rozsahu 25 stran A4 včetně výkresové dokumentace pod odborným dohledem školitele.

Povinná literatura:

literatura v souladu se zaměřením tématu a zadáním Závěrečné práce, vždy speciální zadaná vedoucím projektu. obecná: http://www.tzb-info.cz http://www.biom.cz http://www.energetik.cz http://www.ceacr.cz

Doporučená literatura:

literatura v souladu se zaměřením tématu a zadáním Závěrečné práce, vždy speciální zadaná vedoucím projektu.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Vypracování závěrečné prezentace na téma své bakalářské práce (ústní přednes). Pravidelná výuka, konzultace.

E-learning

Povinná literatura: Zásady pro vypracování diplomové (bakalářské) práce [online]. Ostrava: VŠB – TUO, FS, 2018. Poslední aktualizace : 26. 11.2018. Dostupný na: http://iso.fs.vsb.cz/SME/FS_SME_05_003_VypracovaniDPBP.pdf. Doporučená literatura: Využití literatura v souladu se zaměřením tématu a zadáním Závěrečné práce, vždy speciálně zadaná vedoucím projektu/práce. Například: • PFEFFER, John T. Solid Waste Management Engineering. Englewood Cliffs, N.J.: Prentice Hall, p. 307, 1992. ISBN 0-13-824905-9. • HUNG, Yung-Tse. Handbook of Environment and Waste Management. Air and Water Pollution Control. New Jersey: World Scientific, p. 1227, 2014. ISBN 978- 981-4327-69-5. Obecně dostupné weby související se studovanou problematikou např. http://www.tzb-info.cz http://www.biom.cz http://www.energetik.cz http://www.ceacr.cz

Další požadavky na studenta

Vypracování prezentací s průběžným nástinem postupu zpracovaní bakalářské práce. Závěrečná obhajoba dosažených výsledků.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Práce na bakalářské práci v rámci zadaného obsahu a rozsahu, včetně výkresů pod dohledem školitele. V průběhu cvičení proběhnou přednášky z oblasti verbální a neverbální komunikace pro přípravu závěrečné prezentace a závěrečného ústního projevu.

Podmínky absolvování předmětu

Podmínky absolvování jsou definovány pouze pro konkrétní verzi předmětu a formu studia

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.FormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2019/2020 (B0713A070002) Energetika a životní prostředí P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2019/2020 (B0713A070002) Energetika a životní prostředí K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku