361-0378/02 – Bakalářský projekt (BP)

Garantující katedraKatedra energetikyKredity14
Garant předmětuIng. Veronika Sassmanová, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Veronika Sassmanová, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník3Semestrletní
Jazyk výukyangličtina
Rok zavedení2019/2020Rok zrušení
Určeno pro fakultyFSUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
JUH20 prof. Ing. Dagmar Juchelková, Ph.D.
SAS027 Ing. Veronika Sassmanová, Ph.D.
VYT20 Ing. Tomáš Výtisk, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Klasifikovaný zápočet 0+8

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Projekt je zaměřena na zpracování finální verze bakalářského projektu. Studenti se seznámí se zásadami zpracování závěrečné práce i prezentace.

Vyučovací metody

Přednášky
Semináře
Individuální konzultace
Cvičení (v učebně)
Projekt
Ostatní aktivity

Anotace

Zpracování bakalářského projektu v rozsahu 25 stran A4 včetně výkresové dokumentace pod odborným dohledem školitele.

Povinná literatura:

literatura v souladu se zaměřením tématu a zadáním Závěrečné práce, vždy speciální zadaná vedoucím projektu. obecná: http://www.tzb-info.cz http://www.biom.cz http://www.energetik.cz http://www.ceacr.cz

Doporučená literatura:

literatura v souladu se zaměřením tématu a zadáním Závěrečné práce, vždy speciální zadaná vedoucím projektu.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Vypracování závěrečné prezentace na téma své bakalářské práce (ústní přednes). Pravidelná výuka, konzultace.

E-learning

Povinná literatura: Zásady pro vypracování diplomové (bakalářské) práce [online]. Ostrava: VŠB – TUO, FS, 2005. Poslední aktualizace : 26. 11.2018. Dostupný na: http://iso.fs.vsb.cz/SME/FS_SME_05_003_VypracovaniDPBP.pdf. Literatura v souladu se zaměřením tématu a zadáním Závěrečné práce, vždy speciální zadaná vedoucím projektu. Například: http://www.iea.org BERGMAN, Theodore, L., LAVINE, Adrienne, S., INCROPERA, Frank, P., DeWITT, David, P. Introduction to Heat Transfer. John Wiley & Sons, 2006. 912 pages. ISBN-13: 978-0471457275. GODFREY, B., et al. Renewable energy. Oxford: Oxford University Press, 2004. 452 s. ISBN 0-19-926178-4. SORENSEN, B. Renewable Energy. Burlington: Elsevier Academic Press, 2004. 952 s. ISBN 0126561532. THOMÉ-KOZMIENSKY, K., J., THIEL, S. Waste management. TK-Vlg, 2014. 580 s. ISBN 3944310152. KINNAMAN, T., C., TAKEUCHI, K. Handbook On Waste Management. Edward Elgar Pub, 2014. 480 s. ISBN 0857936859. Doporučená literatura: Využití literatura v souladu se zaměřením tématu a zadáním Závěrečné práce, vždy speciálně zadaná vedoucím projektu/práce.

Další požadavky na studenta

Vypracování prezentací s průběžným nástinem postupu zpracovaní bakalářské práce. Závěrečná obhajoba dosažených výsledků.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Práce na bakalářské práci v rámci zadaného obsahu a rozsahu min. 25 stran, včetně výkresů pod dohledem školitele. V průběhu cvičení proběhnou přednášky z oblasti verbální a neverbální komunikace pro přípravu závěrečné prezentace a závěrečného ústního projevu.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2019/2020 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Klasifikovaný zápočet Klasifikovaný zápočet 100  51
Rozsah povinné účasti: Povinná účast ve výuce. V rámci výuky omluvena 1 absence.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2021/2022 (B0713A070003) Energetika a životní prostředí P angličtina Ostrava 3 povinný stu. plán
2020/2021 (B0713A070003) Energetika a životní prostředí P angličtina Ostrava 3 povinný stu. plán
2019/2020 (B0713A070003) Energetika a životní prostředí P angličtina Ostrava 3 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku