361-0380/01 – Termomechanics of Turbine Engine (TTM)

Gurantor departmentDepartment of Power EngineeringCredits6
Subject guarantordoc. Ing. Zdeněk Kadlec, Ph.D.Subject version guarantordoc. Ing. Zdeněk Kadlec, Ph.D.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year2Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction2006/2007Year of cancellation2009/2010
Intended for the facultiesFSIntended for study typesBachelor
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
JAN13 Ing. Radim Janalík, CSc.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 4+2

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Students get acquainted with details of gas thermodynamics, and they acquire some knowledge concerning issues of heat transfer. This knowledge is a prerequisite for deeper understanding of problems regarding efficient generation, transformation, and distribution of thermal energy.

Teaching methods

Lectures
Tutorials

Summary

Students get acquainted with details of gas thermodynamics, and they acquire some knowledge concerning issues of heat transfer. This knowledge is a prerequisite for deeper understanding of problems regarding efficient generation, transformation, and distribution of thermal energy.

Compulsory literature:

Moran, M.J.; Shapiro, H.N. Fundamental of Engineering Thermodynamics. 2.vyd. New York : John Wiey & Sons, Inc., 1992. ISBN 0471076813.

Recommended literature:

WHITTLE, Frank. Gas turbine aero-thermodynamics: With special reference to aircraft propulsion. 1. ed. Oxford: Pergamon Press, 1981, xii, 261 s. ISBN 0-08-026719-x.

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

- I.zákon termodynamiky pro uzavřenou soustavu. - Základní zákony a rovnice stavu ideálního plynu, Avogadrův zákon. - Vratné změny ideálního plynu, diagram p-v,T-s, vykonaná práce, sdělené teplo. - Tepelné oběhy přímé a obrácené. II.zákon termodynamiky Entropie,diagramu T-s. - Porovnávací oběhy spalovacích motorů. Ideální a skutečný oběh, výkon. - Rovnotlaké spalovací turbíny. karnotizace oběhu spalovací turbíny. - Stroje na stlačování a dopravu vzdušin. Jednostupňová komprese - Vícestupňová komprese a její důvody. - Zjednodušený výpočet pro reálný plyn. Směsi plynů. Adiabatické míšení plynů. - Páry. Clapeyronova-Clausiova rovnice. Parní tabulky, diagramy T-s a i-s. - Vlhký vzduch a vlhké technické plyny. základní pojmy, Molierův diagram. - Adiabatické proudění plynů a par. Výtoková rychlost. - Stacionární vedení a prostup tepla neomezenou stěnou rovinnou a válcovou. - Výměníky tepla, základ tepelného výpočtu rekuperativních výměníků tepla. - Letecké motory, popis a princip činnosti. - Údržba leteckých motorů.

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester, validity until: 2011/2012 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (100) 51
        Exercises evaluation Credit 32 (32) 0
                Project Project 8  0
                Other task type Other task type 24  0
        Examination Examination 68 (68) 0
                Written examination Written examination 48  0
                Oral Oral examination 20  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2009/2010 (B3712) Air Transport Technology (3708R038) Aircraft Maintenance Technology P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2008/2009 (B3712) Air Transport Technology (3708R038) Aircraft Maintenance Technology P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2008/2009 (B2341) Engineering (3708R028) Transport Technology (70) P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2007/2008 (B2341) Engineering (3708R028) Transport Technology (70) P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner