361-0380/02 – Termomechanika turbinových motorů (TTM)

Garantující katedraKatedra energetikyKredity3
Garant předmětudoc. Ing. Zdeněk Kadlec, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Zdeněk Kadlec, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2010/2011Rok zrušení
Určeno pro fakultyFSUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
JAN13 Ing. Radim Janalík, CSc.
PAV641 Ing. Petr Pavlík, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Studenti se podrobněji seznámí s termodynamikou plynů (stavová rovnice ideálního plynu, I. a II. zákon termodynamiky, tepelné oběhy). Detailněji jsou probrány tepelné oběhy leteckých motorů (turbovrtulových, turbohřídelových, jednoproudových a dvouproudových). Okrajově se seznámí se sdílením tepla a tepelnými výměníky.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Studenti se podrobněji seznámí s termodynamikou plynů (stavová rovnice ideálního plynu, I. a II. zákon termodynamiky, tepelné oběhy). Detailněji jsou probrány tepelné oběhy leteckých motorů (turbovrtulových, turbohřídelových, jednoproudových a dvouproudových). Okrajově se seznámí se sdílením tepla a tepelnými výměníky.

Povinná literatura:

Kadlec, Z.: Termomechanika, návody do cvičení. 1.vyd.Ostrava:VŠB-TU,2002. Nožička, J.: Termomechanika. 1.vyd. Praha: ČVUT,1998, ISBN 80-01-01836-9 ROLLS-ROYCE plc : The Jet Engine, 5th Edition, 1996, ISBN 0902121 235

Doporučená literatura:

K.Draxler, J. Maršálek : Učební texty dle předpisu JAR-66, Studijní modul 14, Pohon, Akademické nakladatelství CERM Brno, 2005, ISBN 80-7204-368-4 K.Draxler, J. Maršálek : Učební texty dle předpisu JAR-66, Studijní modul 15, Turbínový motor, Akademické nakladatelství CERM Brno, 2004, ISBN 80-7204-369-2 J.Kocáb, J.Adamec : Letadlové motory. KANT CZ, Praha, 2000, ISBN: 978-80-86116-54-9 M.J.Moran, H.N.Shapiro : Fundamentals of Engineering Thermodynamics, 5th Edition, 2006, John Wiley & Sons, ISBN -13 978-0-470-03037-0 Yunus A. Cengel, Michael A. Boles : Thermodynamics, An Engineering Approach. 7th Edition in SI Units, 2011, McGraw-Hill, ISBN 978-007-131111-3 Tony Giampaolo : Gas Turbine Handbook: Principles and Practice, Fifth Edition, 2013, ISBN–10: 0-88173-712-7 Ahmed F.El-Sayed : Aircraft Propulsion and Gas Turbine Engines, 2nd Edition, 2017, Taylor & Francis group, ISBN 978-14665-9518-37

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Další požadavky na studenta nejsou.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

- I.zákon termodynamiky pro uzavřenou soustavu. - Základní zákony a rovnice stavu ideálního plynu, Avogadrův zákon. - Vratné změny ideálního plynu, diagram p-v,T-s, vykonaná práce, sdělené teplo. - Tepelné oběhy přímé a obrácené. II.zákon termodynamiky Entropie,diagramu T-s. - Porovnávací oběhy spalovacích motorů. Ideální a skutečný oběh, výkon. - Rovnotlaké spalovací turbíny. karnotizace oběhu spalovací turbíny. - Stroje na stlačování a dopravu vzdušin. Jednostupňová komprese - Vícestupňová komprese a její důvody. - Zjednodušený výpočet pro reálný plyn. Směsi plynů. Adiabatické míšení plynů. - Páry. Clapeyronova-Clausiova rovnice. Parní tabulky, diagramy T-s a i-s. - Ideální oběh parních zařízení, způsoby zvyšování jeho účinnosti. - Vlhký vzduch a vlhké technické plyny. základní pojmy, Molierův diagram. - Adiabatické proudění plynů a par. Výtoková rychlost. - Stacionární vedení a prostup tepla neomezenou stěnou rovinnou a válcovou. - Výměníky tepla, základ tepelného výpočtu rekuperativních výměníků tepla,

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2009/2010 zimní semestr, platnost do: 2011/2012 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100  51
        Zápočet Zápočet  
        Zkouška Zkouška   3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2022/2023 (B3712) Technologie letecké dopravy (3708R038) Technologie údržby letecké techniky P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2021/2022 (B3712) Technologie letecké dopravy (3708R038) Technologie údržby letecké techniky P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2020/2021 (B3712) Technologie letecké dopravy (3708R038) Technologie údržby letecké techniky P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2019/2020 (B3712) Technologie letecké dopravy (3708R038) Technologie údržby letecké techniky P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2018/2019 (B3712) Technologie letecké dopravy (3708R038) Technologie údržby letecké techniky P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2017/2018 (B3712) Technologie letecké dopravy (3708R038) Technologie údržby letecké techniky P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2016/2017 (B3712) Technologie letecké dopravy (3708R038) Technologie údržby letecké techniky P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2015/2016 (B3712) Technologie letecké dopravy (3708R038) Technologie údržby letecké techniky P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2014/2015 (B3712) Technologie letecké dopravy (3708R038) Technologie údržby letecké techniky P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2013/2014 (B3712) Technologie letecké dopravy (3708R038) Technologie údržby letecké techniky P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2012/2013 (B3712) Technologie letecké dopravy (3708R038) Technologie údržby letecké techniky P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2011/2012 (B3712) Technologie letecké dopravy (3708R038) Technologie údržby letecké techniky P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2010/2011 (B3712) Technologie letecké dopravy (3708R038) Technologie údržby letecké techniky P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2021/2022 zimní
2019/2020 zimní
2018/2019 zimní