361-0500/05 – Chladicí zařízení a tepelná čerpadla (CHZ_M)

Garantující katedraKatedra energetikyKredity4
Garant předmětudoc. Ing. Mojmír Vrtek, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Mojmír Vrtek, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrzimní
Jazyk výukyangličtina
Rok zavedení2017/2018Rok zrušení2022/2023
Určeno pro fakultyFSUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
NEM239 Ing. Ondřej Němček, Ph.D.
VRT20 doc. Ing. Mojmír Vrtek, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 12+4

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Studenti se naučí orientovat v problematice chladicích zařízení a tepelných čerpadel. Studenti budou umět: - vysvětlit a definovat základní pojmy v probíraných oborech - objasnit vzájemné vazby a souvislosti uvnitř daných oborů i externí vazby k ostatním oblastem energetiky - popsat základní technické prostředky používané v daných oborech a vysvětlit jejich princip Získají: - přehled o odborném názvosloví - přehled o základních technologických postupech transferů a transformací energií v dotčených oblastech Budou schopni: - provádět základní energetické bilance a kapacitní výpočty v oblastech dané problematiky - volit vhodné způsoby a metody pro dosažení v praxi požadovaných cílů

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Předmět se zabývá chladicí technikou a tepelnými čerpadly. Studenti získají pokročilé znalosti a dovednosti v oblasti teorie i praktické realizace obrácených termodynamických oběhů, a to kompresorových a sorpčních chladicích oběhů, v oblasti vlastností pracovních látek – chladiv a nemrznoucích směsí vč. jejich ekologických aspektů. Dále jsou v předmětu probírány možnosti nasazení tepelných čerpadel pro využívání nízkopotenciálního tepla.

Povinná literatura:

DVOŘÁK, Z. Základy chladicí techniky. Vyd. 1. Praha : SNTL – Nakladatelství technické literatury, 1986. 247s. alternativně DVOŘÁK, Z. Základy chladicí techniky. Praha : ČVUT, 1982. 218 s. PETRÁK, J., PETRÁK, M. Tepelná čerpadla. Praha : ČVUT, 2004. 245 s. ISBN 80-01-03126-8. WHITMAN, W. C; JOHNSON, W. M.; TOMCZYCK, J. A. Refrigeration and Air Conditioning Technology. 5E (5th Bk&CD edition). Thomson Delmar Learning, 2004. ISBN 1401837654. VRTEK, M. Chladicí zařízení a tepelná čerpadla. Studijní opora [online]. Ostrava : VŠB-TUO, 2022. 128 s. Portable Document Format. Dostupný na https://vsb.sharepoint.com/:b:/r/sites/katedra_361/Sdilene%20dokumenty/vyuka/vrt/CHZaTC/AAA_CHZ%26TC_opora_CZ.pdf?csf=1&web=1&e=caLZgc. Neveřejný přístup, heslo bude sděleno pedagogem. VRTEK, M. Kyslíkárny. Studijní opora [online]. Ostrava : VŠB-TUO, 2022. 17 s. Portable Document Format. Dostupný na https://vsb.sharepoint.com/:b:/r/sites/katedra_361/Sdilene%20dokumenty/vyuka/vrt/CHZaTC/AAA_KYSLIKARNY_opora_CZ.pdf?csf=1&web=1&e=S12oc4. Neveřejný přístup, heslo bude sděleno pedagogem.

Doporučená literatura:

SRDEČNÝ, K., TRUXA, J. Tepelná čerpadla. 1. vydání. Praha : EkoWATT, 2009. 71 s. ISBN 978-80-87333-02-0. HAVELSKÝ, V., FÜRI, B. Chladiaca technika : základy techniky chladenia a tepelných čerpadiel. 3. přeprac. vyd. Bratislava : Slovenská technická univerzita, 2006. 168 s. ISBN 80-227-2349-5. DOSSAT, R. J.,HORAN, T. J. Principles of refrigeneration. 5th ed. New Jersey: Prentice Hall, 2002. ISBN 0130272701. Další podpůrné studijní materiály: OneDrive katedry energetiky - neveřejný přístup, heslo bude sděleno pedagogem.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Další požadavky na studenta nejsou.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Úvod, účel a význam chladicí techniky a tepelných čerpadel, kryogeniky. Fázové změny látek. 2. Způsoby dosahování nízkých teplot, základní teorie chladicích oběhů. Porovnávací oběhy. 3. Parní oběh jednostupňový, s vnitřní výměnou tepla. Nadkritický oběh. 4. Binární směsi, vypařování, tuhnutí. Teplonosné látky. 5. Chladiva - výpočtové podklady. Vlastnosti hlavních druhů chladiv. 6. Parní oběhy dvou a vícestupňové, kaskádový oběh. 7. Plynové oběhy. 8. Oběhy pro zkapalňování plynů. 9. Oběh absorpční – čpavek – voda. 10. Oběh absorpční – voda – bromid lithný. Oběhy adsorpční. 11. Základní prvky chladicích oběhů – kompresory, tepelné výměníky, regulace, izolace. 12. Tepelná čerpadla - druhy. 13. Zapojení do topných systémů. Návrh bivalentního bodu a provozního režimu. 14. Hodnocení přínosu tepelných čerpadel z hlediska energetického, ekonomického a ekologického

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2017/2018 zimní semestr, platnost do: 2022/2023 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 40  20
        Zkouška Zkouška 60  11 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2022/2023 (N2301) Strojní inženýrství (2302T006) Energetické stroje a zařízení P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (N2301) Strojní inženýrství (2302T006) Energetické stroje a zařízení P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (N2301) Strojní inženýrství (2302T006) Energetické stroje a zařízení P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2019/2020 (N2301) Strojní inženýrství (2302T006) Energetické stroje a zařízení P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2018/2019 (N2301) Strojní inženýrství (2302T006) Energetické stroje a zařízení P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2017/2018 (N2301) Strojní inženýrství (2302T006) Energetické stroje a zařízení P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2018/2019 zimní
2017/2018 zimní