361-0501/04 – Přenos tepla a hmoty (PTH)

Garantující katedraKatedra energetikyKredity6
Garant předmětuprof. Ing. Stanislav Honus, Ph.D.Garant verze předmětuprof. Ing. Stanislav Honus, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2013/2014Rok zrušení2020/2021
Určeno pro fakultyUSP, FSUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
HON106 prof. Ing. Stanislav Honus, Ph.D.
KAD15 doc. Ing. Zdeněk Kadlec, Ph.D.
KOL40 prof. Ing. Pavel Kolat, DrSc.
SZE75 Ing. Zbyszek Szeliga, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 3+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 18+4

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Probírá základy přenosu hybnosti při proudění vazkých kapalin, přenosu tepla vedením , prouděním a sáláním včetně přenosu hmoty vedením a prouděním. Samostatná část popisuje základy modelování přenosových jevů a numerické modelování nestacionárního přenosu tepla a hmoty. Navazuje na předměty termomechnaika a sdílení tepla.

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace
Cvičení (v učebně)
Experimentální práce v laboratoři

Anotace

Probírá základy přenosu hybnosti při proudění vazkých kapalin, přenosu tepla vedením , prouděním a sáláním včetně přenosu hmoty vedením a prouděním. Samostatná část popisuje základy modelování přenosových jevů a numerické modelování nestacionárního přenosu tepla a hmoty. Navazuje na předměty Termomechnaika a Mechanika tekutin.

Povinná literatura:

KOLAT, Pavel. Přenos tepla a hmoty. 3. vydání. Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, 2004. ISBN 80-248-0003-9. BLAHOŽ, Vladimír, KADLEC, Zdeněk. Základy sdílení tepla. 2. vyd. Ostrava: Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, 2000. ISBN 80-902001-1-7. SAZIMA, Miroslav, KMONÍČEK, Vladimír, SCHNELLER, Jiří. Teplo. Praha: SNTL - Nakladatelství technické literatury, 1989. ISBN 80-03-00043-2. PŘÍHODA, Miroslav, RÉDR, Miroslav. Základy tepelné techniky. Praha: SNTL - Nakladatelství technické literatury, 1991. ISBN 80-03-00366-0. JIROUŠ, František. Aplikovaný přenos tepla a hmoty. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2010. ISBN 978-80-01-04514-5. INCROPERA, Frank P. Principles of heat and mass transfer. 7th ed., international student version. Singapore: Wiley, c2013. ISBN 978-0-470-64615-1.

Doporučená literatura:

ŠESTÁK, Jiří, RIEGER, František. Přenos hybnosti, tepla a hmoty. 3. vyd. Praha: Vydavatelství ČVUT, 2005dotisk. ISBN 80-01-02933-6. HEJZLAR, Radko. Sdílení tepla. Vyd. 4. Praha: Vydavatelství ČVUT, 2004. ISBN 80-01-02974-3.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Úspěšné absolvování předmětu Sdílení tepla v bakalářském studiu.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Základní zákony a analogie přenosových jevů. Přenos hybnosti, Eulerova, Navier-Stokesova a Bernouliho rovnice pro třírozměrné uspořádání, newtonské a nenewtonské tekutiny.Přenos energie, slupkové bilance, Fourier Kirchhoffova rovnice, volba počátečních a okrajových podmínek.Přenos hmoty,.I. a II. Fickův zákon difuze,.Teorie podobnosti a modelování, věty podobnosti, základní metody teorie podobnosti, analýza přenosu hybnosti, energie a hmoty .Nestacionární vedení tepla, analytické řešení.Numerické metody řešení nestacionárního sdílení tepla, explicitní a implicitní metoda,.Přirozená a nucená konvekce.Výměníky tepla, výpočet a konstrukce, numerické řešení, přestupu tepla ve výměnících, deskové výměníky.Přestup tepla při varu, druhy a režimy varu.Přestup tepla při kondenzaci,.Přenosové jevy na fázovém rozhraní.Konvektivní přenos hmoty,.Nestacionární přestup hmoty, analytické a numerické řešení.Přenos tepla zářením, sálání pohlcujícím prostředí, numerická řešení, radiační pyrometry.Matematické modelování přenosových jevů, matematický třírozměrný model, řešení výpočtů modelem Fluent.Zviditelňování přenosových jevů.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2015/2016 zimní semestr, platnost do: 2020/2021 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 32  16
        Zkouška Zkouška 68  35 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2018/2019 (N3969) Technologie procesů v energetice (3907T013) Technologie procesů v energetice P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2017/2018 (N3969) Technologie procesů v energetice (3907T013) Technologie procesů v energetice P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2016/2017 (N2301) Strojní inženýrství (2302T006) Energetické stroje a zařízení P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2016/2017 (N2301) Strojní inženýrství (2302T006) Energetické stroje a zařízení K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2016/2017 (N3969) Technologie procesů v energetice (3907T013) Technologie procesů v energetice P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2015/2016 (N2301) Strojní inženýrství (2302T006) Energetické stroje a zařízení P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2015/2016 (N2301) Strojní inženýrství (2302T006) Energetické stroje a zařízení K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2014/2015 (N2301) Strojní inženýrství (2302T006) Energetické stroje a zařízení P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2014/2015 (N2301) Strojní inženýrství (2302T006) Energetické stroje a zařízení K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2013/2014 (N2301) Strojní inženýrství (2302T006) Energetické stroje a zařízení P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2013/2014 (N2301) Strojní inženýrství (2302T006) Energetické stroje a zařízení K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2016/2017 zimní
2015/2016 zimní