361-0502/10 – Spalovací zařízení (SZ)

Garantující katedraKatedra energetikyKredity4
Garant předmětudoc. Dr. Ing. Tadeáš OchodekGarant verze předmětudoc. Dr. Ing. Tadeáš Ochodek
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2019/2020Rok zrušení
Určeno pro fakultyFSUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
KOL73 Ing. Jan Koloničný, Ph.D.
OH130 doc. Dr. Ing. Tadeáš Ochodek
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 12+5

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Předmět navazuje na Termomechaniku z bakalářského studia. Shrnuje a rozšiřuje znalosti energetických parametrů paliv a bilančních výpočtů spalování a doplňuje je o základy kinetiky spalovacích reakcí. Následuje problematika tvorby škodlivin při spalování včetně minimalizace produkce CO2. Dále se studenti seznámí s principy konstrukce spalovacích zařízení pro vybrané druhy paliv (tuhá, kapalná, plynná), normativní metodikou stanovení účinnosti včetně možnosti jejího zvyšování. Závěr je věnován moderním technologiím – zplyňování, plynové turbíny, palivové články. Součástí předmětu jsou dvě rozsáhlá laboratorní cvičení. Vedle základních učebních textů jsou k dispozici domácí i zahraniční odborné publikace.

Vyučovací metody

Přednášky
Semináře
Individuální konzultace
Cvičení (v učebně)
Experimentální práce v laboratoři
Projekt

Anotace

Předmět navazuje na Termomechaniku z bakalářského studia. Shrnuje a rozšiřuje znalosti energetických parametrů paliv a bilančních výpočtů spalování a doplňuje je o základy kinetiky spalovacích reakcí. Následuje problematika tvorby škodlivin při spalování včetně minimalizace produkce CO2. Dále se studenti seznámí s principy konstrukce spalovacích zařízení pro vybrané druhy paliv (tuhá, kapalná, plynná), normativní metodikou stanovení účinnosti včetně možnosti jejího zvyšování. Závěr je věnován moderním technologiím – zplyňování, plynové turbíny, palivové články. Součástí předmětu jsou dvě rozsáhlá laboratorní cvičení. Vedle základních učebních textů jsou k dispozici domácí i zahraniční odborné publikace.

Povinná literatura:

OCHODEK, T. Spalovací zařízení. VŠB-TU Ostrava, VEC, 2017. NOSKIEVIČ, P. Spalování uhlí. VŠB-TU Ostrava, 2002. ISBN 80-248-0204-X. JIROUŠ, J. Efektivní spalování paliv. Tirgis Zkín, 2013. ISBN- 978-80-260-5393-4. IBLER, Z. a kol. Technický průvodce energetika I. vydavatel BEN Technická literatura, 2002. ISBN 80-7300-026-1. IBLER, Z. a kol. Technický průvodce energetika II (Energetika v příkladech). vydavatel BEN Technická literatura 2003. ISBN 80-7300-097-0. ZINK, J. Combustion Handbook. CRC Press, 2001. ISBN 0-8493-2337-1

Doporučená literatura:

Časopis: Energetika. ISSN 0375-8842. Časopis: 3T. ISSN 1210-6003. Časopis: Energie 21. ISSN 1803-0394. ROUBÍČEK, V., BUCHTELE J. Uhlí – zdroje, procesy, použití. Montanex, 2002. ISBN 80-7225-063-9. NOSKIEVIČ, P. PILCH, R. Spalování dřeva v malém ohništi. Finidr, 2008. ISBN-978-80-248-1889-4. OCHODEK, T., NAJSER, J. Zplyňování biomasy I. VEC, 2014. ISBN- 978-80-248-3302-6. ŠOBR, J., NOVÁK, J., ŘEHÁK, K. Přepočtové koeficienty mezi měrovými jednotkami fyzikálně-chemických veličin. Naše vojsko, 1995.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Účast na cvičeních včetně zpracování programů z experimentální části cvičení. Napsání tří zkušebních testů z tepelně-technických výpočtů z oblasti probírané látky. Písemná a ústní část zkoušky.

E-learning

Další požadavky na studenta

Další požadavky na studenta nejsou.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Charakteristiky paliv - tuhá fosilní paliva. Charakteristiky paliv - kapalná a plynná paliva. 2. Charakteristiky paliv - tuhá a kapalná biopaliva. 3. Kinetika spalovacích reakcí- rychlost reakce, chemická rovnováha. 4. Kinetika spalovacích reakcí-disociace produktů hoření rychlost chemické reakce, skutečný průběh spalovacích reakcí. 5. Difuze v procesu hoření-rychlost reakce, přestup hmoty. 6. Difuze v procesu hoření- kinetický a difuzní režim, součinitel difuze. 7. Parametry spalovacího procesu. 8. Účinnost spalování, účinnost spalovacích zařízení v aplikacích. 9. Tvorba škodlivin při spalování-mechanismus tvorby NOx. 10. Tvorba škodlivin při spalování-minimalizace tvorby a možnosti odstraňování NOx, primární a sekundární metody. 11. Tvorba škodlivin při spalování-tvorba SO2, CO a dalších škodlivin, možnosti minimalizace emisí. 12. Moderní energetické zdroje (MEZ)-charakteristiky, vlastnosti, ekonomika, MEZ na kapalná a plynná paliva. 13. Moderní energetické zdroje (MEZ)-charakteristiky, vlastnosti, ekonomika, MEZ na tuhá paliva. 14. Progresivní technologie pro kombinovanou výrobu elektřiny a tepla, bezemisní parní cykly.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2019/2020 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet  
        Zkouška Zkouška 100  50 3
Rozsah povinné účasti: Zkouška celkem 100 bodů (písemná část max.30 bodů, ústní část max. 70 bodů). Pro absolvování ústní části je nutno dosáhnout min. 15 bodů z písemné části.

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2022/2023 (N0713A070002) Energetické stroje a zařízení SPZ K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2022/2023 (N0713A070002) Energetické stroje a zařízení SPZ P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2022/2023 (N0713P070001) Ekologizace energetických procesů SP P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (N0713P070001) Ekologizace energetických procesů SP P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (N0713A070002) Energetické stroje a zařízení SPZ P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (N0713A070002) Energetické stroje a zařízení SPZ K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (N0713A070002) Energetické stroje a zařízení SPZ K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (N0713A070002) Energetické stroje a zařízení SPZ P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2019/2020 (N0713A070002) Energetické stroje a zařízení SPZ P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2019/2020 (N0713A070002) Energetické stroje a zařízení SPZ K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku
Blok předmětů bez studijního plánu - FS - K - cs 2023/2024 kombinovaná čeština volitelný odborný FS - Fakulta strojní stu. blok
Blok předmětů bez studijního plánu - FS - P - cs 2023/2024 prezenční čeština volitelný odborný FS - Fakulta strojní stu. blok

Hodnocení Výuky2022/2023 zimní
2021/2022 zimní
2020/2021 zimní
2019/2020 zimní