361-0506/02 – Ochrana ovzduší v průmyslu (OO)

Garantující katedraKatedra energetikyKredity5
Garant předmětuIng. Jan Matoušek, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Dr. Ing. Bohumír Čech
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2010/2011Rok zrušení2012/2013
Určeno pro fakultyFSUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
LIH90 doc. Ing. Michael Lichý, CSc.
MAT61 Ing. Jan Matoušek, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 3+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 16+4

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Absolvent musí zvládnout projekční návrh nebo návrh rekonstrukce zařízení pro ochranu ovzduší, řízení výroby a montáže takového zařízení i organizaci a kontrolu provozu tohoto zařízení.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Experimentální práce v laboratoři

Anotace

Předmět se zabývá ochranou ovzduší před znečišťováním průmyslovými tuhými a plynnými emisemi s důrazem na enrgetiku, emisemi z dopravy a problematikou ovzduší při práci v podzemí. Posluchači jsou seznámeni se vznikem emisí, způsobem jejich měření a technickými způsoby jejich minimalizace.

Povinná literatura:

VEJVODA, J, MACHAČ, P., BURYAN, P. Technologie ochrany ovzduší a čištění odpadních plynů. Praha: VŠCHT Praha, 2003. ISBN 80-7080-517-X. NOVÝ, R. a kol. Technika prostředí. Praha: ČVUT, 2006. ISBN 80-01-03492-5. SCHNELLE K. B. Jr., BROWN C. A. Air pollution control technology handbook. Boca Raton: CRC Press, 2002.

Doporučená literatura:

PALATÝ, J., a kol. Základy ochrany prostředí. Praha, Ediční střed. VŠCHT, 1993; HIRŠ, J., GEBAUER, G. Vzduchotechnika v příkladech. Brno: Akademické nakladatelství CERM s.r.o., 2006. ISBN 80 – 7204 – 486 – 9. LICHÝ, M. Snižování prašnosti v hlubinných dolech. Skripta VŠB-TU Ostrava, Ostrava, 1997. ISBN 80-7078-342-7.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Nejsou žádné další požadavky na studenta.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

- Ochrana ovzduší, základní pojmy a vztahy.Legislativa a organizace ochrany ovzduší v ČR, mezinárodní úmluvy. - Vnější ovzduší, jeho složení a kvalita. Proudění v atmosféře a její zvrstvení. Emise, imise, transfér a konverze škodlivin. Rozptylové studie. - Vznik a vlastnosti tuhých znečišťujících látek a jejich měření. - Metody a technická zařízení pro snižování tuhých emisí - Vznik a vlastnosti plynných znečišť. látek v energetice a jejich měření. - Metody a tech.zařízení pro snižování emisí oxidů síry a dusíku ze spal.procesů. - Likvidace ostatních škodlivin v odpadních plynech. - Exhalace v dopravě a jejich minimalizace. - Ovzduší hlubinných uhelných dolů a podobných pracovišť. Větrání důlních pracovišť. Snižování prašnosti, preventivní a represivní metody.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2012/2013 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 45  25
        Zkouška Zkouška 55  26
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.FormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2012/2013 (N2301) Strojní inženýrství (2302T006) Energetické stroje a zařízení P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2012/2013 (N2301) Strojní inženýrství (2302T006) Energetické stroje a zařízení K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2011/2012 (N2301) Strojní inženýrství (2302T006) Energetické stroje a zařízení P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2011/2012 (N2301) Strojní inženýrství (2302T006) Energetické stroje a zařízení K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku