361-0506/03 – Ochrana ovzduší v průmyslu (OO)

Garantující katedraKatedra energetikyKredity5
Garant předmětuIng. Jan Matoušek, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Jan Matoušek, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2013/2014Rok zrušení2020/2021
Určeno pro fakultyFSUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
MAT61 Ing. Jan Matoušek, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 8+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Absolvent musí zvládnout projekční návrh nebo návrh rekonstrukce zařízení pro ochranu ovzduší, řízení výroby a montáže takového zařízení i organizaci a kontrolu provozu tohoto zařízení.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Experimentální práce v laboratoři

Anotace

Předmět se zabývá ochranou ovzduší před znečišťováním průmyslovými tuhými a plynnými emisemi s důrazem na enrgetiku, emisemi z dopravy a problematikou ovzduší při práci v podzemí. Posluchači jsou seznámeni se vznikem emisí, způsobem jejich měření a technickými způsoby jejich minimalizace.

Povinná literatura:

VEJVODA, J, MACHAČ, P., BURYAN, P. Technologie ochrany ovzduší a čištění odpadních plynů. Praha: VŠCHT Praha, 2003. ISBN 80-7080-517-X. NOVÝ, R. a kol. Technika prostředí. Praha: ČVUT, 2006. ISBN 80-01-03492-5. SCHNELLE K. B. Jr., BROWN C. A. Air pollution control technology handbook. Boca Raton: CRC Press, 2002.

Doporučená literatura:

PALATÝ, J., a kol. Základy ochrany prostředí. Praha, Ediční střed. VŠCHT, 1993; HIRŠ, J., GEBAUER, G. Vzduchotechnika v příkladech. Brno: Akademické nakladatelství CERM s.r.o., 2006. ISBN 80 – 7204 – 486 – 9. LICHÝ, M. Snižování prašnosti v hlubinných dolech. Skripta VŠB-TU Ostrava, Ostrava, 1997. ISBN 80-7078-342-7.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Nejsou žádné další požadavky na studenta.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Předmět se zabývá ochranou ovzduší před znečišťováním průmyslovými tuhými a plynnými emisemi s důrazem na energetiku, věnuje se také emisím z dopravy. Posluchači jsou seznámeni se vznikem emisí, způsobem jejich měření a technickými způsoby jejich minimalizace. Hlavní témata (osnova)předmětu po jednotlivých týdnech (blocích )výuky: 1. Legislativa 2. Ovzduší,znečišťování, proudění v atmosféře, rozptyl znečišťujících látek 3. Potrubní rozvody a ventilátory 4. Odlučování TČ, obecné vlastnosti, základní odlučovací principy, doprovodné principy a jejich kombinace 5. Suché mechanické odlučovače 6. Mokré mechanické odlučovače 7. Elektrické odlučovače 8. Filtry 9. Snižování oxidů síry 10. Snižování oxidů dusíku 11. Ostatní průmyslové exhalace a jejich způsob likvidace. 12. Biologické metody 13. Exhalace v dopravě 14. Snižování emisí při spalování odpadů

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2014/2015 zimní semestr, platnost do: 2020/2021 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 45  25
        Zkouška Zkouška 55  26
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2017/2018 (N2301) Strojní inženýrství (2302T006) Energetické stroje a zařízení P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (N2301) Strojní inženýrství (2302T006) Energetické stroje a zařízení K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (N2301) Strojní inženýrství (2302T006) Energetické stroje a zařízení P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (N2301) Strojní inženýrství (2302T006) Energetické stroje a zařízení K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (N2301) Strojní inženýrství (2302T006) Energetické stroje a zařízení P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (N2301) Strojní inženýrství (2302T006) Energetické stroje a zařízení K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2014/2015 (N2301) Strojní inženýrství (2302T006) Energetické stroje a zařízení P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2014/2015 (N2301) Strojní inženýrství (2302T006) Energetické stroje a zařízení K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku