361-0506/07 – Ochrana ovzduší v průmyslu (OO)

Garantující katedraKatedra energetikyKredity4
Garant předmětuIng. Jan Matoušek, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Jan Matoušek, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný typu A
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2019/2020Rok zrušení
Určeno pro fakultyFSUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
MAT61 Ing. Jan Matoušek, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 12+5

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Absolvent musí zvládnout projekční návrh nebo návrh rekonstrukce zařízení pro ochranu ovzduší, řízení výroby a montáže takového zařízení i organizaci a kontrolu provozu tohoto zařízení.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Experimentální práce v laboratoři

Anotace

Předmět se zabývá ochranou ovzduší před znečišťováním průmyslovými tuhými a plynnými emisemi s důrazem na enrgetiku, emisemi z dopravy a problematikou ovzduší při práci v podzemí. Posluchači jsou seznámeni se vznikem emisí, způsobem jejich měření a technickými způsoby jejich minimalizace.

Povinná literatura:

VEJVODA, J, MACHAČ, P., BURYAN, P. Technologie ochrany ovzduší a čištění odpadních plynů. Praha: VŠCHT Praha, 2003. ISBN 80-7080-517-X. NOVÝ, R. a kol. Technika prostředí. Praha: ČVUT, 2006. ISBN 80-01-03492-5. SCHNELLE K. B. Jr., BROWN C. A. Air pollution control technology handbook. Boca Raton: CRC Press, 2002.

Doporučená literatura:

PALATÝ, J., a kol. Základy ochrany prostředí. Praha, Ediční střed. VŠCHT, 1993; HIRŠ, J., GEBAUER, G. Vzduchotechnika v příkladech. Brno: Akademické nakladatelství CERM s.r.o., 2006. ISBN 80 – 7204 – 486 – 9. LICHÝ, M. Snižování prašnosti v hlubinných dolech. Skripta VŠB-TU Ostrava, Ostrava, 1997. ISBN 80-7078-342-7.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Zápočtová písemka, ústní zkouška.

E-learning

Další požadavky na studenta

Nejsou žádné další požadavky na studenta.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Legislativa 2. Ovzduší,znečišťování, proudění v atmosféře, rozptyl znečišťujících látek 3. Potrubní rozvody a ventilátory 4. Odlučování TČ, obecné vlastnosti, základní odlučovací principy, doprovodné principy a jejich kombinace 5. Suché mechanické odlučovače 6. Mokré mechanické odlučovače 7. Elektrické odlučovače 8. Filtry 9. Snižování oxidů síry 10. Snižování oxidů dusíku 11. Ostatní průmyslové exhalace a jejich způsob likvidace. 12. Biologické metody 13. Exhalace v dopravě 14. Snižování emisí při spalování odpadů

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2019/2020 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 45  25
        Zkouška Zkouška 55  25 3
Rozsah povinné účasti: min. 80 % účast ve cvičeních

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (N0713A070002) Energetické stroje a zařízení PEN K čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu A stu. plán
2024/2025 (N0713A070002) Energetické stroje a zařízení AET K čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2024/2025 (N0713A070002) Energetické stroje a zařízení PGT K čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2024/2025 (N0713A070002) Energetické stroje a zařízení PEN P čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu A stu. plán
2024/2025 (N0713A070002) Energetické stroje a zařízení AET P čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2024/2025 (N0713A070002) Energetické stroje a zařízení PGT P čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2023/2024 (N0713A070002) Energetické stroje a zařízení PEN P čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu A stu. plán
2023/2024 (N0713A070002) Energetické stroje a zařízení AET P čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2023/2024 (N0713A070002) Energetické stroje a zařízení PGT P čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2023/2024 (N0713A070002) Energetické stroje a zařízení PEN K čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu A stu. plán
2023/2024 (N0713A070002) Energetické stroje a zařízení AET K čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2023/2024 (N0713A070002) Energetické stroje a zařízení PGT K čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (N0713A070002) Energetické stroje a zařízení PEN K čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu A stu. plán
2022/2023 (N0713A070002) Energetické stroje a zařízení AET K čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (N0713A070002) Energetické stroje a zařízení PGT K čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (N0713A070002) Energetické stroje a zařízení PEN P čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu A stu. plán
2022/2023 (N0713A070002) Energetické stroje a zařízení AET P čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (N0713A070002) Energetické stroje a zařízení PGT P čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2021/2022 (N0713A070002) Energetické stroje a zařízení PEN P čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu A stu. plán
2021/2022 (N0713A070002) Energetické stroje a zařízení AET P čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2021/2022 (N0713A070002) Energetické stroje a zařízení PGT P čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2021/2022 (N0713A070002) Energetické stroje a zařízení PEN K čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu A stu. plán
2021/2022 (N0713A070002) Energetické stroje a zařízení AET K čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2021/2022 (N0713A070002) Energetické stroje a zařízení PGT K čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2020/2021 (N0713A070002) Energetické stroje a zařízení PEN K čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu A stu. plán
2020/2021 (N0713A070002) Energetické stroje a zařízení AET K čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2020/2021 (N0713A070002) Energetické stroje a zařízení PGT K čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2020/2021 (N0713A070002) Energetické stroje a zařízení PEN P čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu A stu. plán
2020/2021 (N0713A070002) Energetické stroje a zařízení AET P čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2020/2021 (N0713A070002) Energetické stroje a zařízení PGT P čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2019/2020 (N0713A070002) Energetické stroje a zařízení PEN P čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu A stu. plán
2019/2020 (N0713A070002) Energetické stroje a zařízení AET P čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2019/2020 (N0713A070002) Energetické stroje a zařízení PGT P čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2019/2020 (N0713A070002) Energetické stroje a zařízení PEN K čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu A stu. plán
2019/2020 (N0713A070002) Energetické stroje a zařízení AET K čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2019/2020 (N0713A070002) Energetické stroje a zařízení PGT K čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2021/2022 zimní
2020/2021 zimní