361-0510/01 – Turbíny (TT)

Garantující katedraKatedra energetikyKredity6
Garant předmětudoc. Ing. Kamil Kolarčík, CSc.Garant verze předmětudoc. Ing. Kamil Kolarčík, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2004/2005Rok zrušení2010/2011
Určeno pro fakultyFSUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
KOL10 doc. Ing. Kamil Kolarčík, CSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 3+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 16+4

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Orientovat se v oblastech pracovního nasazení jednotlivých typů tepelných turbín. Popsat procesy, které charakterizují transformaci energie v jednotlivých tepelných turbínách. Popsat základní energetická a ekonomická kriteria hodnocení tepelných turbín. Diskuse nad ekonomickými a environmentálními následky procesů transformace energie v turbínách. Návrh řešení komplexu řízení energetických procesů ve strojovnách tepelných centrál.

Vyučovací metody

Přednášky
Semináře
Individuální konzultace
Cvičení (v učebně)
Experimentální práce v laboratoři

Anotace

Předmět patří do skupiny oborových předmětů, který velmi úzce navazuje na předměty termomechanika, fyzika a hydromechanika. Studenti si osvojí své základní znalosti o vědomosti z oblasti transformací energie v turbínách. Tvůrčí myšlení je dále komplexně rozvíjeno při teoretických výpočtech jednotlivých součástí těchto energetických strojů. Nedílnou součástí výuky jsou praktická měření energetických vlastností na měřících laboratorních tratích. Cílem předmětu je formování odborného profilu absolventa, který bude pracovat jako projektant resp. jako provozovatel těchto energetických zařízení se znalostí jak technických tak i ekonomických kategorií a minimálním narušení životního prostředí.

Povinná literatura:

KADRNOŽKA, J.: Lopatkové stroje. Akademické nakladatelství CERM, s. r. o. Brno, 2003. ISBN 80-7204-297-1. KADRNOŽKA, J.: Tepelné turbíny a turbokompresory. Nakladatelství CERM, s. r. o, Brno,2004. ISBN 80-7204-346-3.

Doporučená literatura:

ŠČEGLAJEV, V.: Parní turbíny. Praha, SNTL, 1983. BEČVÁŘ, J.: Tepelné turbíny. Praha, SNTL, 1968. JERIE, J.: Spalovací turbíny. ČVUT Praha, 1973.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

• Úvod, opakování termomechaniky a hydromechaniky, energie, zdroje, energetika, dělení energetikých strojů a jejich použití. • Spalovací zařízení a parní generátory, paliva a spalování, tepelná bilance generátorů, ztráty a účinnosti, kotle na odpadní teplo, ... • Výměníky tepla • Objemové kompresory - pístové, schema, popis činnosti, rozdělení, typy, hlavní parametry, teoretické základy přeměny energií v ideálním kompresoru, energetické bilance, ztráty, účinnosti skutečného kompresoru. • Objemové kompresory - šroubové, kompresory rotační,schema, popis činnosti.. Měření výkonnosti a energetických charakteristik. Regulace.Vývěvy, degazační stanice. • Proudové kompresory, schema, popis činnosti, hlavní parametry, teoretické základy přeměny energií v ideálním kompresoru. Proudění plynů a par dýzami, reheat factor, výpočet hlavních rozměrů dýz, kritické hodnoty, vliv protitlaku. • Dynamické kompresory - radiální kompresory, popis, transformace energií, Eulerova rovnice, tvary lopatek rotoru a jejich vliv na stavbu strojů, účinnosti, pompáž, i-s diagram, energetické charakteristiky. • Dynamické kompresory - axiální kompresory, transformace energie, Eulerova rovnice, energetické charakteristiky, trojúhelníky rychlostí, ztráty, účinnosti transformace energií v i-s diagramu. • Dynamické kompresory - ventilátory, axiální s řazením stupně R+S, VS+R, protiběžné rotory, radiální, diagonální Schichtův a Eckův. • Praktický provoz kompresorových stanic, měření, vlhkost vzduchu, měrné spotřeby energií, údržba, diagnostika, ... • Čerpadla,teorie,transformace energií, geodetické výšky, celková dopravní výška, manometr. výška, mezná sací výška. • Provozní měření, energetické charakteristiky. Paralelní a seriová spolupráce dynamických strojů, pracovní bod, ... • Rankin - Clausiův parní oběh, i-s a T-s diagram, účinnosti přímé a porovnávací zlepšování účinností, tepelné elektrárny kondenzační a protitlaké, ... • Parní turbíny - axiální, elementární stupeň, Eulerova turbínová rovnice, princip činností, transformace energií, druhy stupňů - rovnotlaký, přetlakový, rychlostní a jejich použití • Parní turbíny - radiální, princip činností, transformace energií, regulace, druhy a použití, příslušenství, kondenzace, vývěvy, chladící věže. • Spalovací turbíny, tepelné oběhy, princip, části zařízení, použití, účinnosti, ... Paroplynové cykly.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr, platnost do: 2010/2011 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (145) 51
        Zkouška Zkouška 100  0
        Zápočet Zápočet 45  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2010/2011 (N2301) Strojní inženýrství (2302T006) Energetické stroje a zařízení P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2010/2011 (N2301) Strojní inženýrství (2302T006) Energetické stroje a zařízení K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2009/2010 (N2301) Strojní inženýrství (2302T006) Energetické stroje a zařízení P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2009/2010 (N2301) Strojní inženýrství (2302T006) Energetické stroje a zařízení K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2008/2009 (N2301) Strojní inženýrství (2302T006) Energetické stroje a zařízení P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2008/2009 (N2301) Strojní inženýrství (2302T006) Energetické stroje a zařízení K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2007/2008 (N2301) Strojní inženýrství (2302T006) Energetické stroje a zařízení P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2007/2008 (N2301) Strojní inženýrství (2302T006) Energetické stroje a zařízení K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2006/2007 (N2301) Strojní inženýrství (2302T006) Energetické stroje a zařízení P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2006/2007 (N2301) Strojní inženýrství (2302T006) Energetické stroje a zařízení K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2005/2006 (N2301) Strojní inženýrství (2302T006) Energetické stroje a zařízení P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2005/2006 (N2301) Strojní inženýrství (2302T006) Energetické stroje a zařízení K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2004/2005 (N2301) Strojní inženýrství (2302T006) Energetické stroje a zařízení P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2004/2005 (N2301) Strojní inženýrství (2302T006) Energetické stroje a zařízení K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku