361-0511/01 – Energetické centrály (EC)

Garantující katedraKatedra energetikyKredity6
Garant předmětuprof. Ing. Pavel Kolat, DrSc.Garant verze předmětuprof. Ing. Pavel Kolat, DrSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení1999/2000Rok zrušení2009/2010
Určeno pro fakultyFSUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
KOL40 prof. Ing. Pavel Kolat, DrSc.
STA19 Ing. Michal Stáňa, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 3+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 16+4

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

V předmětu jsou probírány základy obecné energetiky a chémata jaderných a tepelných elektráren spalujících klasická paliva. Pozornost je věnována provozním otázkám, teplárenství a zásobování teplem. V daší části jsou probírány moderní energetické technologie, paroplynové cykly, čísté uhelné technologie včetně zplyňování uhlí. Jsou probírány celkové koncepce výrobních bloků zvláštní a perspektivní typy elektráren.

Vyučovací metody

Přednášky
Semináře
Individuální konzultace
Projekt

Anotace

V předmětu jsou probírány základy obecné energetiky a chémata jaderných a tepelných elektráren spalujících klasická paliva. Pozornost je věnována provozním otázkám, teplárenství a zásobování teplem. V daší části jsou probírány moderní energetické technologie, paroplynové cykly, čísté uhelné technologie včetně zplyňování uhlí. Jsou probírány celkové koncepce výrobních bloků zvláštní a perspektivní typy elektráren.

Povinná literatura:

1. P.Kolat : Energetické centrály. VŠB Ostrava. 1995. ISBN 80-7078-272- 2.68 s. 2. J.Kadrnožka.: Tepelné elektrárny a teplárny. SNTL Praha. 1985. 610 s. 3. J.Krbek: Strojní zařízení tepelných centrál. VUT Brno. 1999. ISBN 80- 214-1344-4. 216 s. 4. J.Krbek: Zásobování teplem a kogenerace. VUT Brno. 1999. ISBN 80-214- 1347-6 5. J.Krbek: Malé kogenerační jednotky v komunální a průmyslové energetice. AVČR Praha. 1999. ISBN 80-85895-23-4. 115 s. 6. E.Štroffek, P.Kolat: Čerpací a vzduchotechnické zařízení. ALFA Bratislava. 1992. ISBN 80-05-00704-3. 320 s. 7. P.Horbaj: Ekologické aspekty spalovania. TU Košice. 1999. ISBN 80-7099- 405-3. 71 s. 8. http://www.fs.vsb.cz/KE

Doporučená literatura:

www.vsb.cz/KE/vyuka - power centrals

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Základy obecné energetiky. Zdroje a zásoby energie, bilance výroby a spotřeby elektrické energie, diagramy zatížení, základní typy energetických centrál.Zvýšení účinnosti energetických a parních oběhů. Regenerace, přihřívání, optimalizace parametrů oběhů.Metodika výpočtu tepelného schématu. Kondenzační s regenerací, přihříváním, teplárenský oběh. Detailní výpočet konstrukčních prvků tepelného schématu, numerická řešení. Paroplynové centrály. Termodynamika paroplynových oběhů, typy paroplynových elektráren a tepláren, rekonstrukce a modernizace stávajících elektráren.Energetické centrály pro ekologické využití uhlí. Integrace zplyňování uhlí s paroplynovým cyklem, zplyňování s palivovými články, tlakové fluidní ohniště s paroplynovým oběhem.Jaderné elektrárny a teplárny. Základní typy jaderných elektráren a tepláren, technologická zařízení, projektování, modernizace a perspektivy.Regulace, automatizace, řízení provozu a najíždění energetických centrál.Zvláštní typy energetických . centrál. S akumulací energie, s netradičními zdroji energie, magnetohydrodynamické, se spalovacími motory, s využitím termojaderné energie.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (145) 51
        Zkouška Zkouška 100  0
        Zápočet Zápočet 45  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2005/2006 (N2301) Strojní inženýrství (2302T006) Energetické stroje a zařízení P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2005/2006 (N2301) Strojní inženýrství (2302T006) Energetické stroje a zařízení K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2004/2005 (N2301) Strojní inženýrství (2302T006) Energetické stroje a zařízení P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2004/2005 (N2301) Strojní inženýrství (2302T006) Energetické stroje a zařízení K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku