361-0511/02 – Power Centrals (EC)

Gurantor departmentDepartment of Power EngineeringCredits5
Subject guarantorprof. Ing. Pavel Kolat, DrSc.Subject version guarantorprof. Ing. Pavel Kolat, DrSc.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year2Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction2004/2005Year of cancellation2010/2011
Intended for the facultiesFSIntended for study typesFollow-up Master
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
KOL40 prof. Ing. Pavel Kolat, DrSc.
STA19 Ing. Michal Stáňa, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 3+2
Part-time Credit and Examination 16+4

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Thermodynamics of the heat cycles, energy balances. Power plants: principles, economy and management, heat cycles with condensing turbine, regeneration, superheating. Nuclear power systems. Gas turbine technology. Combined cycle systems-natural gas, oil. Fluidisation firing. Combined heat and power option, cogeneration using steam extraction. Clean Coal technology adoptions: pressurised fluidised bed boilers, integrated gasification combined cycle, subsystems selection for advanced low emission, new method for high power/boiler systems, Coal gasification, liquefaction.

Teaching methods

Lectures
Seminars
Individual consultations
Project work

Summary

Thermodynamics of the heat cycles, energy balances. Power plants: principles, economy and management, heat cycles with condensing turbine, regeneration, superheating. Nuclear power systems. Gas turbine technology. Combined cycle systems-natural gas, oil. Fluidisation firing. Combined heat and power option, cogeneration using steam extraction. Clean Coal technology adoptions: pressurised fluidised bed boilers, integrated gasification combined cycle, subsystems selection for advanced low emission, new method for high power/boiler systems, Coal gasification, liquefaction.

Compulsory literature:

1. P.Kolat : Power centrals. VŠB Ostrava. 1995. ISBN 80-7078-272-2.68 s. 2. Power Plant Engineering (Hardcover) ~ Larry Drbal (Editor), Kayla Westra (Editor), Pat Boston (Editor) " Amazon.com.ISBN-10: 0412064014 ISBN-13: 978-0412064012 ,Springer; 1 edition (December 31, 1995),768 pages . 3. British Electricity International (1991). Modern Power Station Practice: incorporating modern power system practice (3rd Edition (12 volume set) ed.). Pergamon. ISBN 0-08-040510-X. 4. Thomas C. Elliott, Kao Chen, Robert Swanekamp (coauthors) (1997). Standard Handbook of Powerplant Engineering (2nd edition ed.). McGraw-Hill Professional. ISBN 0-07-019435-1. 5. http://www.fs.vsb.cz/KE 6. P. Kolat: Power Centrals.Clean Coal Technologies. VŠB-TU Ostrava 2011. Textbook translated by Language Dpt.105 pp.

Recommended literature:

www.vsb.cz/KE/vyuka - power centrals

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Základy obecné energetiky. Zdroje a zásoby energie, bilance výroby a spotřeby elektrické energie, diagramy zatížení, základní typy energetických centrál.Zvýšení účinnosti energetických a parních oběhů. Regenerace, přihřívání, optimalizace parametrů oběhů.Metodika výpočtu tepelného schématu. Kondenzační s regenerací, přihříváním, teplárenský oběh. Detailní výpočet konstrukčních prvků tepelného schématu, numerická řešení. Paroplynové centrály. Termodynamika paroplynových oběhů, typy paroplynových elektráren a tepláren, rekonstrukce a modernizace stávajících elektráren.Energetické centrály pro ekologické využití uhlí. Integrace zplyňování uhlí s paroplynovým cyklem, zplyňování s palivovými články, tlakové fluidní ohniště s paroplynovým oběhem.Jaderné elektrárny a teplárny. Základní typy jaderných elektráren a tepláren, technologická zařízení, projektování, modernizace a perspektivy.Regulace, automatizace, řízení provozu a najíždění energetických centrál.Zvláštní typy energetických . centrál. S akumulací energie, s netradičními zdroji energie, magnetohydrodynamické, se spalovacími motory, s využitím termojaderné energie.

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (145) 51
        Examination Examination 100  0
        Exercises evaluation Credit 45  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2010/2011 (N2301) Mechanical Engineering (2302T006) Energy Engineering P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2010/2011 (N2301) Mechanical Engineering (2302T006) Energy Engineering K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2009/2010 (N2301) Mechanical Engineering (2302T006) Energy Engineering P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2009/2010 (N2301) Mechanical Engineering (2302T006) Energy Engineering K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2008/2009 (N2301) Mechanical Engineering (2302T006) Energy Engineering P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2008/2009 (N2301) Mechanical Engineering (2302T006) Energy Engineering K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2007/2008 (N2301) Mechanical Engineering (2302T006) Energy Engineering P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2007/2008 (N2301) Mechanical Engineering (2302T006) Energy Engineering K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2006/2007 (N2301) Mechanical Engineering (2302T006) Energy Engineering P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2006/2007 (N2301) Mechanical Engineering (2302T006) Energy Engineering K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner