361-0511/03 – Energetické centrály (EC)

Garantující katedraKatedra energetikyKredity4
Garant předmětuprof. Ing. Pavel Kolat, DrSc.Garant verze předmětuprof. Ing. Pavel Kolat, DrSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduální
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2010/2011Rok zrušení
Určeno pro fakultyFSUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
KOL40 prof. Ing. Pavel Kolat, DrSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Klasifikovaný zápočet 3+1
kombinovaná Klasifikovaný zápočet 10+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

V předmětu jsou probírány základy obecné energetiky a chémata jaderných a tepelných elektráren spalujících klasická paliva. Pozornost je věnována provozním otázkám, teplárenství a zásobování teplem. V daší části jsou probírány moderní energetické technologie, paroplynové cykly, čísté uhelné technologie včetně zplyňování uhlí. Jsou probírány celkové koncepce výrobních bloků zvláštní a perspektivní typy elektráren.

Vyučovací metody

Přednášky
Semináře
Individuální konzultace
Projekt

Anotace

V předmětu jsou probírány základy obecné energetiky a chémata jaderných a tepelných elektráren spalujících klasická paliva. Pozornost je věnována provozním otázkám, teplárenství a zásobování teplem. V daší části jsou probírány moderní energetické technologie, paroplynové cykly, čísté uhelné technologie včetně zplyňování uhlí. Jsou probírány celkové koncepce výrobních bloků zvláštní a perspektivní typy elektráren.

Povinná literatura:

1. P.Kolat : Energetické centrály. VŠB Ostrava. 1995. ISBN 80-7078-272- 2.68 s. 2. J.Kadrnožka.: Tepelné elektrárny a teplárny. SNTL Praha. 1985. 610 s. 3. J.Krbek: Strojní zařízení tepelných centrál. VUT Brno. 1999. ISBN 80- 214-1344-4. 216 s. 4. J.Krbek: Zásobování teplem a kogenerace. VUT Brno. 1999. ISBN 80-214- 1347-6 5. J.Krbek: Malé kogenerační jednotky v komunální a průmyslové energetice. AVČR Praha. 1999. ISBN 80-85895-23-4. 115 s. 6. E.Štroffek, P.Kolat: Čerpací a vzduchotechnické zařízení. ALFA Bratislava. 1992. ISBN 80-05-00704-3. 320 s. 7. P.Horbaj: Ekologické aspekty spalovania. TU Košice. 1999. ISBN 80-7099- 405-3. 71 s. 8. http://www.fs.vsb.cz/KE

Doporučená literatura:

www.vsb.cz/KE/vyuka - power centrals

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Další požadavky na studenta nejsou definovány

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Základy obecné energetiky. Zdroje a zásoby energie, bilance výroby a spotřeby elektrické energie, diagramy zatížení, základní typy energetických centrál.Zvýšení účinnosti energetických a parních oběhů. Regenerace, přihřívání, optimalizace parametrů oběhů.Metodika výpočtu tepelného schématu. Kondenzační s regenerací, přihříváním, teplárenský oběh. Detailní výpočet konstrukčních prvků tepelného schématu, numerická řešení. Paroplynové centrály. Termodynamika paroplynových oběhů, typy paroplynových elektráren a tepláren, rekonstrukce a modernizace stávajících elektráren.Energetické centrály pro ekologické využití uhlí. Integrace zplyňování uhlí s paroplynovým cyklem, zplyňování s palivovými články, tlakové fluidní ohniště s paroplynovým oběhem.Jaderné elektrárny a teplárny. Základní typy jaderných elektráren a tepláren, technologická zařízení, projektování, modernizace a perspektivy.Regulace, automatizace, řízení provozu a najíždění energetických centrál.Zvláštní typy energetických . centrál. S akumulací energie, s netradičními zdroji energie, magnetohydrodynamické, se spalovacími motory, s využitím termojaderné energie.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2011/2012 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Klasifikovaný zápočet Klasifikovaný zápočet 100  51
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii
Kombinovaná forma (platnost od: 2011/2012 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Klasifikovaný zápočet Klasifikovaný zápočet 100  51
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2012/2013 (N2301) Strojní inženýrství (2302T006) Energetické stroje a zařízení P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2012/2013 (N2301) Strojní inženýrství (2302T006) Energetické stroje a zařízení K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2011/2012 (N2301) Strojní inženýrství (2302T006) Energetické stroje a zařízení P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2011/2012 (N2301) Strojní inženýrství (2302T006) Energetické stroje a zařízení K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku
ECTS - MechEng - Master Studies 2021/2022 prezenční angličtina povinně volitelný 301 - Studijní oddělení a International Office stu. blok
ECTS - MechEng - Master Studies 2020/2021 prezenční angličtina povinně volitelný 301 - Studijní oddělení a International Office stu. blok
ECTS - MechEng - Master Studies 2019/2020 prezenční angličtina povinně volitelný 301 - Studijní oddělení a International Office stu. blok
ECTS - MechEng - Master Studies 2018/2019 prezenční angličtina povinně volitelný 301 - Studijní oddělení a International Office stu. blok
ECTS - MechEng - Master Studies 2017/2018 prezenční angličtina povinně volitelný 301 - Studijní oddělení a International Office stu. blok
ECTS - MechEng - Master Studies 2016/2017 prezenční angličtina povinně volitelný 301 - Studijní oddělení a International Office stu. blok
ECTS - MechEng - Master Studies 2015/2016 prezenční angličtina povinně volitelný 301 - Studijní oddělení a International Office stu. blok
ECTS - MechEng 2014/2015 prezenční čeština povinně volitelný 301 - Studijní oddělení a International Office stu. blok
ECTS - MechEng 2013/2014 prezenční čeština povinně volitelný 301 - Studijní oddělení a International Office stu. blok
ECTS - MechEng 2012/2013 prezenční čeština povinně volitelný 301 - Studijní oddělení a International Office stu. blok