361-0512/01 – Konstrukční cvičení II (KCII)

Garantující katedraKatedra energetikyKredity5
Garant předmětudoc. Dr. Ing. Bohumír ČechGarant verze předmětudoc. Dr. Ing. Bohumír Čech
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení1999/2000Rok zrušení2009/2010
Určeno pro fakultyFSUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
C1E05 doc. Dr. Ing. Bohumír Čech
VIL61 doc. Ing. Ladislav Vilimec
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Klasifikovaný zápočet 0+5
kombinovaná Klasifikovaný zápočet 0+10

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

V Konstrukčním cvičení II navazuje posluchač na poznatky získané v konstrukčním cvičení I. V konstrukčním cvičení si prohlubuje znalosti v oblasti konstruování a projektování menších enrgetických zařízení, případně částí vybraného energetického celku. Prohlubuje si znalosti z oblasti technického kreslení.

Vyučovací metody

Cvičení (v učebně)
Projekt

Anotace

Jednotliví členové katedry energetiky vypisují před zahájením semestru témata konstrukčního cvičení. Témata jsou zveřejněna na vývěsce katedry případně v elektronické formě přístupné pro studenty. Posluchač si na začátku semestru vybere jedno z navržených témat. Zadání obsahuje návrh energetického zařízení ve kterém si student procvičí získáné teoretické znalosti z předchozí výuky. Výsledkem zpracovaným studentem je technická zpráva obsahující příslušní tepelné a pevnostní výpočty s výkresem zadaného zařízení v tištěné formě.

Povinná literatura:

Je zadávána školitelem individuálně podle požadavků zadání.

Doporučená literatura:

Je zadávána školitelem individuálně podle požadavků zadání.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Výuka probíhá v učebně, případně v počítačové učebně. V úvodních hodinách zpracovává posluchač výpočtovou část zadání, konzultuje problematiku. Zajišťuje podklady z knihovny a internetu. Vypracovává náčrty a schemata zařízení, které konzultuje. V další části výuky zpracovává konstrukční výkresy zařízení. Témata zadání jsou zpravidla: - Návrh technologického zařízení obsahující tepelně energetické stroje a zařízení. - Návrh částí kotlů, spalovacích zařízení a související technologie. - Dílčí technologické části tepláren, elektráren a jadených elektráren. - Části zařízení pro spalování odpadů a kombinované spalování rúzných typů paliv. Zvolené téma již může souviset s následným tématem diplomovíé práce.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Klasifikovaný zápočet Klasifikovaný zápočet 100 (100) 0
        Úloha Jiný typ úlohy 100  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2005/2006 (N2301) Strojní inženýrství (2302T006) Energetické stroje a zařízení P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2005/2006 (N2301) Strojní inženýrství (2302T006) Energetické stroje a zařízení K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2004/2005 (N2301) Strojní inženýrství (2302T006) Energetické stroje a zařízení P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2004/2005 (N2301) Strojní inženýrství (2302T006) Energetické stroje a zařízení K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku