361-0512/02 – Konstrukční cvičení II (KCII)

Garantující katedraKatedra energetikyKredity4
Garant předmětudoc. Dr. Ing. Bohumír ČechGarant verze předmětudoc. Dr. Ing. Bohumír Čech
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2004/2005Rok zrušení2014/2015
Určeno pro fakultyFSUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
C1E05 doc. Dr. Ing. Bohumír Čech
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Klasifikovaný zápočet 0+5
kombinovaná Klasifikovaný zápočet 0+10

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

V Konstrukčním cvičení II navazuje posluchač na poznatky získané v konstrukčním cvičení I. V konstrukčním cvičení si prohlubuje znalosti v oblasti konstruování a projektování menších enrgetických zařízení, případně částí vybraného energetického celku. Prohlubuje si znalosti z oblasti technického kreslení.

Vyučovací metody

Cvičení (v učebně)
Projekt

Anotace

Jednotliví členové katedry energetiky vypisují před zahájením semestru témata konstrukčního cvičení. Témata jsou zveřejněna na vývěsce katedry případně v elektronické formě přístupné pro studenty. Posluchač si na začátku semestru vybere jedno z navržených témat. Zadání obsahuje návrh energetického zařízení ve kterém si student procvičí získáné teoretické znalosti z předchozí výuky. Výsledkem zpracovaným studentem je technická zpráva obsahující příslušní tepelné a pevnostní výpočty s výkresem zadaného zařízení v tištěné formě.

Povinná literatura:

Je zadávána školitelem individuálně podle požadavků zadání.

Doporučená literatura:

Je zadávána školitelem individuálně podle požadavků zadání.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Další požadavky na studenta nejsou.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Výuka probíhá v učebně, případně v počítačové učebně. V úvodních hodinách zpracovává posluchač výpočtovou část zadání, konzultuje zadanou problematiku se zadavatelem konstrukčního cvičení, případně s vyučujícím KCII. Podklady z odborné literatury, knihovny a internetu si zajišťuje posluchč ve spolupráci se zadavatelem práce.Vypracovává náčrty a schemata zařízení, které konzultuje. V další části výuky zpracovává konstrukční výkresy zařízení. Témata zadání jsou zpravidla: - Návrh technologického zařízení obsahující tepelně energetické stroje a zařízení. - Návrh částí kotlů, spalovacích zařízení a související technologie. - Dílčí technologické části tepláren, elektráren a jadených elektráren. - Části zařízení pro spalování odpadů a kombinované spalování rúzných typů paliv. Zvolené téma již může souviset s následným tématem diplomové práce.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr, platnost do: 2014/2015 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Klasifikovaný zápočet Klasifikovaný zápočet 100 (100) 0
        Projekt Projekt 100  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2013/2014 (N2301) Strojní inženýrství (2302T006) Energetické stroje a zařízení P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2013/2014 (N2301) Strojní inženýrství (2302T006) Energetické stroje a zařízení K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2012/2013 (N2301) Strojní inženýrství (2302T006) Energetické stroje a zařízení P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2012/2013 (N2301) Strojní inženýrství (2302T006) Energetické stroje a zařízení K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2011/2012 (N2301) Strojní inženýrství (2302T006) Energetické stroje a zařízení P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2011/2012 (N2301) Strojní inženýrství (2302T006) Energetické stroje a zařízení K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2010/2011 (N2301) Strojní inženýrství (2302T006) Energetické stroje a zařízení P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2010/2011 (N2301) Strojní inženýrství (2302T006) Energetické stroje a zařízení K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2009/2010 (N2301) Strojní inženýrství (2302T006) Energetické stroje a zařízení P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2009/2010 (N2301) Strojní inženýrství (2302T006) Energetické stroje a zařízení K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2008/2009 (N2301) Strojní inženýrství (2302T006) Energetické stroje a zařízení P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2008/2009 (N2301) Strojní inženýrství (2302T006) Energetické stroje a zařízení K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2007/2008 (N2301) Strojní inženýrství (2302T006) Energetické stroje a zařízení P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2007/2008 (N2301) Strojní inženýrství (2302T006) Energetické stroje a zařízení K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2006/2007 (N2301) Strojní inženýrství (2302T006) Energetické stroje a zařízení P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2006/2007 (N2301) Strojní inženýrství (2302T006) Energetické stroje a zařízení K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku