361-0513/04 – Exkurze (exk)

Garantující katedraKatedra energetikyKredity1
Garant předmětudoc. Ing. Zdeněk Kadlec, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Zdeněk Kadlec, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2019/2020Rok zrušení
Určeno pro fakultyFSUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
KAD15 doc. Ing. Zdeněk Kadlec, Ph.D.
PAV641 Ing. Petr Pavlík, Ph.D.
SZE75 doc. Ing. Zbyszek Szeliga, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet 0+10
kombinovaná Zápočet 0+4

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Návštěva vybraných podniků se zaměřením na energetiku a životní prostředí podle finančních možností katedry.

Vyučovací metody

Terénní práce

Anotace

Návštěva vybraných podniků, provozů či komunálních objektů se zaměřením na energetiku a životní prostředí.

Povinná literatura:

Povinná literatura není specifikována.

Doporučená literatura:

Doporučenými prameny jsou prezentace, katalogové listý, firemní podklady společností, které jsou navštíveny.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Účast na exkurzi

E-learning

Další požadavky na studenta

Další požadavky na studenta nejsou.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Pro prezenční studium: Návštěva vhodných průmyslových podniků, nejčastěji se jedná o tyto firmy: - teplárny, elektrárny, - jaderné elektrárny, - spalovny komunálního odpadu, - přečerpávací a vodní elektrárny, - čističky odpodních vod, - výzkumné ústavy a pracoviště jiných vysokých škol. V neposlední řadě bývá součástí exkurzí rozhovor s pracovníky personálního oddělení, kde mohou studenti čerpat informace o možnostech zaměstnání a posoudit možnosti svého uplatnění v praxi. Pro kombinované studium (je-li v rámci studijního programu nabízeno): Návštěva energetických technologií v rámci areálu VŠB-TUO: - výměníkové stanice, - strojovny vzduchotechniky, - systému tepelných čerpadel, - systému akumulace chladu, - záložního zdroje elektrické energie s dieslovým motorem - fotovoltaické elektrárny, - zkušebny spalovacích zařízení aj.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2019/2020 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet Zápočet   3
Rozsah povinné účasti: Účast na exkurzi po měřících standech katedry. V případě omluvené neúčasti odbornou zprávu v určeném rozsahu.

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (N0713A070002) Energetické stroje a zařízení K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2024/2025 (N0713A070002) Energetické stroje a zařízení P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2023/2024 (N0713A070002) Energetické stroje a zařízení P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2023/2024 (N0713A070002) Energetické stroje a zařízení K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2022/2023 (N0713A070002) Energetické stroje a zařízení K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2022/2023 (N0713A070002) Energetické stroje a zařízení P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2021/2022 (N0713A070002) Energetické stroje a zařízení P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2021/2022 (N0713A070002) Energetické stroje a zařízení K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2020/2021 (N0713A070002) Energetické stroje a zařízení K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2020/2021 (N0713A070002) Energetické stroje a zařízení P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2019/2020 (N0713A070002) Energetické stroje a zařízení P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2019/2020 (N0713A070002) Energetické stroje a zařízení K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2023/2024 zimní
2022/2023 zimní
2021/2022 zimní