361-0514/02 – Teplárenství a rozvody energie (TRE)

Garantující katedraKatedra energetikyKredity4
Garant předmětudoc. Ing. Stanislav Honus, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Jiří Míka, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník1Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2010/2011Rok zrušení2012/2013
Určeno pro fakultyFSUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
MIK08 doc. Ing. Jiří Míka, CSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Klasifikovaný zápočet 2+2
kombinovaná Klasifikovaný zápočet 14+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

V předmětu se studenti seznámí s teorií, zařízeními a provozem systému centrálního a decentralizovaného zásobování teplem a chladem. Součástí předmětu je i potrubní rozvod energií a jejich akumulace, zejména doprava a akoumulace topných plynů.

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace
Cvičení (v učebně)
Ostatní aktivity

Anotace

Náplní předmětu je seznámení s teorií, zařízeními a provozem systému centrálního a decentralizovaného zásobování teplem a chladem. Součástí předmětu je i potrubní rozvod energií a jejich akumulace, zejména doprava a akumulace topných plynů.

Povinná literatura:

HRADIL, František. Potrubní sítě. Ostrava: Vysoká škola báňská, 1993. ISBN 80-7078-206-4. KYSELA, Ladislav. Teplárenství. VŠB – TU Ostrava, 2011. KYSELA, Ladislav. Plynárenské rozvody a spotřebiče. VŠB – TU Ostrava, 2004. KOLEKTIV. Jednotná profesní příprava obsluh plynových zařízení. VÚHŽ, Hutnický institut, 1983. MIKULA, Julius. Potrubí a armatury. 2. vyd. Praha: SNTL - Nakladatelství technické literatury, 1974.

Doporučená literatura:

DVORSKÝ, Emil, HEJTMÁNKOVÁ, Pavla. Kombinovaná výroba elektrické a tepelné energie [CD-ROM]. Praha: BEN - technická literatura, 2005. ISBN 978-80-7300-312-8. KRBEK, Jaroslav, POLESNÝ, Bohumil. Malé kogenerační jednotky v komunální a průmyslové energetice. Brno: PC-DIR Real, 1999. ISBN 80-85895-23-4.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Další požadavky na studenta nejsou.

Prerekvizity

Kód předmětuZkratkaNázevPovinnost
361-0301 Termo Termomechanika Doporučená

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Místo teplárenství v ČR. Charakteristika soustav centrálního zásobování teplem (SCZT). Určení potřeby tepla. Časový průběh potřeby tepla. Volba zdrojů, systému a koncepce. 2. Zdroje SCZT. Výtopny, teplárny, kogenerační jednotky,ostatní a obnovitelné zdroje. Schémata, účinnosti, instalované výkony, volba počtu jednotek. Provedení SCZT. Skladba soustav, přehled. Připojení rozvodu ke zdroji tepla. Primární předávací stanice parní a horkovodní. 5. Výtopny. Druhy a výkony. Typy kotlů. Konstrukční řešení. KVET. Teplárny s parními turbinami. Kogenerační jednotky se spalovacími motory a spalovacími turbinami. Druhy a výkony, účinnosti. Počet jednotek, instalovaný výkon. 6. Tepelné a plynové sítě. Druhy sítí. Výpočet průměru potrubí. Normalizace, DN a PN. Výpočet tlakových a tepelných ztrát v rozvodech. 9. Hydraulické poměry v horkovodních rozvodech. Způsoby vedení potrubí. Materiál a příslušenství rozvodů tepla.Koroze potrubí. 10. Spotřebitelské předávací stanice,. Rozdělení, typy a konstrukce. Výměníky tepla. Výpočet výměníků. 11. Trubkové a deskové výměníky. Provedení výměníkových stanic Regulace dodávky tepla, regulační diagramy teplovodních a horkovodních soustav. Automatizace provozu. 12. Plynové spotřebiče, doprava plynů v nádobách. 13. Ekonomika provozu SCZT. Porovnání s jinými způsoby zásobování teplem. Dělení nákladů na KVET. 14. Legislativa v oblasti energetiky¨a plynárenství. Energetický zákon, zákon o hospodaření s energií, vyhlášky.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2011/2012 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Klasifikovaný zápočet Klasifikovaný zápočet 100  51
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2012/2013 (N2301) Strojní inženýrství (2302T006) Energetické stroje a zařízení P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2012/2013 (N2301) Strojní inženýrství (2302T006) Energetické stroje a zařízení K čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2011/2012 (N2301) Strojní inženýrství (2302T006) Energetické stroje a zařízení P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2011/2012 (N2301) Strojní inženýrství (2302T006) Energetické stroje a zařízení K čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku