361-0514/08 – Teplárenství a rozvody energie (TRE)

Garantující katedraKatedra energetikyKredity5
Garant předmětuprof. Ing. Stanislav Honus, Ph.D.Garant verze předmětuprof. Ing. Stanislav Honus, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyangličtina
Rok zavedení2016/2017Rok zrušení2022/2023
Určeno pro fakultyFS, USPUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
HON106 prof. Ing. Stanislav Honus, Ph.D.
MIK08 doc. Ing. Jiří Míka, CSc.
PAV641 Ing. Petr Pavlík, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+3

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

V předmětu se studenti seznámí s teorií, zařízeními a provozem systému centrálního a decentralizovaného zásobování teplem a chladem. Součástí předmětu je i potrubní rozvod energií a jejich akumulace, zejména doprava a akoumulace topných plynů.

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace
Cvičení (v učebně)
Ostatní aktivity

Anotace

Náplní předmětu je seznámení s teorií, zařízeními a provozem systému centrálního a decentralizovaného zásobování teplem a chladem. Součástí předmětu je i potrubní rozvod energií a jejich akumulace, zejména doprava a akumulace topných plynů.

Povinná literatura:

HRADIL, František. Potrubní sítě. Ostrava: Vysoká škola báňská, 1993. ISBN 80-7078-206-4. KYSELA, Ladislav. Teplárenství. VŠB – TU Ostrava, 2011. KYSELA, Ladislav. Plynárenské rozvody a spotřebiče. VŠB – TU Ostrava, 2004. KOLEKTIV. Jednotná profesní příprava obsluh plynových zařízení. VÚHŽ, Hutnický institut, 1983. MIKULA, Julius. Potrubí a armatury. 2. vyd. Praha: SNTL - Nakladatelství technické literatury, 1974.

Doporučená literatura:

DVORSKÝ, Emil, HEJTMÁNKOVÁ, Pavla. Kombinovaná výroba elektrické a tepelné energie [CD-ROM]. Praha: BEN - technická literatura, 2005. ISBN 978-80-7300-312-8. KRBEK, Jaroslav, POLESNÝ, Bohumil. Malé kogenerační jednotky v komunální a průmyslové energetice. Brno: PC-DIR Real, 1999. ISBN 80-85895-23-4.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Další požadavky na studenta nejsou.

Prerekvizity

Kód předmětuZkratkaNázevPovinnost
361-0301 Termo Termomechanika Doporučená

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Místo teplárenství v ČR. Charakteristika soustav centrálního zásobování teplem (SCZT). Určení potřeby tepla. 2. Časový průběh potřeby tepla. Volba zdrojů, systému a koncepce. 3. Zdroje SCZT. Výtopny, teplárny, kogenerační jednotky, ostatní a obnovitelné zdroje. 4. Schémata, účinnosti, instalované výkony, volba počtu jednotek. Provedení SCZT. Skladba soustav, přehled. Připojení rozvodu ke zdroji tepla. Primární předávací stanice parní a horkovodní. 5. Výtopny. Druhy a výkony. Typy kotlů. Konstrukční řešení. KVET. Teplárny s parními turbínami. Kogenerační jednotky se spalovacími motory a spalovacími turbínami. Druhy a výkony, účinnosti. Počet jednotek, instalovaný výkon. 6. Tepelné a plynové sítě. Druhy sítí. 7. Výpočet průměru potrubí. Normalizace, DN a PN. 8. Výpočet tlakových a tepelných ztrát v rozvodech. 9. Hydraulické poměry v horkovodních rozvodech. Způsoby vedení potrubí. Materiál a příslušenství rozvodů tepla. Koroze potrubí. 10. Spotřebitelské předávací stanice. Rozdělení, typy a konstrukce předávacích stanic. Výměníky tepla. Výpočet výměníků. 11. Trubkové a deskové výměníky. Provedení výměníkových stanic. Regulace dodávky tepla, regulační diagramy teplovodních a horkovodních soustav. Automatizace provozu. 12. Plynové spotřebiče, doprava plynů v nádobách. 13. Ekonomika provozu SCZT. Porovnání s jinými způsoby zásobování teplem. Dělení nákladů na KVET. 14. Legislativa v oblasti energetiky a plynárenství. Energetický zákon, zákon o hospodaření s energií, vyhlášky.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2018/2019 zimní semestr, platnost do: 2022/2023 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 35  18
        Zkouška Zkouška 65  33 3
Rozsah povinné účasti: 80% aktivní účast ve cvičeních

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2022/2023 (N2301) Strojní inženýrství (2302T006) Energetické stroje a zařízení P angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán
2021/2022 (N2301) Strojní inženýrství (2302T006) Energetické stroje a zařízení P angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán
2020/2021 (N2301) Strojní inženýrství (2302T006) Energetické stroje a zařízení P angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán
2019/2020 (N2301) Strojní inženýrství (2302T006) Energetické stroje a zařízení P angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán
2018/2019 (N2301) Strojní inženýrství (2302T006) Energetické stroje a zařízení P angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2019/2020 zimní