361-0514/09 – Teplárenství a rozvody energie (TRE)

Garantující katedraKatedra energetikyKredity5
Garant předmětuprof. Ing. Stanislav Honus, Ph.D.Garant verze předmětuprof. Ing. Stanislav Honus, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2019/2020Rok zrušení
Určeno pro fakultyFSUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
HON106 prof. Ing. Stanislav Honus, Ph.D.
MIK08 doc. Ing. Jiří Míka, CSc.
PAV641 Ing. Petr Pavlík, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+3
kombinovaná Zápočet a zkouška 15+6

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

V předmětu se studenti seznámí s teorií, zařízeními a provozem systému centrálního a decentralizovaného zásobování teplem a chladem. Součástí předmětu je i potrubní rozvod energií a jejich akumulace, zejména doprava a akoumulace topných plynů.

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace
Cvičení (v učebně)
Ostatní aktivity

Anotace

Náplní předmětu je seznámení s teorií, zařízeními a provozem systému centrálního a decentralizovaného zásobování teplem a chladem. Součástí předmětu je i potrubní rozvod energií a jejich akumulace, zejména doprava a akumulace topných plynů.

Povinná literatura:

HRADIL, František. Potrubní sítě. Ostrava: Vysoká škola báňská, 1993. ISBN 80-7078-206-4. KYSELA, Ladislav. Teplárenství. VŠB – TU Ostrava, 2011. KYSELA, Ladislav. Plynárenské rozvody a spotřebiče. VŠB – TU Ostrava, 2004. KOLEKTIV. Jednotná profesní příprava obsluh plynových zařízení. VÚHŽ, Hutnický institut, 1983. MIKULA, Julius. Potrubí a armatury. 2. vyd. Praha: SNTL - Nakladatelství technické literatury, 1974.

Doporučená literatura:

DVORSKÝ, Emil, HEJTMÁNKOVÁ, Pavla. Kombinovaná výroba elektrické a tepelné energie [CD-ROM]. Praha: BEN - technická literatura, 2005. ISBN 978-80-7300-312-8. KRBEK, Jaroslav, POLESNÝ, Bohumil. Malé kogenerační jednotky v komunální a průmyslové energetice. Brno: PC-DIR Real, 1999. ISBN 80-85895-23-4.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Zápočtová písemka a ústní zkouška.

E-learning

Další požadavky na studenta

Další požadavky na studenta nejsou.

Prerekvizity

Kód předmětuZkratkaNázevPovinnost
361-0301 Termo Termomechanika Doporučená

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Místo teplárenství v ČR. Charakteristika soustav centrálního zásobování teplem (SCZT). Určení potřeby tepla. 2. Časový průběh potřeby tepla. Volba zdrojů, systému a koncepce. 3. Zdroje SCZT. Výtopny, teplárny, kogenerační jednotky, ostatní a obnovitelné zdroje. 4. Schémata, účinnosti, instalované výkony, volba počtu jednotek. Provedení SCZT. Skladba soustav, přehled. Připojení rozvodu ke zdroji tepla. Primární předávací stanice parní a horkovodní. 5. Výtopny. Druhy a výkony. Typy kotlů. Konstrukční řešení. KVET. Teplárny s parními turbínami. Kogenerační jednotky se spalovacími motory a spalovacími turbínami. Druhy a výkony, účinnosti. Počet jednotek, instalovaný výkon. 6. Tepelné a plynové sítě. Druhy sítí. 7. Výpočet průměru potrubí. Normalizace, DN a PN. 8. Výpočet tlakových a tepelných ztrát v rozvodech. 9. Hydraulické poměry v horkovodních rozvodech. Způsoby vedení potrubí. Materiál a příslušenství rozvodů tepla. Koroze potrubí. 10. Spotřebitelské předávací stanice. Rozdělení, typy a konstrukce předávacích stanic. Výměníky tepla. Výpočet výměníků. 11. Trubkové a deskové výměníky. Provedení výměníkových stanic. Regulace dodávky tepla, regulační diagramy teplovodních a horkovodních soustav. Automatizace provozu. 12. Plynové spotřebiče, doprava plynů v nádobách. 13. Ekonomika provozu SCZT. Porovnání s jinými způsoby zásobování teplem. Dělení nákladů na KVET. 14. Legislativa v oblasti energetiky a plynárenství. Energetický zákon, zákon o hospodaření s energií, vyhlášky.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2019/2020 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 35  18
        Zkouška Zkouška 65  33 3
Rozsah povinné účasti: Bez povinné účasti.

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: Bez povinné účasti. Zápočet, zkouška dle obecných podmínek.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (N0713A070002) Energetické stroje a zařízení K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2024/2025 (N0713A070002) Energetické stroje a zařízení P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2023/2024 (N0713A070002) Energetické stroje a zařízení P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2023/2024 (N0713A070002) Energetické stroje a zařízení K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2022/2023 (N0713A070002) Energetické stroje a zařízení K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2022/2023 (N0713A070002) Energetické stroje a zařízení P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2021/2022 (N0713A070002) Energetické stroje a zařízení P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2021/2022 (N0713A070002) Energetické stroje a zařízení K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2020/2021 (N0713A070002) Energetické stroje a zařízení K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2020/2021 (N0713A070002) Energetické stroje a zařízení P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2019/2020 (N0713A070002) Energetické stroje a zařízení P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2019/2020 (N0713A070002) Energetické stroje a zařízení K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky



2023/2024 zimní
2022/2023 zimní
2021/2022 zimní
2020/2021 zimní