361-0515/02 – Provoz a regulace energetických zařízení (PREZ)

Garantující katedraKatedra energetikyKredity5
Garant předmětudoc. Ing. Ladislav VilimecGarant verze předmětudoc. Ing. Ladislav Vilimec
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2014/2015Rok zrušení2020/2021
Určeno pro fakultyFSUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
STA19 Ing. Michal Stáňa, Ph.D.
VIL61 doc. Ing. Ladislav Vilimec
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 16+4

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Rozšířit znalosti studentů v oblasti dynamických vlastností kotlů a v oblasti základních regulačních obvodů.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Studenti se seznámí se základy dynamických vlastností kotlů a jejich příslušenství, se základy řídicích systémů(blokády, ochrany, ZSB) používaných v oblasti energetických zařízení. Dále se seznámí se strukturou hlavních regulačních obvodů na kotli a na elektrárenském bloku a to včetně jejich vazby na dynamické vlastnosti regulované soustavy (výparník, přehřívák páry, mlýny, ohniště, výkon kotle, elektrický výkon bloku apod) a na vazby mezi nimi.

Povinná literatura:

VILIMEC, L. Řízení a regulace energetických zařízení. Skripta VŠB TU Ostrava, 2008. ISBN 978-80-248-1853-5. ČERNÝ, V. a kol. Parní kotle. Technický průvodce 32. Praha : SNTL Praha, 1983. KARTÁK, J., ŠULA, O. Dynamika a regulace parních kotlů. Praha: SNTL 1981. DUKELOW, S., G. The Control of Boilers. USA: The Instrumentation, Systems and Automation Society, 1991. ISBN 1-55617-330-X.

Doporučená literatura:

KOČIŠ, Š., STÁŇA, M., VILIMEC, L. Provoz a regulace energetických zařízení (skripta, návody do cvičení). VŠB TU Ostrava, 2007. http://projekty.fs.vsb.cz/414?ucebni-opory

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Dotazy během přednášky. Kontrola znalostí písemnou formou na cvičeních. Výsledky experimentálních cvičení v laboratořích. Prezentace na semináři.

E-learning

Další požadavky na studenta

Aktivní účast na cvičení s min. 80% presentací. Zpracování zadaných tématických úkolů. Obhajoba semestrální práce.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Základy regulace, popis regulačního obvodu, veličiny. 2. Zabezpečovací systém bloku, ochrany, blokády. 3. Přenosová funkce, přenos, přechodové charakteristiky, algebra přenosu. 4. Základní regulační obvody kotle, vstupní a výstupní veličiny, stavové veličiny. 5. Možné způsoby regulace výkonu kotle, dynamika výparníku. 6. Dynamika mlýnů, regulace u jednotlivých typů mlýnic. 7. Dynamika přehříváků páry, základní možnosti regulace teploty páry. 8. Jednotlivé způsoby regulace teploty páry. 9. Mezipřehřívák páry, jeho zvláštnosti a způsoby regulace na straně spalin. 10. Mezipřehřívák a jeho regulace na straně páry. 11. Regulace napájení kotlů bubnových a průtočných. 12. Regulace teploty spalin za kotlem, rosný bod. 13. Regulace výkonu elektrárenského bloku, regulace frekvence. 14. Regulace dodávky tepla, zvláštnosti provedení.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2014/2015 zimní semestr, platnost do: 2020/2021 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 35  18
        Zkouška Zkouška 65  33
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2017/2018 (N2301) Strojní inženýrství (2302T006) Energetické stroje a zařízení P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (N2301) Strojní inženýrství (2302T006) Energetické stroje a zařízení K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (N2301) Strojní inženýrství (2302T006) Energetické stroje a zařízení P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (N2301) Strojní inženýrství (2302T006) Energetické stroje a zařízení K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (N2301) Strojní inženýrství (2302T006) Energetické stroje a zařízení P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (N2301) Strojní inženýrství (2302T006) Energetické stroje a zařízení K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2014/2015 (N2301) Strojní inženýrství (2302T006) Energetické stroje a zařízení P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2014/2015 (N2301) Strojní inženýrství (2302T006) Energetické stroje a zařízení K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku