361-0515/08 – Provoz a regulace energetických zařízení (PREZ)

Garantující katedraKatedra energetikyKredity5
Garant předmětudoc. Ing. Ladislav VilimecGarant verze předmětudoc. Ing. Ladislav Vilimec
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2019/2020Rok zrušení
Určeno pro fakultyFSUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
KON320 Ing. Jaroslav Konvička, Ph.D.
VIL61 doc. Ing. Ladislav Vilimec
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 3+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 16+5

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Rozšířit znalosti studentů v oblasti dynamických vlastností kotlů a v oblasti základních regulačních obvodů.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Studenti se seznámí se základy dynamických vlastností kotlů a jejich příslušenství, se základy řídicích systémů(blokády, ochrany, ZSB) používaných v oblasti energetických zařízení. Dále se seznámí se strukturou hlavních regulačních obvodů na kotli a na elektrárenském bloku a to včetně jejich vazby na dynamické vlastnosti regulované soustavy (výparník, přehřívák páry, mlýny, ohniště, výkon kotle, elektrický výkon bloku apod) a na vazby mezi nimi.

Povinná literatura:

VILIMEC, L. Řízení a regulace energetických zařízení. Skripta VŠB TU Ostrava, 2008. ISBN 978-80-248-1853-5. ČERNÝ, V. a kol. Parní kotle. Technický průvodce 32. Praha : SNTL Praha, 1983. KARTÁK, J., ŠULA, O. Dynamika a regulace parních kotlů. Praha: SNTL 1981. DUKELOW, S., G. The Control of Boilers. USA: The Instrumentation, Systems and Automation Society, 1991. ISBN 1-55617-330-X.

Doporučená literatura:

KOČIŠ, Š., STÁŇA, M., VILIMEC, L. Provoz a regulace energetických zařízení (skripta, návody do cvičení). VŠB TU Ostrava, 2007. http://projekty.fs.vsb.cz/414?ucebni-opory

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Dotazy během přednášky. Písemný test. Ústní zkouška.

E-learning

Další požadavky na studenta

Aktivní účast na cvičení s min. 80% presentací. Zpracování zadaných tématických úkolů. Obhajoba semestrální práce.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Základy regulace, popis regulačního obvodu, veličiny. 2. Zabezpečovací systém bloku, ochrany, blokády. 3. Přenosová funkce, přenos, přechodové charakteristiky, algebra přenosu. 4. Základní regulační obvody kotle, vstupní a výstupní veličiny, stavové veličiny. 5. Možné způsoby regulace výkonu kotle, dynamika výparníku. 6. Dynamika mlýnů, regulace u jednotlivých typů mlýnic. 7. Dynamika přehříváků páry, základní možnosti regulace teploty páry. 8. Jednotlivé způsoby regulace teploty páry. 9. Mezipřehřívák páry, jeho zvláštnosti a způsoby regulace na straně spalin. 10. Mezipřehřívák a jeho regulace na straně páry. 11. Regulace napájení kotlů bubnových a průtočných. 12. Regulace teploty spalin za kotlem, rosný bod. 13. Regulace výkonu elektrárenského bloku, regulace frekvence. 14. Regulace dodávky tepla, zvláštnosti provedení.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2019/2020 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 35  18
        Zkouška Zkouška 65  33 3
Rozsah povinné účasti: Min. 80% účast ve cvičeních. Studenti musí zpracovat program z oblasti řízení a regulace, dále úspěšně absolvovat zápočtový test a na základě úspěšného splnění zápočtu mohou složit zkoušku, která se bude skládat z písemné a ústní části.

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: Studenti musí zpracovat program z oblasti řízení a regulace, dále úspěšně absolvovat zápočtový test a na základě úspěšného splnění zápočtu mohou složit zkoušku, která se bude skládat z písemné a ústní části.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (N0713A070002) Energetické stroje a zařízení K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2024/2025 (N0713A070002) Energetické stroje a zařízení P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2024/2025 (N0713P070001) Ekologizace energetických procesů P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2023/2024 (N0713A070002) Energetické stroje a zařízení P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2023/2024 (N0713A070002) Energetické stroje a zařízení K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2023/2024 (N0713P070001) Ekologizace energetických procesů P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2022/2023 (N0713A070002) Energetické stroje a zařízení K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2022/2023 (N0713A070002) Energetické stroje a zařízení P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2022/2023 (N0713P070001) Ekologizace energetických procesů P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2021/2022 (N0713P070001) Ekologizace energetických procesů P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2021/2022 (N0713A070002) Energetické stroje a zařízení P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2021/2022 (N0713A070002) Energetické stroje a zařízení K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2020/2021 (N0713A070002) Energetické stroje a zařízení K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2020/2021 (N0713A070002) Energetické stroje a zařízení P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2019/2020 (N0713A070002) Energetické stroje a zařízení P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2019/2020 (N0713A070002) Energetické stroje a zařízení K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2023/2024 zimní
2022/2023 zimní
2021/2022 zimní